Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 30.03.1990 Odluka o graničnom iznosu najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1.siječnja 1990.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 37. stava 1. točke 1. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 4/84, 6/86, 29/86 i 4/89) Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske na sjednici 19. ožujka 1990. donosi

ODLUKU

o graničnom iznosu najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1.siječnja 1990.

1.Kao granični iznos najnižeg mirovinskog primanja, radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu, određuje

se od 1. siječnja 1990. iznos od 907.10 dinara.

2.Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o privremenom graničnom iznosu najnižeg mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1.siječnja 1990. ("Narodne novine", br. 3/90).

3.Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1.siječnja 1990.

Klasa: 141-13/90-01/720

Urbroj : 343-99-02/1-90-1

Zagreb.19.ožujka 1990.

Predsjednik Skupštine,

Ivan Berljafa, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.