Zakoni i propisi - Pravni savjeti 4 06.02.1990 Odluka o visini premije za mlijeko, vunu, konopljinu stabljiku i stabljiku lana, nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka i visini tržne cijene konopljine stabljike i stabljike lana.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

IZVRŠNO VIJEĆE SABORA

Na temelju člana 7a. Zakona o premijama za mlijeko, vunu, konopljine stabiljke i stabljike lana te o nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka ("Narodne novine", br. 14/82, 12/85, 23/87, 44/87, 30/88. 13/89, 33/89, 46/89 i 2/90), Izvršno vijeće Sabora na sjednici održanoj 23. siječnja 1990. donijelo je

ODLUKU

o visini premije za mlijeko, vunu, konopljinu stabljiku i stabljiku lana, nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka i visini tržne cijene konopljine stabljike i stabljike lana.

I.

1. Premija za kravlje, ovčje i kozje mlijeko (u daljem tekstu: mlijeko) utvrđuje se u visini, i to:

- za brdsko-planinska područja 0,23 din/l;

- za ostala područja 0,15 din/l.

2. Premija za mlijeko isplaćivat će se u utvrđenoj visini organizaciji koja provodi:

- program uzgoja goveda, svinja, ovaca i koza u Republici po obračunskoj litri mlijeka za koje količine su proizvodači ostvarili, premiju u visini 25 dinara/10.000 litara;

- program zdravstvene zaštite mlijeka po obračunskoj litri mlijeka otkupljenog od individualnih proizvodača i za koje im je isplaćena premija u visini 5 dinara/10.000 litara;

- mjere unapređenja reprodukcije u stočarstvu u Republici po obračunskoj litri mlijeka za koje količine su proizvođači ostvarili premiju u visini 25 dinara/10.000 litara.

II

Nadoknada razlike u cijeni koja će se isplaćivati dorađivačima, odnosno prerađivačima mlijeka za konzumno mlijeko prodano za potrebe školskih kuhinja i kuhinja organizacija udruženog rada iz djelatnosti socijalne zaštite na teritoriju Republike utvrđuje se u visini 200 dinara/10.000 litara uz uvjet da je cijena kupcu mlijeka umanjena za navedeni iznos nadoknade razlike u cijene.

III

Premija za vunu utvrđuje se u visini 0,08 dinara/kg oprane runske vune.

IV

Za konopljine stabljike i stabljike lana utvrđuje se tržna cijena u visini 1,50 dinara/kg i premija u visini 0,03 dinara/kg.

V

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Urbroj : 5030105-90-3

Klasa: 420-03/89-01/01

Zagreb, 24. siječnja 1990.

Potpredsjednik

dr Stjepan Bratko, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.