Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 30.03.1990 Odluka o umanjenju amortizacije za novu zgradu Nacionalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XXI točke 1. alineje 5. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 433. stava 3. Zakona o računovodstvu ("Službeni list SFRJ", br. 12/89, 35/89 i 3/90), Sabor Socijalističke Republike Hrvatske na sjednici Vijeća udruženog rada 21. ožujka 1990. donio je

ODLUKU

o umanjenju amortizacije za novu zgradu Nacionalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu

I

Amortizacija sredstava za novu zgradu Nacionalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu umanjuje se srazmjerno dijelu kojim Nacionalna i sveučilišna biblioteka u Zagrebu gradi iz nepovratnih sredstava koja se za njezinu izgradnju osiguravaju na temelju Samoupravnog sporazuma o osiguranju sredstava za izgradnju Nacionalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu kao središta bibliotečno-informacijskog sistema Socijalističke Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 11/87) i Zakona o obvezi udruživanja dijela sredstava društvene reprodukcije radi sudjelovanja u financiranju izgradnje Nacionalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu kao središta bibliotečno-informacijskog sistema Socijalističke Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/87).

II

Ovu će odluku provesti Služba društvenog knjigovodstva u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj.

III

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 612-04/89-01 /06

Zagreb, 21. ožujka 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.