Zakoni i propisi - Pravni savjeti 4 06.02.1990 Odluka o usklađivanju vrijednosti bođa Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika s indeksom porasta prosječnog mjesečnog isplaćenog čistog osobnog dohotka po radniku u privredi SRH
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ODVJETNIČKA KOMORA HRVATSKE

Na temelju člana 13. stava 2. Zakona, o odvjetništvu i službi pravne pomoći ("Narodne novine", br. 53/72) Odvjetnička komora Hrvatske donijela je je 15. prosinca 1989. uz suglasnost Izvršnog vijeća Sabora od 28. siječnja 1990.

ODLUKU

o usklađivanju vrijednosti bođa Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika s indeksom porasta prosječnog mjesečnog isplaćenog čistog osobnog dohotka po radniku u privredi SRH

Član 1.

U Tbr. 50. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika - GLAVA XVII. mijenja se dosadašnji stav 2. tako da glasi: "Vrijednost boda iznosi 22,70 dinara".

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 964/89

Zagreb, 26. siječnja 1990.

Predsjednik Odvjetničke komore Hrvatske

Mario Kos, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.