Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 30.03.1990 DEKLARACIJA o načelima ponašanja sudionika u izborima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI ODBOR ZA NADZOR IZBORA

DEKLARACIJA

o načelima ponašanja sudionika u izborima

1. Izbori se u hrvatskoj održavaju pod vrlo teškim uvjetima. Proces demokratizacije je tek započeo, demokratske institucije još nisu stabilizirane, nemamo iskustva s njima, a postoje jaki pritisci usmjereni protiv demokratizacije. Takva situacija nameće izuzetno veliku odgovornost svim sudionicima u izborima da svojim ponašanjem osiguraju mirni tok predizborne kampanje i uredno provođenje samih izbora, a osobito državnim organima da zaštite odvijanje predizbornih i izbornih aktivnosti u okviru ustava i zakona.

U izbornom natjecanju sve stranke i druge organizacije kao i državni organi držat će se etičkih principa koji proizlaze iz demokratskog karaktera izbornog procesa, iz općečovječanskih humanističkih vrijednosti u odnosima među ljudima i iz metode tolerancije kao preduvjeta za civilizirano odvijanje političkog suprotstavljanja.

I. Načela demokracije

1. Programima, statutima i konkretnim djelovanjem svaka politička i druga organizacija koja sudjeluje u izborima jamči otvorenost svoje organizacije za svakog građanina neovisno o njegovim osobnim obilježjima - nacionalnim, socijalnim, vjerskim, dobnim i spolnim.

2. Svi sudionici u izborima pridržavat će se postojećih ustavnih i zakonskih propisa, polazeći u njihovom tumačenju od ideala slobode i jednakosti.

3. Sve političke stranke i pokreti polaze od vlastitih načela utvrđenih u programima u kojima se beziznimno prihvaćaju međunarodni pravni i politički standardi javnog djelovanja, potvrđeni u osnovnim općeprihvaćenim dokumentima o ljudskim pravima, zaštiti čovjeka i prirode, pće solidarnosti i tolerancije

4. U provođenju slobodnih demokratskih izbora u kojima su građani osnovni subjekt odlučivanja, sve političke i druge organizacije koje sudjeluju u izborima:

a) ravnopravno sudjeluju u svim fazama izbornih procesa, konkurirajući svojim programima i kandidatima za funkcije vlasti u skupštinama društveno-političkih zajednica s pravom i dužnošću da kao politički subjekti koji su na osnovi zakona legalizirani prezentiraju javnosti programe i kandidate,

b) imaju ravnopravan tretman u predstavljanju programa i kandidata javnosti i na toj su im osnovi pod jednakim uvjetima dostupna sredstva javnog informiranja.

5. U toku predizborne kampanje stranke i njihovi kandidati neće vršiti pritisak na nezavisna i ostala nestranačka javna glasila i njihove radnike u cilju pridobijanja za vlastiti program i favoriziranja na račun ostalih svojih konkurenata.

6. Sve političke stranke i pokreti u Hrvatskoj, težeći socijalnoj i nacionalnoj emancipaciji svakog pnjedinca i naroda u Hrvatskoj i Jugoslaviji, posvjedočuju svoju odgovornost pred teškim ekonomskim, socijalnim i političkim stanjem zemlje.

7. Političke stranke i pokreti jamče vlastitim stavom da nitko ne bi trebalo da se boji demokracije niti itko smije u demokraciji živjeti u strahu; nitko nema razloga da strahuje od slobodnih demokratskih izbora. Demokracija je sloboda - prava i temeljna pobjeda svakog čovjeka i svih ljudi.

II. Načela humanosti

1. Sve stranke i pokreti potvrđuju svoju odlučnost da u demokratskoj Hrvatskoj nitko ne može biti diskriminiran zbog svoje vjere, nacije, rase, spola, niti zbog bilio kojeg političkog čina učinjenog u prošlosti.

2. Stranke i njihovi kandidati u svojim predizbornim govorima i obraćanju javnosti neće omalovažavati, ružiti i izmišljati fizičke, psihičke i druge osobine svojih konkurenata.

3. Stranke i njihovi kandidati neće širiti neistine i insinuacije o privatnom životu i radu konkurentskih kandidata.

4. Sve stranke i pokreti, zajednički i pojedinačno, moraju biti jamac i oslonac svakom čovjeku i svim ljudima u ostvarivanju njihovih političkih i socijalnih prava, u očuvanju njihove slobode i ljudskog dostojanstva. Stoga je dužnost svih stranaka i pokreta da zaštičuju svakog čovjeka bez obzira kojoj stranci ili pokretu pripada.

III. Načela tolerancije

1. Svi sudionici u izborima preuzimaju obvezu da neće pozivati na nasilje, širiti nacionalnu, vjersku ili rasnu mržnju ili poticati neravnopravnost spolova.

2. Svaka stranka i pokret mora poštovati pravo svakog pojedinca na njegove vrijednosti, otklanjati tegobe njegova života u današnjici istrah u budućnosti. Svi zajedno dužni smo pamtiti našu zajedničku povijest stradavanja, progona, predrasuda, nesnošljivosti, siromaštva i nepravde, te posvjedočiti privrženost zajedničkim osjećajima solidarnosti i razumijevanja.

3. Stranke kao i njihovi kandidati neće u toku predizborne kampanje neargumentirano napadati konkurentsku stranku i njeno vodstvo, kao što neće neargumentirano omalovažavati ni historijske ličnosti na čije se djelovanje stranke programski oslanjaju.

Klasa: 013-03/90-01/10

Urbroj: 6504-90-1/35

Zagreb, 20. ožujka 1990.

Predsjednik Republičkog odbora za nadzor izbora

Jadranko Crnić v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.