Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 27.03.1990 Podatke o polaznim veličinama bruto osobnog dohotka po radniku i stopama akumulativnosti na razini privrede Republike i grupacija u smislu člana 28. Društvenog dogovora o dohotku u SRH za razdoblje siječanj - ožujak 1990. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

U skladu s odredbama člana 13. 28. i 77. Društvenog dogovora o osnovama stjecanja dohotka te zajedničkim osnovama i mjerilima raspoređivanja dohotka i čistog dohotka i raspodjele sredstava za osobne dohotke u SR Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 25/87), Republički koordinacijski odbor za praćenje provođenja Društvenog dogovora o dohotku u SR Hrvatskoj i Republički zavod za društveno planiranje objavljuju

PODATKE

o polaznim veličinama bruto osobnog dohotka po radniku i stopama akumulativnosti na razini privrede Republike i grupacija u smislu člana 28. Društvenog dogovora o dohotku u SRH za razdoblje siječanj - ožujak 1990. godine

1. Polazna veličina bruto osobnog dohotka po radniku u privredi Republike u primjeni člana 16. 22. i 23. Društvenog dogovora o dohotku u SRH za razdoblje siječanj-ožujak 1990. godine iznosi prosječno mjesečno 5.600.00 dinara.

2. Procijenjena veličina bruto osobnog dohotka po radniku u privredi Republike u primjeni člana 18. i 26. Društvenog dogovora o dohotku u SRH za razdoblje siječanj-ožujak 1990. godine iznosi prosječno mjesečno 5.600,00 dinara.

3. Polazna veličina stope akumulativnosti u privredi Republike u primjeni člana 16, 22. i 23. Društvenog dogovra o dohotku u SRH za razdoblje siječanj - ožujak 1990. godine iznosi kumulativno 0,75%.

4. Polazne veličine stope akumulativnosti u smislu člana 28. Društvenog dogovora o dohotku u SRH za razdoblje siječanj - ožujak 1990. godine iznose kumulativno:

Grupacija 002      Proizvodnja ugljena                           0,04%

Grupacija 006      Proizvodnja ruda obojenih metala                    0,10%

Grupacija 007      Proizvodnja obojenih metala                       0,04%

Grupacija 012      Proizvodnja porculana, keramike i vatrostalnog materijala        0,52%

Grupacija 025      Proizvodnja kabela i vodića                       0,40%

Grupacija 037      Proizvodnja vapna i gipsa                        0,17%

Grupacija 038      Proizvodnja cementa                           0,30%

Grupacija 039      Proizvodnja opeke i crijepa                       0,10%

Grupacija 042      Proizvodnja finalnih proizvoda od drveta                0,35%

Grupacija 045      Proizvodnja tkanina                           0,35%

Grupacija 046      Proizvodnja trikotaže                          0,52%

Grupacija 050      Proizvodnja kožne obuće                     0,58%

Grupacija 052      Prerada kaučuka                         0,10%

Grupacija 058      Prerada i konzerviranje ribe                      0,35%

Grupacija 060      Proizvodnja šećera                           0,10%

Grupacija 064      Proizvodnja alkoholnih i bezalkoholnih pića (bez piva)         0,52%

Grupacija 066      Proizvodnja stočne hrane                        0,35%

Grupacija 068      Grafička djelatnost                           0,10%

Grupacija 072      Ratarstvo                                0,27%

Grupacija 073      Voćarstvo                                0,35%

Grupacija 074      Vinogradarstvo                             0,27%

Grupacija 075      Stočarstvo                               0,43%

Grupacija 078      Morsko ribarstvo                            0,52%

Grupacija 079      Slatkovodno ribarstvo                          0,58%

Grupacija 084      RO za ceste                               0,40%

Grupacija 090      Pomorski promet                         0,40%

Grupacija 093      Riječni i jezerski promet                        0,10%

Grupacija 095      Cestovni promet                         0,52%

Grupacija 098      Pretovarne usluge                            0,27%

Grupacija 100      Trgovina na malo prehrambenim proizvodima            0,35%

Grupacija 108      Trgovina na malo mješovitom   robom         0,27%

Grupacija 126      Ugostiteljske usluge smještaja - sezonske                0,52%

Grupacija 127      Ugostiteljske usluge smještaja- ostale             0,35%

Grupacija 129      Ugostiteljske usluge prehrane                      0,40%

Grupacija 146      Održavanje čistoće                           0,35%

Grupacija 165      Distribucija i prikazivanje filmova                   0,22%

Podskupina 01131    Proizvodnja lijevanih, kovanih i prešanih proizvoda           0,35%

Broj: 013-508/1990

Zagreb, 15. ožujka 1990.

Predsjednik Republičkog koordinacijskog odbora za praćenje provođenja Društvenog dogovora o dohotku u SR Hrvatskoj

Branko Gretić, v.r.

Generalni direktor Republičkog zavoda za društveno planiranje

dr Željko Rohatinski, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">