Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 30.03.1990 Odluka o usklađivanju naknade za zaštitu voda na vodnom području sliva Save sa stvarnim troškovima pročišćavanja u 1990. godini.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SAMOUPRAVNE VODOPRIVREDNE INTERESNE ZAJEDNICE

Na temelju člana 3. stava 2. Odluke o visini naknada za zaštitu voda na vodnom području sliva Save ("Narodne novine", br.18/89) Izvršni odbor Skupštine Samoupravne vodoprivredne interesne zajednice za vodno područje sliva Save u Zagrebu, na sjednici održanoj 7. prosinca 1989, donio je

ODLUKU

o usklađivanju naknade za zaštitu voda na vodnom području sliva Save sa stvarnim troškovima pročišćavanja u 1990. godini.

Član 1.

Iznosi No i A iz člana 2. stava 2. Odluke o visini naknada za zaštitu voda na vodnom području sliva Save usklađuju se sa stvarnim troškovima pročišćavanja, te se utvrđuje jedinična cijena naknade za zaštitu voda u 1990. godini kako slijedi : No = Nomj = 3,20 din/m3 A = Amj = 0,0032 din/oC

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu slijedećeg dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990.

Broj: 01-782/1-1989

Zagreb, 7. prosinca 1989.

Predsjednik Izvršnog odbora

Josip Benić, dipl. ek., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.