Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 30.03.1990 Naredba o usklađivanju osnovica za određivanje invalidskog dodatka, dodatka na samohranost, dodatka za njegu i pomoć druge osobe, osnovice materijalnog osiguranja, naknade za nabavu udžbenika, osnovice za određivanje naknade za nabavu automobila, iznosa cenzusa redovnih novčanih prihoda i iznosa povećanja materijalnog osiguranja za 1990. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI KOMITET ZA BORAČKA I INVALIDSKA PITANJA

Na temelju člana 50. stava 3. Zakona o invalidskom dodatku i drugim pravima vojnih invalida ("Narodne novine", br. 57/85, 55/86 i 57/89) predsjednik Republičkog komiteta za boračka i invalidska pitanja izdaje

NAREDBU

o usklađivanju osnovica za određivanje invalidskog dodatka, dodatka na samohranost, dodatka za njegu i pomoć druge osobe, osnovice materijalnog osiguranja, naknade za nabavu udžbenika, osnovice za određivanje naknade za nabavu automobila, iznosa cenzusa redovnih novčanih prihoda i iznosa povećanja materijalnog osiguranja za 1990. godinu

I

Osnovice za određivanje invalidskog dodatka iz člana 6. stava 1, dodatak na samohranost iz člana 14. stava 1, dodatak za njegu i pomoć druge osobe iz člana 19. stava 5, osnovica materijalnog osiguranja iz člana 30. stava 3, naknada za nabavu udžbenika iz člana 34, osnovica za određivanje naknade za nabavu automobila iz člana 39. i iznosi iz člana 3. stava 1. točke 6, člana 4. stava 1. točke 3. i člana 32. stava 1. Zakona o invalidskom dodatku i drugim pravima vojnih invalida utvrđuju se od 1. siječnja 1990. u skladu s porastom nominalnih osobnih dohodaka svih radnika u Republici u 1989. godini (1.499,6%) i iznose:

1. Osnovice za određivanje invalidskog dodatka:

                                dinara

-za vojne invalide i korisnike porodične

     invalidnine - članove porodica palih boraca      451,20

- za članove porodica umrlih vojnih invalida          361,002. Dodatak na samohranost:- za vojne invalide i korisnike porodične

    invalidnine - članove porodica palih boraca       266,50

- za članove porodica umrlih vojnih invalida          186,603. Dodatak za njegu i pomoć druge osobe:- u punom opsegu                        374,00

- u smanjenom opsegu                  187,004. Osnovica materijalnog osiguranja               499,705. Naknada za nabavu udžbenika             335,906. Osnovica za određivanje naknade za nabavu

    automobila                       9.997,507. Iznos iz člana 3. stava 1. točke 6. Zakona          233,208. Iznos iz člana 4. stava 1. točke 3. Zakona          186,509. Iznosi povećanja materijalnog osiguranja iz

člana 32. stava I. Zakona                    103,00

odnosno                         205,50                        II

Osnovice za određivanje invalidskog dodatka, dodatak na samohranost, dodatak za njegu i pomoć druge osobe, osnovica materijalnog osiguranja i iznosi iz člana 32. stava 1. Zakona usklađuju se od 1. siječnja 1990. i prema planiranom rastu nominalnih osobnih1. Osnovice za određivanje invalidskog dodatka:

                                dinara

- za vojne invalide i korisnike porodične

invalidnine - članove porodica palih boraca           703,90

- za članove porodica umrlih vojnih invalida          563,202. Dodatak na samohranost:- za vojne invalide i korisnike porodične

invalidnine - članove porodica palih boraca           415,70

- za članove porodica umrlih vojnih invalida          291,103. Dodatak za njegu i pomoć druge osobe:- u punom opsegu                        583,40

- u smanjenom opsegu                  291,704. Osnovica materijalnog osiguranja               779,505. Iznosi povećanja materijalnog osiguranja iz

    člana 32. stava 1. Zakona                160,70

    odnosno                     320,60III

Ova naredba stupa na snagu slijedećega dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: O11-02/90-01/04

Urbroj : 522-01-90-1

Zagreb, 15. ožujka 1990.

Predsjednik Republičkog komiteta za boračka i invalidska pitanja

Jandrija Bodrožić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">