Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 17.04.1990 Objava o iznosu prosječnoga jednoipolmjesečnoga i dvomjesečnoga čistog osobnog dohotka svih radnika zaposlenih u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj za godinu 1989.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

Na temelju točke 11. Odluke o visini prihoda članova domaćinstva osiguranika odnosno korisnika mirovine kojima ovisi pravo na doplatak za pomoć i njegu ("Narodne novine", br. 52/83) daje se

OBJAVA

o iznosu prosječnoga jednoipolmjesečnoga i dvomjesečnoga čistog osobnog dohotka svih radnika zaposlenih u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj za godinu 1989.

Prosječni jednoipolmjesečni čisti osobni dohodak svih radnika zaposlenih u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj u godini 1989. iznosi 1.233,90 dinara, a dvomjesečni 1.645,00 dinara.

Navedeni iznos temelji se na podatku Republičkog zavoda za statistiku prema kojem je prosječni mjesečni čisti osobni dohodak svih radnika zaposlenih u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj u godini 1989. iznosio 822,60 dinara mjesečno

Klasa: 140-13/90-32/845

Urbroj: 341-99-01/1-90-1

Zagreb, 16. ožujka 1990.

Tajnik Skupštine Samoupravne interesne zajednice

mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Boško Divjak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.