Zakoni i propisi - Pravni savjeti 2 17.01.1990 Odluka o oslobađanju plaćanja iznosa učešća u pokriću dijela troškova za lijekove korisnika zaštitnog dodatka uz mirovinu i ratnih vojnih invalida
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SAMOUPRAVNE INTERESNE ZAJEDNICE

Na temelju člana 88. Samoupravnog sporazuma o osnivanju Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske ("Narodne novine". br. 52/80) i člana 78. točke 5. Statuta Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske ("Narodne novine", br. 6/81) Skupština Samoupravne interesne zajedniće zdravstva i zdravstvenog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske, na sjednici Vijeća korisnika od 20. prosinca 1989. donosi ,

ODLUKU

o oslobađanju plaćanja iznosa učešća u pokriću dijela troškova za lijekove korisnika zaštitnog dodatka uz mirovinu i ratnih vojnih invalida

Član 1.

Korisnici zaštitnog dodatka uz mirovinu i ratni vojni invalidi oslobođeni su plaćanja dijela troškova za lijekove izdane na recept.

Član 2.

Korisnici iz člana 1. prilikom izdavanja lijekova u ljekarnama odnosno organizacijama udruženog rada zdravstva prilažu na uvid posljednji odrezak o isplaćenoj mirovini odnosno iskaznicu ratnog vojnog invalida.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990.

Broj: 01-OP-5892/89

Zagreb, 20. prosinca 1989.

Skupština Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja samostalnih zanatlija,ugostitelja i prijevoznika Hrvatske

Predsjednik Vijeća korisnika

Nikica Tudor, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjedavajući Skupštine

Franjo Vugrin, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.