Zakoni i propisi - Pravni savjeti 4 06.02.1990 Odluka o valorizaciji iznosa učešća korisnika u pokriću dijela troškova za lijekove
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SAMOUPRAVNE INTERESNE ZAJEDNICE

Na temelju člana 115. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine". br. 8/89 prečišćeni tekst), člana 48. Statuta Saveza samoupravnih interesnih zajednica zdravstva i zdravstvenog osiguranja Hrvatske ("Narodne novine", br. 2/81, 5/84 i 21/86) te člana 4. Odluke o visini učešća korisnika u pokriću dijela troškova za lijekove ("Narodne novine", br. 27/89 i 52/89), Predsjedništvo Skupštine Saveza samoupravnih interesnih zajednica zdravstva i zdravstvenog osiguranja Hrvatske, na sjednici održanoj 25. siječnja 1990. godine, donosi

ODLUKU

o valorizaciji iznosa učešća korisnika u pokriću dijela troškova za lijekove

Član 1.

U članu 2. Odluke o visini učešća korisnika u pokriću dijela troškova za lijekove ("Narodne novine", br. 27/89) učešće korisnika u pokriću dijela troškova za lijekove, povećava se i iznosi 1 dinar po svakom receptu.

Član 2.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o valorizaciji iznosa učešća korisnika u pokriću dijela troškova za lijekove ("Narodne novine", br. 56/89).

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 502-10/89-02/07

Urbroj : 338-10-89-6

Zagreb, 25. siječnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva

Veljko Tomašević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.