Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 30.03.1990 Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-168/1987 od 15. veljače 1990.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske, na sjednici 15. veljače 1990. godine, donio je ovu

ODLUKU

1. Ukida se član 68. Samoupravnog sporazuma o stjecanju dohotka, osnovama i mjerilima za raspoređivanje dohotka i čistog dohotka i raspodjeli sredstava za osobne dohotke i zajedničku potrošnju u Radnoj organizaciji "Medicinski centar" Pula, od 27. studenoga 1985, 31. srpnja 1986, 30. lipnja 1987. i 28. rujna 1989. godine.

2. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama" i u Radnoj organizaciji "Medicinski centar" Pula na način na koji se objavljuju samoupravni opći akti.

Obrazloženje

Članovima 67. i 68. Samoupravnog spurazuma uređen je način određivanja visine osobnog dohotka radnika invalida rada kojima je rasporedom na druge odgovarajuće poslove i radne zadatke umanjen osobni dohodak. Ti radnici, prema članu 67. Samoupravnog sporazuma, imaju pravo na osobni dohodak poslova i radnih zadataka koje su obavljali u vrijeme nastanka invalidnosti. Iznimno od toga, prema članu 68. Samoupravnog sporazuma, osobni dohodak radnika invalida rada koji su u vrijeme nastanka invalidnosti obavljali poslove i radne zadatke s posebnim ovlaštenjima i odgovornustima određuje se prema poslovima i radnim zadacima koje su obavljali neposredno prije izbora na poslove i radne zadatke s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima.

Ustavni sud Hrvatske je rješenjem od 21. prosinca 1989. godine, na inicijativu Silvane Sinkhauz, pokrenuo postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti člana 68. Samoupravnog sporazuma i nakon provedenog postupka utvrdio da taj član nije suglasan Ustavu i da je suprotan zakonu.

Prema odredbama člana 20. Ustava SR Hrvatske, samoupravno je pravo radnika da kod raspodjele osobnih dohodaka prema radu i rezultatima rada primjenjuju i načelo solidarnosti. Primjenom toga načela Samoupravnim sporazumom bilo je moguće radnicima invalidima rada utvrditi pravo na određivanje osobnog dohotka prema poslovima i radnim zadacima koje su obavljali u vrijeme nastanka invalidnosti. Medutim, primjenjujući to načelo, nije bilo moguće odstupiti od ustavnoga i zakonskog načela o ravnopravnosti radnika u udruženom radu. Po ocjeni Suda odredbom člana 68. Samoupravnog sporazuma radnici invalidi rada koji su u vrijeme nastanka invalidnosti obavljali poslove i radne zadatke s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima dovedeni su u neravnopravan položaj u odnosu na ostale radnike, invalide rada. Zbog toga član 68. Samoupravnog sporazuma nije u skladu s Ustavom i suprotan je zakonu.

To je razlog zbog kojeg je odlučeno kao u izreci.

Broj:U/1-168/1987

Zagreb, 15. veljače 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Predsjednik Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.