Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 27.03.1990 Izmjene i dopune izvoda iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

U vezi sa članom 20. Zakona u primjeni propisa o rješavanju sukoba republičkih odnosno pokrajinskih zakona na području poreza, doprinosa i taksa ("Službeni list SFRJ", br. 47/83), republički sekretar za financije objavljuje

IZMJENE I DOPUNE IZVODA

iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice

U tabelarnom pregledu stopa poreza i doprinosa (Tabela A) što je objavljen u Izvodu iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice ("Narodne novine", br. 33/88, 41/88, 43/88, 48/88, 53/88, 6/89, 12/89, 19/89, 24/89, 41/89, 45/89, 48/89, 52/89, 54/89, 56/89 i 8/90) mijenjaju se pojedinačne i zbrojne stope kako slijedi

Tabela A

STOPE POREZA I DOPRINOSA IZ OSOBNOG DOHOTKA RADNIKA (%)

1. Redn broj
2. Općina
3. Općinski porez
4. Doprinos za odgoj i osnovno obrazovanje
5. Doprinos za društvenu brigu odjeci predškolskog uzrasta
6. Doprinos za socijalnu zaštitu
7. Doprinos za kulturu
8. Doprinos zafizičku kulturu
9. Zbrojna stopa (3 do 8)
10. Zbrojna stopa u koju je ukljućen doprinos Republićkom SIZ-u kulture, Republićkom SIZ-u odu goja i osnovnog obrazovanja i sredstva solidarnosti za osiguranjezaštite socijlno ugroženog stanovništva (kol. 9+0,35+0,60+0,40)

1    2        3    4    5    6    7    8    9    10
______________________________________________________________________
2    Benkovac    2,75  5,00  0,45  0,75  05   0,88  10,08  11,33
11   Ćakovec 1,45  5,05  0,68  0,57  0,47  0,20  8,42  9,67
17   D. Miholjac   3,20  6,00  0,60  0,75  0,30  0,40  1125  12,50
19   Dubrovnik    1,45  5,23  0,80  0,80  1,05  0,36  9,69  10,94
22   Dvor      3,110  5,10  0,70  1,00  0,22  0,48  10,50  11,75
32   Ivanec     1,90  5,30  0,45  0,80  0,39  0,32  9,16  10,41
43   Krapina 2,00  5,40  0,50  0,70  0,36  0,50  9,46  10,71
44   Križevci    3,20  6,50  0,65  1,50  0,48  0,45  12,78  14,03
45   Krk       2,00  3,80  1,20  1,00  0,20  0,25  8,65  9,90
47   Labin      2,47  4,10  1,10  0,83  0,23  0,40  9,13  10,38
53   N. Gradiška   3,32  5,50  0,80  1,40  0,80  0,40  12,22  13,47
61   Osijek     3,00  4,70  1,00  1,20  1,50  0,53  11,93  13,18
66   Pazin      3,20  5,30  0,70  1,06  1,30  0,40  11,96  13,21
67   Petrinja    2,70  6,00  1,15  1,20  0,54  1,20  12,79  14,04
72   Rab       1,42  4,10  0,40  0,35  0,40  0,40  7,07  8,32
87   Varažain    1,50  5,20  1,00  0,80  1,28  0,85  11,63  12,88
88   Vinkovci    3,10  7,20  0,60  0,75  0,35  0,35  12,35  13,60Napomena: Zbrojne stope poreza i doprinosa u ovom pregledu (Tabela A) primjenjivat će se od osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa 410-03/90-01 /01

Urbroj 513-07-07/90-108

Zagreb. 9. užujka 1990.

Republički sekretar za financije

Srđan Kliska, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.