Zakoni i propisi - Pravni savjeti 19 12.11.1997. Odluka o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o ukidanju viza i sporazuma o dopuni Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o ukidanju viza
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. listopada 1997. godine, donijela

ODLUKU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O UKIDANJU VIZA I SPORAZUMA O DOPUNI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O UKIDANJU VIZA

I.

Objavljuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o ukidanju viza, sklopljen razmjenom nota i to note Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovenije od 7. travnja 1992. godine u izvorniku na slovenskom jeziku i note Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske od 15. svibnja 1992. godine, u izvorniku na hrvatskom jeziku te Sporazum o dopuni Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o ukidanju viza sklopljen razmjenom nota i to note Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovenije od 28. travnja 1997. godine u izvorniku na slovenskom jeziku i note Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske od 28. travnja 1997. godine, u izvorniku na hrvatskom jeziku.

II.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o ukidanju viza, sklopljen razmjenom nota i to note Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovenije od 7. travnja 1992. godine, u prijevodu na hrvatski jezik i note Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske od 15. svibnja 1992. godine u izvorniku na hrvatskom jeziku, te tekst Sporazuma o dopuni Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o ukidanju viza sklopljen razmjenom nota i to note Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovenije od 28. travnja 1997. godine, u prijevodu na hrvatski jezik i note Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske od 28. travnja 1997. godine, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

MINISTARSTVO MINISTARSTVO
VANJSKIH POSLOVA VANJSKIH POSLOVA
REPUBLIKE SLOVENIJE REPUBLIKE HRVATSKE
Nota br. 1674/97 Zagreb

VERBALNA NOTA

Ministarstvo vanjskih poslova Republike Slovenije izražava svoje osobito štovanje Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske te ima čast predložiti dopunu Sporazuma između Vlade Republike Slovenije i Vlade Republike Hrvatske o ukidanju viza, sklopljenog razmjenom nota dana 7. travnja 1992. godine i 15. svibnja 1992. godine, na način da se u isprave za prijelaz državne granice uključi važeća osobna iskaznica, i to na slijedeći način:

1. točka

Iza riječi »Hrvatski državljani, koji imaju važeću putnu ispravu« dodaje se »ili važeću osobnu iskaznicu«.

2. točka

Iza riječi »Slovenski državljani, koji imaju važeću putnu ispravu« dodaje se »ili važeću osobnu iskaznicu«.

3. točka

Iza riječi »uzorke važećih putnih isprava« dodaje se »i osobnih iskaznica«.

4. točka

Iza riječi »uvodi novu putnu ispravu« dodaje se »ili novu osobnu iskaznicu«.

7. točka

Iza riječi »koji imaju važeću putnu ispravu« dodaje se »ili važeću osobnu iskaznicu«.

8. točka

Iza riječi »koji nemaju važeću putnu ispravu« dodaje se »ili osobnu iskaznicu«.

Ako je Vlada Republike Hrvatske suglasna s gore navedenim tada će ova nota i nota odgovora činiti Sporazum o dopuni Sporazuma između Vlade Republike Slovenije i Vlade Republike Hrvatske o ukidanju viza, koji će početi važiti danom primitka zadnje obavijesti o ispunjenju unutarnjim zakonodavstvom utvrđenih uvjeta za njegovo stupanje na snagu.

Ministarstvo vanjskih poslova Republike Slovenije koristi i ovu prigodu da Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske izrazi svoje osobito štovanje.

Ljubljana, 28. travnja 1997.

