Zakoni i propisi - Pravni savjeti 4 06.02.1990 Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i tajnike Republičke stručne komisije za vinogradarstvo i vinarstvo
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI KOMITET ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Na temelju člana 10. stava 2. Zakona o vinu ("Narodne novine", br. 5/76) predsjednik Republičkog komiteta za poljoprivredu i šumarstvo donosi

RJEŠENJE

o imenovanju predsjednika, članova i tajnike Republičke stručne komisije za vinogradarstvo i vinarstvo

1. U Republičku stručnu komisiju za vinogradarstvo i vinarstvo imenuju se:

a) za predsjednika Komisije PETAR SOPTA, dipl. inž., Poslovna zajednica za razvoj vinogradarstva i vinarstvo, Zagreb;

b) za članove Komisije:

- mr PAVLE BAKARIĆ, Stanica za južne kulture, Dubrovnik;

- ANTE GAVRANIĆ, dipl. inž., Poduzeće za proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda, Poreč;

- STANKA HERJAVEC, Fakultet poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu;

- IVAN JUROŠ, dipl. inž., VUPIK, Vukovar RJ "Ilok", Ilok;

- VIDA KOS, dipl. inž., "Varaždinka", Poljoprivredna i prehrambena industrija Varaždin;

- SLAVKO KRČMAR. dipl. inž., "lstravino export", Rijeka;

- dr NIKOLA MIROŠEVIC, Fakultet poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu;

- IVAN PEZO, dipl. inž. Sveučilište u Splitu, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša - Split;

- BOŽIDAR PURKOVIĆ, dipl. inž., "Ratarstvo Osijek" poljoprivredno poduzeće SPO, Osijek;

- mr VELINKA RUNJIĆ, "Dalmacijavino" - društveno poduzeće za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića, Split;

- VICE VERŠIČ, dipl. inž., Republički komitet za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb;

- lLIJA ŽILIĆ, dipl. inž., PPK "Kutjevo" Kutjevo;

c) za tajnika Komisije: mr IVICA MEDVID, Poslovna zajednica za razvoj vinogradarstva i vinarstva Zagreb.

2. Ovim rješenjem zamjenjuje se Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Republičke stručne komisije za vinogradarstvo i vinarstvo ("Narodne novine", br. 25/88).

3. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-05/90-01/2

Urbroj : 525-09-90-1

Zagreb, 19. siječnja 1990.

Predsjednik

Čedomir Paić, dipl. ek., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.