Zakoni i propisi - Pravni savjeti 5 3.4.1998. Odluka o objavi Ugovora o turističkoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Repubike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. ožujka 1998. godine donijela

ODLUKU

O OBJAVI UGOVORA O TURISTIČKOJ SURADNJI, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE

I.

Objavljuje se Ugovor o turističkoj suradnji, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske, sklopljen u Zagrebu, 25. lipnja 1996. godine, u izvorniku na hrvatskom i bugarskom jeziku.

II.

Tekst Ugovora u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR O TURISTIČKOJ SURADNJI, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Bugarske, u daljnjem tekstu »ugovorne strane«, vođene zajedničkom željom za produbljivanjem tradicionalno prijateljskih odnosa i potrebom za razvitkom sveobuhvatne i višestruke uzajamne suradnje na području turizma, svjesni povećanog značaja turizma, ne samo za ekonomiku dviju država, već i za razumijevanje između dva naroda, s namjerom da suradnja na području turizma služi dobrobiti dvaju naroda, dogovorili su sljedeće:

Članak 1.

Ugovorne strane u okviru svojih mogućnosti razvijat će i pomagati uzajamnu suradnju između državnih institucija u području turizma, turističkih udruženja, organizacija i poduzeća, poduzimajući neophodne mjere za:

- stimuliranje uzajamne turističke razmjene, organiziranje pojedinačnih i grupnih putovanja, uključujući i ekskurzije mladeži, u svrhu poticanja turizma u oba smjera;

- poticanje djelatnosti na području istraživanja tržišta, predstavljanje turističkih ponuda obiju zemalja, razmjena iskustava u području turizma, zajednička istraživanja turističkih tržišta, suradnja pri realizaciji izgradnje poznatih međunarodnih lanaca hotela i sl.;

- zajedničko predstavljanje na tržištima trećih zemalja i na svjetskim turističkim skupovima;

- razmjenu stručnjaka s područja turizma na državnoj razini, te ostalih kadrova iz turističke struke;

- podučavanje i kvalifikaciju kadrova u turizmu;

- razmjenu informacija, uključujući statističke podatke, publikacije o razvoju turističke ponude obiju zemalja, osnovna pitanja oko privatizacije turističkih objekata, uvjete vezane za strana ulaganja, te zakonodavnu i normativnu bazu na području turizma kod ugovornih strana.

Članak 2.

Ugovorne strane davat će svoju podršku uzajamnim posjetama i razmjenama radio-televizijskih novinara, te novinara iz ostalih sredstava javnog priopćavanja, sa ciljem boljeg upoznavanja javnosti s turističkim mogućnostima obje zemlje.

Članak 3.

Svaka od ugovornih strana zalagat će se i surađivati s drugom ugovornom stranom za najveće moguće pojednostavljenje graničnih formalnosti za turiste obiju država.

Članak 4.

Ugovorne strane, u svrhu primjene odredaba ovog Ugovora, osnovat će mješovitu radnu grupu (MRG), sastavljenu od pojednakog broja stručnjaka iz državnih institucija za turizam u obje države.

MRG zasjeda jedanput godišnje, naizmjenično u Republici Hrvatskoj i Republici Bugarskoj.

MRG obuhvaća sljedeće djelatnosti:

- osigurava ispunjenje ovog Ugovora;

- priprema izvješće o rezultatima suradnje na području turizma za prethodno razdoblje;

- osigurava razmjenu informacija između ugovornih strana glede promjena u zakonodavstvu s područja turizma;

- priprema prijedloge za konkretne djelatnosti te forme za uzajamnu suradnju sukladno članku 1. ovog Ugovora.

Članak 5.

Svaka od ugovornih strana organizira najmanje jedanput godišnje predstavljanje svoje turističke ponude u drugoj državi.

Članak 6.

Izmjene i dopune ovog Ugovora moraju biti u pismenom obliku i stupaju na snagu prema odredbi članka 7. ovog Ugovora.

Članak 7.

Ovaj Ugovor se sklapa za razdoblje od 5 (pet) godina i stupa na snagu datumom primitka, diplomatskim putem, druge note kojom se ugovorne strane uzajamno obavještavaju da su ispunjeni uvjeti koje propisuju njihova zakonodavstva, a u svezi stupanja na snagu ovog Ugovora.

Po isteku razdoblja na koje je Ugovor potpisan, ukoliko nijedna od ugovornih strana nije otkazala Ugovor, a za to je potrebno poslati obavijest pismenim putem s najavom 6 (šest) mjeseci prije isteka roka valjanosti ovog Ugovora, isti se produljuje automatski i to svaki puta za razdoblje od 1 (jedne) godine.

Ovaj Ugovor je potpisan u Zagrebu dana 25. lipnja 1996. godine u dva izvorna primjerka, na hrvatskom i bugarskom jeziku, koja imaju istu pravnu snagu.

ZA VLADU REPUBLIKE ZA VLADU REPUBLIKE

HRVATSKE BUGARSKE

Niko Bulić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
Rumen Gechev, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ministar turizma potpredsjednik Vlade

Republike Hrvatske Republike Bugarske

III.

Za izvršenje Ugovora iz točke I. ove Odluke nadležno je Ministarstvo turizma.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Odluke Ugovor iz točke I. ove Odluke nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Klasa: 334-05/96-01/02
Urbroj: 5030114-98-1
Zagreb, 26. ožujka 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.