Zakoni i propisi - Pravni savjeti 5 13.02.1990 Odluka o izmjeni Odluke o visini doprinosa u korist Crvenog križa Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

IZVRŠNO VIJEČE SABORA

Na temelju člana 13. Zakona o položaju i ovlaštenjima Crvenog križa Hrvatske ("Narodne novine", br. 57/76). Izvršno vijeće Sabora na sjednici održanoj 30. siječnja 1990. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o visini doprinosa u korist Crvenog križa Hrvatske

I

U Odluci o visini doprinosa u korist Crvenog križa Hrvatske ("Narodne novine", br. 18/89) u točki I riječi: "

- na svaku prodanu ulaznicu 200 dinara" zamjenjuju se riječima: "

- na ulaznice do 50,00 dinara 1,00 dinara

- na ulaznice preko 50.00 do 100,00 dinara 2,00 dinara

- na ulaznice preko 100,00 dinara 3,00 dinara".

II

U točki II podtočka 1. mijenja se i glasi: "1. Na svaku prodanu putničku kartu u međumjesnom i međunarodnom željezničkom, brodskom, autobusnom

- osim u gradskom prometu

- i zračnom prometu plaća se i to:

- na putničku kartu do 50,00 dinara 1,00 dinara

- na putničku kartu preko 50,00 do 100,00 dinara 2,00 dinara -

na putničku kartu preko 100,00 dinara 3,00 dinara".

III

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 5030104-90-4

Klasa: 411-08/90-01/01

Zagreb, 30. siječnja 1990.

Potpredsjednik

Simo Rajić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.