Zakoni i propisi - Pravni savjeti 2 17.01.1990 Zakon o izmjenama Zakona o doprinosu Samoupravnoj interesnoj zajednici potrošača električne energije Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o doprinosu Samoupravnoj interesnoj zajednici potrošača električne energije Hrvatske

Proglašava se Zakon o izmjenama Zakona o doprinosu Samoupravnoj interesnoj zajednici potrošača električne energije Hrvatske, što ga je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 11 siječnja 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/05

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 12. siječnja 1989.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o izmjenama Zakona o doprinosu Samoupravnoj interesnoj zajednici potrošača električne energije Hrvatske

Član 1.

U Zakonu o doprinosu Samoupravnoj interesnoj zajednici potrošača električne energije Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/88 i 13/89) u Članu 1. riječi" do 31. ožujka 1990. godine "zamjenjuju se riječima"do 31. ožujka 1991. godine".

Član 2

U Članu 2. u stavu 1. u točki 1. iznos "41,00" zamjenjuje se iznosom "492,00" u točki 2. iznos "47,50" zamjenjuje se iznosom "570,00" u točki 3. iznos "54,OO" zamjenjuje se iznosom "648.00" u točki 4.

pod a) iznos "58,70" zamjenjuje se iznosom "704,00"

pod b) iznos "6520" zamjenjuje se iznosom "782,00"

pod c) iznos "16,80" zamjenjuje se iznosom "202,00"

pod d) u alineji 1. iznos "49.40" zamjenjuje se iznosom "593,00"

u alineji 2. iznos "60,60" zamjenjuje se iznosom "727,00"

u alineji 3. iznos "76,40" zamjenjuje se iznosom "917,00"

u alineji 4. iznos "91,30" zamjenjuje se iznosom "1,096,00"

u alineji 5. iznos "106,20" zamjenjuje se iznosom "1,274,00"

u alineji 6. iznos "11,20" zamjenjuje se iznosom "134,00"

U stavu 2. u petom i sedmom retku iznos "11,20" zamjenjuje se iznosom "134,00" .

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu na dan objave u "Narodnim novinama".

Broj: 411-02/89-03/01

Zagreb, 11. siječnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženo rada

Milan Janus, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr Andelko Runjić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.