Zakoni i propisi - Pravni savjeti 2 17.01.1990 Odluka o izmjenama Statuta Privredne komore Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PRIVREDNE KOMORE

Na temelju člana 35. stava 2 Zakona o udruživanju u privredne komore ("Narodne novine", br. 42/86) Skupština Privredne komore Hrvatske, na 5. sjednici 20. prosinca 1989. donijela je

ODLUKU

o izmjenama Statuta Privredne komore Hrvatske

Član 1.

U Statutu Privredne komore Hrvatske ("Narodne novine". br. 2/87, 27/88 i 15/89) član 1. mijenja se i glasi: "Privredna komora Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komora) je samoupravna zajednica poduzeća, banaka i drugih financijskih organizacija, zajednica osiguranja i drugih oblika udruživanja (u daljnjem tekstu: članice Komore) određenih Zakonom o udruživanju u privredne komore (u daljnjem tekstu: Zakon)".

Član 2.

Član 2. mijenja se i glasi: "U Komoru se, u skladu sa Zakonom, udružuju:

1. poduzeća u društvenom, zadružnom, mješovitom i privatnom vlasništvu, složeni oblici udruživanja odnosno organiziranja poduzeća te druge privredne organizacije,

2. banke, mješovite banke i druge financijske organizacije,

3. zajednice osiguranja, zajednice rizika, zajednice reosiguranja te drugi oblici udruživanja djelatnosti osiguranja,

4. poljoprivredne zadruge, organizacije kooperanata te drugi oblici udruživanja poljoprivrednika, preko Zadružnog saveza Hrvatske,

5. radni ljudi koji samostalno obavljaju privrednu djelatnost sredstvima u vlasništvu građana (samostalni privrednici) preko svojih udruženja, odnosno Saveza udruženja samostalnih privrednika Hrvatske, te njihove zadruge.

Član 3.

U članu 5. riječi "organizacije udruženog rada i druge samoupravne organizacije i zajednice" zamjenjuju se riječima "članice Komore".

Član 4.

Riječi "organizacija udruženog rada" u članovima 9,15,17, 22. i 87. zamjenjuju se riječju "poduzeće" u odgovarajućem padežu.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: I-55-1770/2-1989

Zagreb, 20. prosinca 1989.

Predsjedavajući Radnog predsjedništva Skupštine

Dragan Blagović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.