Zakoni i propisi - Pravni savjeti 20 26.11.1997. Ispravak Zakona o potvrdivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pograničnom prometu i suradnji
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pograničnom prometu i suradnji objavljenom u »Narodnim novinama« - dodatak Međunarodni ugovori, broj 15 od 14. listopada 1997. te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE SLOVENIJE O POGRANIČNOM PROMETU I SURADNJI

U članku 2. Prilogu B - Popis naselja na pograničnom području u Republici Hrvatskoj Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pograničnom prometu i suradnji, između naselja: »Keseri« (M. b. 28339) s područja Grada Ozlja i naselja: »Velika Paka« (M. b. 67946) s područja općine Žakanje Karlovačke županije, trebaju stajati naselja:

Klasa: 212-04/94-01/07
Zagreb, 13. studenoga 1997.

Tajnik
Zastupničkog doma
Sabora Republike Hrvatske
Berislav Živković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.