Zakoni i propisi - Pravni savjeti 9 7.7.1998 Ispravak Odluke o objavi Statuta Vijeća Europe
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

Nakon izvršenog usporedivanja s izvornim tekstom utvrdene su pogreške u Odluci o objavi Statuta Vijeća Europe, objavljenoj u »Narodnim novinama« - Dodatak - Medunarodni ugovori broj 8 od 9. lipnja 1998. godine, te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE 0 OBJAVI STATUTA VIJEĆA EUROPE

U tekstovima statutarnog karaktera koje je odbor ministara usvojio na 8. i 9. zasjedanju radi utjelovljenja u revidirani statut:

- U glavi I. REZOLUCIJA KOJU JE ODBOR MINISTARA USVOJIO NA 8. ZASJEDANJU, U SVIBNJU 1951. u točki 4. poglavlja »Specijalizirana tijela« treba dodati novi stavak b) koji glasi »b) U ime Vrijeća Europe, o takvim sporazumima pregovara i sklapa ih Odbor ministara, nakon što Savjetodavna skupština dade mišljenje.«

- U glavi II. DJELOMIČNI SPORAZUMI, u podnaslovu (Rezolucija kojp je Odbor ministara usvojio na zasjedanju, u kolovozu 1951.) iza riječi »na« treba dodati broj »9.«

- U glavi II. DJELOMIČNI SPORAZUMI, naslov STATUTARNE REZOLUCIJE i podnaslov Statutarna rezolucija (93) 26 o promčtračkom statusu (usvojena 14. svibnja 1993. na 92. sjednici Odbora ministara) trebaju biti otisnuti jačim tiskom. »Statutarne rezolucije«, »Statutarna rezolucija (93) 26 o promatračkom statusu (usvojena 14. svibnja 1993. na 92. sjednici Odbora ministara)«.

Urbroj: 50501-98-644
Zagreb, 1. srpnja 1998.

Glavni i odgovorni urednik
Marijan Prus, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.