Zakoni i propisi - Pravni savjeti 14 4.11.1998 Uredba o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 31. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. listopada 1998. godine donijela

UREDBU

O OBJAVLJIVANJU POPISA DVOSTRANIH MEĐUNARODNIH UGOVORA KOJIH JE REPUBLIKA HRVATSKA STRANKA NA TEMELJU SUKCESIJE

Članak 1.

Na temelju sukcesije od 8. listopada 1991. godine, Republika Hrvatska je stranka sljedećih ugovora u odnosima s:

PORTUGALSKOM REPUBLIKOM,

temeljem Sporazuma o nastavku važenja dvostranih međunarodnih ugovora, sklopljenog razmjenom nota od 13. kolovoza i 8. rujna 1998. godine:

1. Sporazum o suradnji u području turizma, između Vlade SFRJ i Republike Portugalije, sklopljen u Lisabonu, 9. svibnja 1975., obljavljen u Službenom listu SFRJ, Dodatak - Međunarodni ugovori, broj 13/77;

2. Sporazum o kulturnoj suradnji, između SFRJ i Portugalske Republike, sklopljen u Beogradu, 24. listopada 1975., objavljen u Službenom listu SFRJ, Dodatak - Međunarodni ugovori, broj 12/78;

3. Sporazum o zračnom saobraćaju, između Vlade SFRJ i Vlade Portugalije, sklopljen u Beogradu, 3. lipnja 1976., objavljen u Službenom listu SFRJ, Dodatak - Međunarodni ugovori, broj 3/78;

4. Dugoročni sporazum o privrednoj, naučnoj i tehnološkoj suradnji, između SFRJ i Republike Portugalije, sklopljen u Lisabonu, 18. listopada 1977., objavljen u Službenom listu SFRJ, Dodatak - Međunarodni ugovori, broj 7/79;

5. Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade Republike Portugalije o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i robe i Protokol, sklopljen u Lisabonu, 16. lipnja 1978., objavljen u Službenom listu SFRJ, Dodatak - Međunarodni ugovori, broj 10/84;

6. Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade Republike Portugalije o suradnji u pomorskom saobraćaju, skopljen u Beogradu, 28. lipnja 1979., objavljen u Službenom listu SFRJ, Dodatak - Međunarodni ugovori, broj 10/84;

KRALJEVINOM ŠVEDSKOM,

temeljem Sporazuma o nastavku važenja dvostranih međunarodnih ugovora, sklopljenog razmjenom ministarskih pisama od 11. prosinca 1997. i 5. veljače 1998. godine:

1. Konvencija o socijalnom osiguranju, između SFRJ i Kraljevine Švedske, skopljena u Stockholmu, 30. ožujka 1978. (s Protokolom i Sporazumom o primjeni Konvencije), objavljena u Službenom listu SFRJ, Dodatak - Međunarodni ugovori, broj 12/79;

2. Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade Kraljevine Švedske o uzajamnoj zaštiti investicija, sklopljen u Beogradu, 11. studenoga 1978., objavljen u Službenom listu SFRJ, Dodatak - Međunarodni ugovori, broj 12/79;

3. Sporazum između SFRJ i Kraljevine Švedske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu, sklopljen u Stockholmu, 18. lipnja 1980. (s Protokolom), objavljen u Službenom listu SFRJ, Dodatak - Međunarodni ugovori, broj 7/81;

4. Sporazum o zaštiti povjerljivih podataka vezanih uz projekte obrane, sklopljen u Beogradu, 25. siječnja 1984. (s Memorandumom o sporazumijevanju i Protokolom), nema podataka o objavi;

5. Sporazum o konsolidaciji jugoslavenskog duga za 1984., sklopljen 1. veljače 1985., nema podataka o objavi;

6. Sporazum o konsolidaciji jugoslavenskog duga za period od 1. siječnja 1985. do 15. svibnja 1986., sklopljen 6. veljače 1986., nema podataka o objavi;

7. Sporazum o konsolidaciji jugoslavenskog duga za period od 16. svibnja 1986. do 31. ožujka 1988., sklopljen 17. ožujka 1987., nema podataka o objavi;

8. Sporazum između SIV-a Skupštine SFRJ i Vlade Kraljevine Švedske o konsolidaciji jugoslavenskog duga za period 1. travnja 1988. do 30. lipnja 1989. godine, sklopljen u Beogradu, 22. prosinca 1988., objavljen u Službenom listu SFRJ - Povjerljivo glasilo.

Članak 2.

Tekstovi dvostranih međunarodnih ugovora iz članka 1. ove Uredbe, objavljeni u službenim glasilima država prednica, važe i primjenjuju se kao službeni tekstovi do objave službenih tekstova tih međunarodnih ugovora na hrvatskom jeziku u Narodnim novinama.

Članak 3.

Službeni tekstovi međunarodnih ugovora iz članka 1. ove Uredbe, s izmjenama i dopunama koje su na snazi za Republiku Hrvatsku, objavit će se unutar roka od pet godina od dana objave ove Uredbe, s izuzetkom međunarodnih ugovora koji nisu objavljeni u službenim glasilima država prednica. Službeni tekstovi tih ugovora objavit će se u roku od šest mjeseci od dana objave ove Uredbe.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 018/05/94-01/04
Urbroj: 5030114-98-6
Zagreb, 15. listopada 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.