Zakoni i propisi - Pravni savjeti 14 4.11.1998 Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o uzajamnom ukidanju viza
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. listopada 1998. godine, donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE LATVIJE O UZAJAMNOM UKIDANJU VIZA

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o uzajamnom ukidanju viza, potpisan u Rigi 21. rujna 1998. godine, u izvorniku na hrvatskom, latvijskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o uzajamnom ukidanju viza u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE LATVIJE O UZAJAMNOM UKIDANJU VIZA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Latvije (u daljnjem tekstu: »ugovorne stranke«),

u želji za olakšavanjem putovanja svojih državljana i razvijanjem prijateljskih odnosa između dviju zemalja,

sporazumjele su se o sljedećem:

Članak 1.

Državljani bilo koje ugovorne stranke nositelji važećih putnih isprava, navedenih u Dodatku ovom Sporazumu, slobodni su opetovano ulaziti na teritorij druge ugovorne stranke i tamo boraviti u razdoblju ne dužem od ukupno devedeset (90) dana tijekom jedne (1) kalendarske godine, bez potrebe pribavljanja vize.

Članak 2.

1. Državljani bilo koje ugovorne stranke, nositelji važeće diplomatske ili službene putovnice, koji su imenovani u diplomatsku misiju odnosno konzularni ured svoje zemlje na teritoriju druge ugovorne stranke, ili su predstavnici u međunarodnim organizacijama sa sjedištem na teritoriju druge ugovorne stranke, mogu bez vize ući na taj teritorij, boraviti tijekom obavljanja dužnosti i napustiti zemlju bez posebne dozvole.

2. Državljani jedne ugovorne stranke koji su članovi obitelji osoba navedenih u stavku 1. s kojima žive u zajedničkom domaćinstvu, mogu bez vize ući na teritorij druge ugovorne stranke, boraviti tamo tijekom obavljanja dužnosti i napustiti zemlju bez posebne dozvole, ukoliko su nositelji važeće diplomatske ili službene putovnice.

Članak 3.

Izuzev odredbe članka 1., oslobođenje od zahtijevanja viza ne daje pravo na zapošljavanje državljanima ugovornih stranaka. Osobe koje žele ući na teritorij druge ugovorne stranke radi zapošljavanja, obavljanja profesionalne djelatnosti, studiranja ili radi boravka dužeg od devedeset dana tijekom jedne (1) kalendarske godine, obvezni su unaprijed pribaviti vizu.

Članak 4.

Državljani ugovornih stranaka mogu ući i napustiti teritorij druge ugovorne stranke na svakom graničnom prijelazu otvorenom za međunarodni putnički promet, uz ispunjavanje potrebnih uvjeta utvrđenih nacionalnim zakonodavstvom ugovornih stranaka glede ulaska, kretanja i boravka stranaca.

Članak 5.

Državljani ugovornih stranaka dužni su pridržavati se zakona druge ugovorne stranke tijekom boravka na njezinom teritoriju.

Članak 6.

1. Svaka ugovorna stranka zadržava pravo zapriječiti ulazak ili otkazati boravak na svom teritoriju državljanima druge ugovorne stranke iz razloga nacionalne sigurnosti, javnog zdravlja i reda.

2. Svaka ugovorna stranka preuzima na svoj teritorij bez posebnih formalnosti, bilo kojeg svog državljanina.

Članak 7.

1. Državljani bilo koje od ugovornih stranaka koji su izgubili putnu ispravu utvrđenu u Dodatku ovog Sporazuma na teritoriju druge ugovorne stranke obvezni su o tome izvijestiti bez odgode nadležna tijela te ugovorne stranke koja će im besplatno izdati ispravu kojom se to potvrđuje.

2. U slučaju iz stavka 1. ovog članka diplomatska misija ili konzularni ured jedne ugovorne stranke čiji je osoba državljanin izdat će vlastitom državljaninu putnu ispravu s kojom može napustiti teritorij druge ugovorne stranke.

Članak 8.

1. Ugovorne stranke razmijenit će uzorke svojih važećih putnih isprava navedenih u Dodatku ovog Sporazuma, diplomatskim putem, ne kasnije od trideset (30) dana od stupanja na snagu ovog Sporazuma.

2. Ako bilo koja od ugovornih stranaka promijeni izgled svoje putne isprave navedene u Dodatku ovog Sporazuma ili uvede neke nove putne isprave nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma, dužna je drugoj ugovornoj stranci dostaviti uzorke takvih isprava diplomatskim putem najkasnije trideset (30) dana prije njihova uvođenja.

Članak 9.

1. Svaka ugovorna stranka može privremeno, u cijelosti ili djelomično, obustaviti primjenu ovog Sporazuma, osim odredbe stavka 2. članka 6., iz razloga nacionalne sigurnosti i javnog reda.

2. Svaka ugovorna stranka dužna je bez odgode obavijestiti drugu ugovornu stranku diplomatskim putem, o uvođenju ili povlačenju takvih mjera. Te mjere stupit će na snagu trideset (30) dana od dana kad je druga ugovorna stranka o tome obaviještena.

Članak 10.

Ovaj Sporazum sklapa se na neodređeno razdoblje. Svaka ugovorna stranka može otkazati ovaj Sporazum u bilo kojem trenutku temeljem pisane obavijesti upućene diplomatskim putem trideset (30) dana unaprijed.

Članak 11.

Bilo kakva izmjena ovog Sporazuma dogovorena između ugovornih stranaka obavit će se razmjenom nota.

Članak 12.

Ovaj Sporazum stupa na snagu trideseti (30.) dan nakon primitka note kojom ugovorne stranke izvješćuju jedna drugu o ispunjenju svih unutarnjim zakonodavstvom utvrđenih uvjeta potrebnih za njegovo stupanje na snagu.

Sačinjeno u Rigi dana 21. rujna 1998. godine, u dva izvornika, svaki na hrvatskom, latvijskom i engleskom jeziku od kojih su oba podjednako vjerodostojna. U slučaju razlike u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU REPUBLIKE                   ZA VLADU REPUBLIKE
HRVATSKE                                                  LATVIJE

dr. Mladen Ibler,                                     dr. Valdis Birkavs
    veleposlanik
Republike Hrvatske                                            ministar
u Kraljevini Švedskoj                                   vanjskih poslova

DODATAK

SPORAZUMU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE LATVIJE O UZAJAMNOM UKIDANJU VIZA

Putne isprave Republike Hrvatske jesu:

- diplomatska putovnica

- službena putovnica

- obična putovnica

- putni list

- zajednička putovnica

- pomorska knjižica.

Putne isprave Republike Latvije jesu:

- diplomatska putovnica

- obična putovnica

- isprava za povratak

- pomorska knjižica.

Članak 3.

Za izvršenje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o uzajamnom ukidanju viza nadležno je Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o uzajamnom ukidanju viza nije na snazi, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Klasa: 216-03/97-01/07
Urbroj: 5030109-98-5
Zagreb, 22. listopada 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA, PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. Bero i lako kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, plaćanje karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>