Zakoni i propisi - Pravni savjeti 5 3.4.1998. Odluka o objavljivanju Sporazuma o provedbi Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Slovačke Republike
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. ožujka 1998. godine donijela

ODLUKU

O OBJAVLJIVANJU SPORAZUMA O PROVEDBI UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I SLOVAČKE REPUBLIKE

I.

Sporazum o provedbi Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Slovačke Republike od 29. siječnja 1997., potpisan 29. siječnja 1997., objavljuje se u izvorniku na hrvatskom jeziku.

II.

Tekst Sporazuma o provedbi Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Slovačke Republike glasi:

SPORAZUM O PROVEDBI UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I SLOVAČKE REPUBLIKE

Na osnovi članka 27. Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Slovačke Republike od 29. siječnja 1997. (u daljnjem tekstu: Ugovor) mjerodavna tijela za primjenu Ugovora sporazumjela su se o sljedećem:

ODJELJAK I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

ODREĐIVANJE POJMOVA

U ovom sporazumu izrazi iz članka 1. Ugovora upotrebljavat će se u istom značenju kao i u navedenom članku.

Članak 2.

TIJELA ZA VEZU

Tijela za vezu prema članku 27. Ugovora jesu:

u Republici Hrvatskoj u području:

1. zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

2. mirovinskog i invalidskog osiguranja (osiguranja za slučaj nesreće na poslu i profesionalne bolesti) i doplatka za djecu - Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

3. davanja u slučaju nezaposlenosti - Zavod za zapošljavanje;

u Slovačkoj Republici u području:

1. zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite - Ministarstvo zdravstva Slovačke Republike

2. mirovinskog i bolesničkog osiguranja - Zavod za socijalno osiguranje

3. doplatka za djecu - Ministarstvo rada, socijalne skrbi i obitelji Slovačke Republike

4. davanja za slučaj nezaposlenosti - Ministarstvo rada, socijalne skrbi i obitelji Slovačke Republike.

Članak 3.

TIJELA ZA VEZU

(1) Djelokrug tijela za vezu utvrđen je ovim sporazumom. U provedbi Ugovora tijela za vezu međusobno se povezuju i izravno se obraćaju mjerodavnim tijelima, nositeljima i osobama na koje se Ugovor primjenjuje. U provedbi Ugovora tijela za vezu međusobno se pomažu.

(2) Tijela za vezu dužna su dogovorno utvrditi dvojezične tiskanice potrebne za primjenu Ugovora i za provedbu ovoga sporazuma.

ODJELJAK II.

PRIMJENA PRAVNIH PROPISA

Članak 4.

Slanje zaposlenika na područje druge ugovorne stranke

(1) U slučajevima iz članka 9. Ugovora ili u slučajevima izbora prema članku 11. Ugovora, nositelj ugovorne stranke, čiji će se pravni propisi primjenjivati, dužan je na zahtjev zaposlenika izdati potvrdu da će, u svezi s određenim zaposlenicima, vrijediti ti pravni propisi.

(2) Potvrde iz stavka 1. izdaju:

- pri primjeni hrvatskih pravnih propisa: Područni ured Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje;

- pri primjeni pravnih propisa Slovačke Republike: Ministarstvo zdravstva Slovačke Republike i Zavod za socijalno osiguranje.

ODJELJAK III.

PRIMJENA POSEBNIH ODREDABA

Poglavlje 1.

Bolest i majčinstvo

Članak 5.

(1) Radi primjene članka 12. Ugovora od strane nositelja jedne ugovorne stranke podnositelj zahtjeva je dužan predočiti potvrdu o razdoblju osiguranja, priznatom prema pravnim propisima druge ugovorne stranke. Takvu potvrdu na zahtjev podnositelja izdaje:

- u Hrvatskoj

Područni ured Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje;

- u Slovačkoj Republici

Zavod za socijalno osiguranje.

(2) Ako podnositelj zahtjeva ne donese potvrdu, mjerodavni nositelj jedne ugovorne stranke može tražiti izdavanje i slanje potvrde izravno od mjerodavnog nositelja druge ugovorne stranke, imenovanoga u stavku 1.

Članak 6.

