Zakoni i propisi - Pravni savjeti 9 7.7.1998 Ispravak Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

Nakon izvršenog usporedivanja s izvornim tekstom utvrdene su pogreške u Bečkoj konvenciji o pravu medunarodnih ugovora, objavljenoj u »Narodnim novinama« - Medunarodni ugovori, br. 16/93, te se daje

ISPRAVAK

BEČKE KONVENCIJE 0 PRAVU MEĐUNARODNIH UGOVORA

U članku 26. u naslovu umjesto riječi »Pactra« treba stajati riječ »Pacta«.

U dijelu V. odjeljku 3. u naslovu umjesto riječi »SUSPENZIJA UGOVORA« trebaju stajati riječi »SUSPENZIJA PRIMJENE UGOVORA«.

Urbroj: 50501-98-647
Zagreb, I. srpnja 1998.

Glavni i odgovomi urednik
Marijan Prus, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.