Zakoni i propisi - Pravni savjeti 5 3.4.1998 Odluka o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o turističkoj suradnji
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. ožujka 1998. godine donijela

ODLUKU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE UKRAJINE O TURISTIČKOJ SURADNJI

I.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o turističkoj suradnji, sklopljen u Kijevu, 10. rujna 1996. godine, u izvorniku na hrvatskom i ukrajinskom jeziku.

II.

Tekst Ugovora u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE UKRAJINE O TURISTIČKOJ SURADNJI

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Ukrajine - u daljnjem tekstu »ugovorne stranke«,

- vođene zajedničkom željom da se razvija i učvršćuje suradnja u području turizma među dvjema državama,

- s ciljem da se stvore pogodni uvjeti za razvoj međunarodnih turističkih veza kao čimbenika očuvanja i produbljavanja prijateljskih odnosa,

- želeći razvijati te odnose putem široke suradnje između odgovarajućih državnih organa, nacionalnih, regionalnih i turističkih organizacija,

odlučile su sklopiti ovaj Ugovor.

Članak 1.

Ugovorne stranke će podupirati razvoj i produbljivanje suradnje na području turizma, povećanje turističke razmjene s ciljem boljeg upoznavanja sa životom, poviješću i kulturom naroda svojih zemalja.

Suradnja će se ostvarivati na osnovi ovog Ugovora i sukladno sa zakonima koji važe na teritoriju svake države.

Članak 2.

Strane će posvećivati posebnu pažnju razvoju turizma u različitim njegovim oblicima, računajući na to:

- organizirani grupni i individualni turizam;

- poslovni turizam;

- turistička putovanja radi učešća na priredbama, sajmovima, kulturnim i sportskim susretima.

Članak 3.

Ugovorne stranke će u skladu sa zakonodavstvom obiju država podupirati stvaranje neophodnih uvjeta za uspostavljanje i jačanje suradnje među hrvatskim i ukrajinskim turističkim organizacijama, predstavništvima i poduzećima koji sudjeluju u razvoju međunarodnog turizma.

Članak 4.

Suradnja u okviru ovog Ugovora ostvarivat će se putem:

- provođenja zajedničkih mjera radi pružanja usluga turistima;

- osnivanja i razvoja poduzeća i organizacija uz sudjelovanje stranih investicija;

- razvoja suradnje među turističkim organizacijama;

- razmjene specijalista i eksperata u području turizma;

- pružanja informativnih usluga;

- organizacije izložaba, sajmova;

- drugih oblika suradnje ugovornih stranaka.

Članak 5.

Ugovorne stranke će u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvima nastojati pojednostaviti pogranične, carinske i druge formalnosti u vezi s međusobnom turističkom razmjenom i stvoriti sigurnosne uvjete za turiste druge ugovorne stranke za vrijeme boravka na svom teritoriju.

Članak 6.

Obračuni i plaćanje među turističkim organizacijama obavljat će se u slobodno konvertibilnoj valuti.

Na osnovi sporazuma između ugovornih stranaka, obračuni i plaćanja koja se tiču turističke razmjene mogu biti realizirani na drugi način u skladu s nacionalnim zakonodavstvima ugovornih stranaka.

Članak 7.

Stranke će izmjenjivati turističke informacije glede ovih pitanja:

- zakona i drugih propisa u području međunarodne turističke suradnje;

- zakona vezanih za zaštitu prirodnog okoliša i kulture u skladu s tendencijama država;

- statističkih podataka o stanju turističkog tržišta;

- informacija i materijala koji se tiču reklama, znanstvenih istraživanja (prospekata, letaka, brošura, reklamnih filmova o turizmu i sl.).

Članak 8.

Do otvaranja, na teritoriju jedne ugovorne stranke, informacijskih i servisnih službi, druga ugovorna stranka pomaže u prijamu i opsluživanju turista.

Članak 9.

Ugovorne stranke će podupirati daljnji razvoj suradnje između svojih upravnih organa i međunarodnih turističkih organizacija.

Članak 10.

Ovaj Ugovor ne utječe na obveze koje za ugovorne stranke prizlaze iz drugih međunarodnih ugovora.

Ugovorne stranke će razmjenjivati informacije o svim novim međunarodnim dokumentima s područja turizma, koje se tiču interesa druge ugovorne stranke.

Članak 11.

Ovaj Ugovor privremeno se primjenjuje od dana potpisivanja, a stupa na snagu danom primitka zadnje obavijesti diplomatskim putem u pisanom obliku kojom stranke obavještavaju jedna drugu da su ispunjeni svi uvjeti predviđeni njihovim nacionalnim zakonodavstvima za stupanje na snagu ovog Ugovora.

Članak 12.

Ovaj Ugovor se sklapa za razdoblje od pet godina od dana njegovog stupanja na snagu, te se prešutno produžuje za sljedeća petogodišnja razdoblja, ukoliko ga jedna od ugovornih stranaka u pisanom obliku diplomatskim putem ne otkaže najkasnije šest mjeseci prije isteka prvog ili bilo kojeg kasnijeg petogodišnjeg razdoblja.

U slučaju otkazivanja ovog Ugovora, u skladu s odredbama ovog članka, svaki posao ili radnja započet na temelju ovog Ugovora, a koji je još uvijek u tijeku, dovršit će se u skladu s ovim Ugovorom.

Sklopljeno u Kijevu dana 10. rujna 1996. godine u dva izvornika, svaki na hrvatskom i ukrajinskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

ZA VLADU REPUBLIKE

HRVATSKE ZA VLADU UKRAJINE

dr. Mate Granić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
Boris Vihristenko, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

potpredsjednik Vlade Republike zamjenik predsjednika Državnog

Hrvatske i ministar vanjskih poslova odbora za turizam Ukrajine

III.

Za izvršenje Ugovora iz točke I. ove Odluke nadležno je Ministarstvo turizma.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Odluke Ugovor iz točke 1. ove Odluke nije na snazi, već se privremeno primjenjuje od 10. rujna 1996. godine, a stupit će na snagu sukladno odredbama članka 11. Ugovora, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Klasa: 334-05/96-01/04
Urbroj: 5030114-98-1
Zagreb, 26. ožujka 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA, PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. Bero i lako kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, plaćanje karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>