Zakoni i propisi - Pravni savjeti 6 15.02.1990 Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju organizacija udruženog rada zdravstva za obavljanje zdravstvenih pregleda o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za, upravljanje vozilima na motorni pogon
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI KOMITET ZA ZDRAVSTVENU I SOCIJALNU ZAŠTITU

Na temelju člana 128. stava 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", br.18/84) predsjednik Republičkog komiteta za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, uz suglasnost s republičkim sekretarom za unutrašnje poslove, donosi

RJEŠENJE

o dopuni Rješenja o određivanju organizacija udruženog rada zdravstva za obavljanje zdravstvenih pregleda o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za, upravljanje vozilima na motorni pogon

I

U Rješenju o određivanju organizacija udruženog rada zdravstva za obavljanje zdravstvenih pregleda o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima na motorni pogon ("Narodne novine", br. 9/80, 13/80, 22/81. 53/84 i 36/88) u odjeljku I pod A iza rednog broja 28. dodaje se: "29. Dom zdravlja Krapina".

U odjeljku I pod B iza rednog broja 40. dodaje se: "41. Dom zdravlja Crikvenica, 42. Dom zdravlja Ivanec, 43. Dom zdravlja Ludbreg, 44. Dom zdravlja Otočac, 45. Dom zdravlja Valpovo, 46. Dom zdravlja Senj".

II

Ovo rješenje stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 501-02/88-02/22

Urbroj : 534-02-08/88-0005

Zagreb, 18. siječnja 1990.

Predsjednik Republičkog komiteta za zdravstvenu i socijalnu zaštitu

Mladen Radmilović, dr med., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.