Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 30.03.1990 Ispravak Zakona o unutrašnjim poslovima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ISPRAVCI

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o unutrašnjim poslovima koji je objavljen u "Narodnim novinama" br. 55 od 26. prosinca 1989. te se daje

ISPRAVAK

Zakona o unutrašnjim poslovima

U članu 1. u stavu 1. u točki 2. u 9. i 10. retku iza riječi "granice" stavlja se zarez, a tekst "i kretanje i boravak graničnom pojasu" treba brisati. U članu 38. u stavu 1. u 3. retku umjesto riječi "prvo" treba stajati riječ "pravo". U članu 62. u stavu 3 u 1. retku umjesto broja "1" treba stajati broj "2".

Broj: 200-01/89-01/04

Zagreb, 20. ožujka 1990.

Tajnik Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

Branko Nardelli, v.r.