Zakoni i propisi - Pravni savjeti 4 06.02.1990 Odluka o privremenim osnovicama osiguranja koja služe za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i uplatu doprinosa za to osiguranje
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SAMOUPRAVNE INTERESNE ZAJEDNICE

Na temelju člana 211. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske ("Narodne novine", br. 43/83) Izvršni odbor Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske, na sjednici održanoj 18. siječnja 1990. godine donio je

ODLUKU

o privremenim osnovicama osiguranja koja služe za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i uplatu doprinosa za to osiguranje

Član 1.

Osiguranicima-samostalnim zanatlijama, ugostiteljima i prijevoznicima Hrvatske, utvrđuje se osnovica za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja kao i za obračun i uplatu doprinosa prema visini osnovice poreza iz osobnog doho tka.

Član 2.

Osiguranicima kojima je osnovica poreza ili osobnog dohotka utvrđena u iznosu od 24.000,00 dinara, odnosno nižim osnovicama poreza iz osobnog dohotka od 24.000,00 dinara godišnje, razvrstavaju se u osnovicu osiguranja u iznosu od 2.000,00 dinara mjesečno. Osiguranici s poreskom osnovicom iz osobnog dohotka u iznosu od 96.000,00 dinara i višim osnovicama od 96.000,00 dinara godišnje, razvrstavaju se u osnovicu osiguranja od 8.000,00 dinara mjesečno.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990. godine.

Broj: 01-OP-98/90

Zagreb, 18. siječnja 1990.

Predsjednik Izvršnog odbora Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske

Mato Travarević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.