Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 17.04.1990 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Stalnom izbranom sudu pri Privrednoj komori Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PRIVREDNA KOMORA HRVATSKE

Na temelju člana 38. stava 4. Zakona o udruživanju u privredne komore ("Narodne novine", br. 42/85, 54/86 i 57/89), člana 87. stava 6. Statuta Privredne komore Hrvatske ("Narodne novine", br. 2/87, 27/88, 15/89 i 2/90), Skupština Privredne komore Hr-vatske na 6. sjednici 29. ožujka 1990. donijela je

PRAVILNIK

o izmjeni Pravilnika o Stalnom izbranom sudu pri Privrednoj komori Hrvatske

Član 1.

U Pravilniku o Stalnom izbranom sudu pri Privrednoj komori Hrvatske ("Narodne novine", br. 19/85 i 1/89) u članu 32. stav 2. u trećem redu broj "2000,00", te broj "2000,00" na kraju teksta zamjenjuje se brojem "30.000,00".

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: I-55-362/6-1990

Zagreb, 29. ožujka 1990.

Predsjedavajući Radnog predsjedništva Skupštine

Ivica Šorić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.