Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 30.03.1990 Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti čamaca za plovidbu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI KOMITET ZA POMORSTVO, SAOBRAĆAJ I VEZE

Na temelju člana 14. stava 1. točke a) Zakona o lučkim kapetanijama i kapetanijama pristaništa ("Narodne novine", br. 24/87), Republički komitet za pomorstvo, saobraćaj i veze, na sjednici 19. veljače 1990. godine, donio je

NAREDBU

o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti čamaca za plovidbu

Naknada za izvršeni osnovni, redovni i izvanredni pregled čamaca radi utvrđivanja njegove sposobnosti za plovidbu u pogledu konstrukcije, plovnih svojstava, porivnih i drugih uređaja i opreme, a koji pregled vrši lučka kapetanija odnosno kapetanija pristaništa na temelju člana 5, 7, 8. i 9. Pravilnika o utvrđivanju sposobnosti čamca za plovidbu ("Narodne novine", br. 23/77, 25/74 i 7/85) plaća se i to:

1. Za čamce na vesla, jedra ili na vesla i jedra s vanjskim mehaničkim porivnim uređajem ili bez njega

a) za prijevoz putnika
- koji prevoze do 8 putnika               120 dinara
- koji prevoze do 8 putnika               150 dinara

b) za ribolov
- do 5 metara dužine                  40 dinara
- od 5 do 7 metara dužine                90 dinara
- preko 7 metara dužine             120 dinara

c) za prijevoz terteta
- do 3 tone nosivosti                  90 dinara
- preko 3 tone nosivosti                160 dinara

d) za sport, zabavu i osobne potrebe
- za sportske jedinice, gumene čamce koji upotrebom
mehaničkog porivnog uređaja klize po vodi
(gliseri) i ostale čamce                    40 dinara
- za glisere osim gumenih, dvotrupce i trotrupce        60 dinara

2. za čamce s ugrađenim mehaničkim porivnim uređajem

a) za prijevoz putnika
- koji prevoze do 10 putnika                  120 dinara
- koji prevoze od 11 do 20 putnika               180 dinara
- koji prevoze od 21 do 50 putnika               200 dinara
- koji prevoze preko 50 putnika             300 dinara

b) za ribolov
- do 5 metara dužine                      40 dinara
- od 5 do 7 metara dužine                    120 dinara
- od 7 do 9 metara dužine                    250 dinara
- preko 9 metara dužine                 300 dinara

c) za prijevoz tereta
- do 2 tone nosivosti                      90 dinara
- od 2 do 3 tone nosivosti                   150 dinara
- preko 3 tone nosivosti                    300 dinara

d) za sport, zabavu i osobne potrebe
- za sportske jedrilice i ostale čamce             60 dinara
- za glisere, dvotrupce i trotrupce               60 dinaraII

Za izvršen pregled čamca u svrhu određivanja granice plovidbe na temelju člana 20. stava 2. Pravilnika o utvrđivanju sposobnosti čamaca za plovidbu, plaća se naknada utvrđena u točki 1 ove naredbe.

III

Za izvršeni osnovni, redovni i izvanredni pregled plutajućeg objekta u svrhu utvrđivanja sposobnosti za upotrebu na temelju člana 13. Zakona o utvrđivanju sposobnosti za upotrebu plutajućih objekata na moru i unutrašnjim vodama ("Narodne novine", br. 18/69) plaća se naknada i to:

a) za izvršeni osnovni pregled 120 dinara

b) za izvršeni redovni i izvanredni pregled 80 dinara

IV

Za izvršeni tehnički pregled pomorske radio-stanice plaća se naknada u iznosu od 50 dinara.

V

Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti čamca za plovidbu ("Narodne novine", br. 53/88).

VI

Ova naredba stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 402-01/89-01/06

Urbroj: 530-03-89-14

Zagreb, 19. veljače 1990.

Zamjenik predsjednika Republičkog komiteta za pomorstvo, saobraćaj i veze

mr Mijo Petek, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.