Radi primjene članka 13. Ugovora osoba koja zahtijeva zdravstvenu zaštitu dužna je ugovornoj zdravstvenoj ustanovi ili ugovornom privatnom liječniku u mjestu boravka, kao dokaz o postojanju prava, predočiti putovnicu. Putovnica je dokaz o postojanju prava na naplatu troškova zdravstvene zaštite prema istim cijenama koje vrijede za osiguranike druge ugovorne stranke.

Poglavlje 2.

Starost, invalidnost i smrt (mirovine)

Članak 7.

OBRADA ZAHTJEVA ZA DAVANJA

(1) Mjerodavni nositelji dužni su se međusobno, neodgodivo izvješćivati o svakom zahtjevu za davanje na koji se primjenjuje odjeljak III. poglavlje 2., a u svezi sa člankom 34. Ugovora.

(2) Mjerodavni nositelji dužni su međusobno priopćavati i druge činjenice koje su bitne za stjecanje prava i utvrđivanje visine davanja, prema potrebi, uz prilaganje liječničkog mišljenja, i posebno voditi brigu o odredbama članka 7. i čl. 15. do 19. Ugovora.

(3) Potvrđivanje podataka u ugovorenim dvojezičnim tiskanicama zamjenjuje dostavu dokumentacije između nositelja dviju država.

(4) Mjerodavni nositelji dužni su se međusobno izvješćivati o odlukama tijekom postupka utvrđivanja davanja.

Članak 8.

ISPLATA MIROVINA U DRUGU DRŽAVU

Mjerodavni nositelji isplaćuju mirovine i druga novčana davanja preko financijskih institucija u drugoj ugovornoj stranci izravno korisniku prava.

Poglavlje 3.

Nesreća na poslu i profesionalne bolesti

Članak 9.

PRUŽANJE DAVANJA U NARAVI

U slučajevima iz članka 20. Ugovora jednako se primjenjuje članak 6. ovoga sporazuma.

Poglavlje 4.

Nezaposlenost

Članak 10.

POSTUPAK

U slučajevima iz članka 25. Ugovora podnositelj zahtjeva je dužan mjerodavnom nositelju jedne ugovorne stranke dostaviti potvrdu mjerodavnog nositelja druge ugovorne stranke iz koje se vidi razdoblje osiguranja, navršeno prema pravnim propisima druge ugovorne stranke, kao i razdoblja u kojima je ta osoba primala naknadu za slučaj nezaposlenosti od druge ugovorne stranke. Ako podnositelj zahtjeva ne dostavi takvu potvrdu, nositelj jedne ugovorne stranke može tražiti izdavanje i slanje takve potvrde od nositelja druge ugovorne stranke.

Poglavlje 5.

Davanja za djecu

Članak 11.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA DAVANJA ZA DJECU

Radi priznavanja prava na davanja za djecu, prema članku 26. Ugovora, podnositelj zahtjeva je dužan dostaviti zahtjev za davanje zajedno s potrebnom dokumentacijom. Tijela za vezu dogovorit će se o sadržaju tiskanica.

ODJELJAK IV.

ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 12.

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj sporazum stupa na snagu na dan stupanja na snagu Ugovora.

Sastavljen u Bratislavi dne 29. siječnja 1997. u dva izvornika, na hrvatskom i slovačkom jeziku i oba su teksta jednako vjerodostojna.

SPORAZUM SU POTPISALI:

Za ministra rada i socijalne Za ministra rada, socijalne skrbi Republike Hrvatske skrbi i obitelji Slovačke Republike:

Joso Škara, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA, PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. Bero i lako kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, plaćanje karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>

Olga Keltošova, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ministar rada i socijalne skrbi ministrica rada i socijalne skrbi

Za ministra zdravstva Za ministra zdravstva

Republike Hrvatske Slovačke Republike

Joso Škara, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA, PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. Bero i lako kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, plaćanje karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>

Olga Keltošova, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ministar rada i socijalne skrbi ministrica rada i socijalne skrbi

III.

Za provedbu Sporazuma iz točke I. ove Odluke zadužuje se Ministarstvo rada i socijalne skrbi.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 504-02/96-01/02
Urbroj: 5030104-98-1
Zagreb, 12. ožujka 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.