Zakoni i propisi - Pravni savjeti 14 4.11.1998 Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o preuzimanju osoba na granici
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96.), Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o preuzimanju osoba na granici, sklopljen u Beču 18. lipnja 1997., objavljen u »Narodnim novinama - međunarodni ugovori« broj. 4/98., stupio na snagu 1. studenoga 1998.

Klasa: 018-05/98-01/102
Urbroj: 521-05-01/08-98-03
Zagreb, 16. listopada 1998.

Potpredsjednik Vlade
Ministar vanjskih poslova
Mate Granić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.