Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 17.04.1990 Odluka o izmjenama Odluke o plaćanju doprinosa Privrednoj komori Hrvatske u 1990. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PRIVREDNA KOMORA HRVATSKE

Na temelju člana 41. Zakona o udruživanju u Privredne komore ("Narodne novine", br. 42/86 i 57/89). člana 2. i 106. Statuta Privredne komore Hrvatske, Skupština Privredne komore Hr- vatske na 6. sjednici 29. ožujka 1990. donijela je

ODLUKU

o izmjenama Odluke o plaćanju doprinosa Privrednoj komori Hrvatske u 1990. godini

Član 1.

U odluci o plaćanju doprinosa Privrednoj komori Hrvatske u 1990. godini ("Narodne novine", br. 2/90 i 8/90 - ispravak) u članu 3. stav 1. promil "0,85" zamjenjuje se promilom "1,25" U stavu 2. alineja 2. promil "0,30" zamjenjuje se promilom "0,50". U alineji 3. promil "0,05" zamjenjuje se promilom "0,25".

Član 2.

U članu 4. točka 2. dinarski iznos "2" zamjenjuje se dinarskim iznosom "2.000,00". U točki 3. dinarski iznos "120" zamjenjuje se "120.000,00", a dinarski iznos "80" zamjenjuje se dinarskim iznosom "80.000,00". U točki 4. dinarski iznos "1.600" zamjenjuje se dinarskim iznosom 1.000.000,00".

Član 3.

U članu 7. stavu 6. "Korisnik društvenih sredstava" zamjenjuje se riječima "Obveznik plaćanja doprinosa".

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 01. siječnja 1990.

Broj: I-55-362/7-1990

Zagreb, 29. ožujka 1990.

Predsjedavajući Radnog predsjedništva Skupštine

Ivica Šorić, v.r.