Zakoni i propisi - Pravni savjeti 21 12.12.1997 Odluka o objavi Programa prosvjetne, znanstvene i kulturne razmjene između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske za godine 1997.-1999
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je tiskarska greška u Odluci o objavi Programa prosvjetne, znanstvene i kulturne razmjene između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske za godine 1997.-1999. objavljenoj u »Narodnim novinama« - dodatak Međunarodni ugovori broj 19 od 12. studenog 1997. godine, te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O OBJAVI PROGRAMA PROSVJETNE, ZNANSTVENE I KULTURNE RAZMJENE IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE TURSKE ZA GODINE 1997.-1999.

Točka III. Odluke koja glasi: »Za izvršenje Ugovora iz točke I. ove Odluke nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.« briše se.

Urbroj: 50501-97-1006

Zagreb, 5. prosinca 1997.

Glavni i odgovorni urednik

Marijan Prus, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.