MINISTARSTVO MINISTARSTVO
VANJSKIH POSLOVA VANJSKIH POSLOVA
REPUBLIKE HRVATSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Nota br. 1069/SN/97 Ljubljana

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana

Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske izražava svoje osobito štovanje Ministarstvu vanjskih poslova Republike Slovenije te ima čast potvrditi primitak note Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovenije br. 1674/97 od 28. travnja 1997. koja u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

»Ministarstvo vanjskih poslova Republike Slovenije izražava svoje osobito štovanje Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske te ima čast predložiti dopunu Sporazuma između Vlade Republike Slovenije i Vlade Republike Hrvatske o ukidanju viza, sklopljenog razmjenom nota dana 7. travnja 1992. godine i 15. svibnja 1992. godine, na način da se u isprave za prijelaz državne granice uključi važeća osobna iskaznica, i to na slijedeći način:

1. točka

Iza riječi »Hrvatski državljani, koji imaju važeću putnu ispravu« dodaje se »ili važeću osobnu iskaznicu«.

2. točka

Iza riječi »Slovenski državljani, koji imaju važeću putnu ispravu« dodaje se »ili važeću osobnu iskaznicu«.

3. točka

Iza riječi »uzorke važećih putnih isprava« dodaje se »i osobnih iskaznica«.

4. točka

Iza riječi »uvodi novu putnu ispravu« dodaje se »ili novu osobnu iskaznicu«.

7. točka

Iza riječi »koji imaju važeću putnu ispravu« dodaje se »ili važeću osobnu iskaznicu«.

8. točka

Iza riječi »koji nemaju važeću putnu ispravu« dodaje se »ili osobnu iskaznicu«.

Ako je Vlada Republike Hrvatske suglasna s gore navedenim tada će ova nota i nota odgovora činiti Sporazum o dopuni Sporazuma između Vlade Republike Slovenije i Vlade Republike Hrvatske o ukidanju viza, koji će početi važiti danom primitka zadnje obavijesti o ispunjenju unutarnjim zakonodavstvom utvrđenih uvjeta za njegovo stupanje na snagu.

Ministarstvo vanjskih poslova Republike Slovenije koristi i ovu prigodu da Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske izrazi svoje osobito štovanje.«

Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske ima čast izvijestiti da je Vlada Republike Hrvatske suglasna s gore navedenim prijedlogom, tako da nota Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovenije broj 1674/97 od 28. travnja 1997. godine i ova nota čine Sporazum o dopuni Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o ukidanju viza.

Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske koristi i ovu prigodu da Ministarstvu vanjskih poslova Republike Slovenije ponovi izraze svog osobitog štovanja.

U Zagrebu, 28. travnja 1997.

MINISTARSTVO MINISTARSTVO
INOZEMNIH POSLOVA INOZEMNIH POSLOVA
REPUBLIKE SLOVENIJE REPUBLIKE HRVATSKE
Nota br. 921-08/92 Zagreb

VERBALNA NOTA

Ministarstvo inozemnih poslova Republike Slovenije izražava svoje poštovanje Ministarstvu inozemnih poslova Republike Hrvatske i ima čast predložiti zaključenje Sporazuma između Vlade Republike Slovenije i Vlade Republike Hrvatske o ukidanju viza, koji bi glasio kako slijedi:

1. Hrvatski državljani koji imaju valjanu punu ispravu i koji ne namjeravaju dulje od tri mjeseca ostati u Republici Sloveniji ili u njoj obavljati prihodovne djelatnosti mogu bez vize (dozvole boravka u obliku vize) ući u Republiku Sloveniju i tamo boraviti.

2. Slovenski državljani koji imaju valjanu putnu ispravu i koji ne namjeravaju dulje od tri mjeseca ostati u Republici Hrvatskoj ili u njoj obavljati prihodovne djelatnosti mogu bez vize (dozvole boravka u obliku vize) ući u Republiku Hrvatsku i tamo boraviti.

3. Obje strane će na vrijeme prije stupanja na snagu ovog sporazuma izmijeniti uzorke valjanih putnih isprava.

4. Ukoliko jedna od strana nakon stupanja na snagu ovog sporazuma uvede novu putnu ispravu, dužna je o tome obavijestiti drugu stranu najkasnije 30 dana prije uvođenja nove isprave diplomatskim putem i poslati uzorak.

5. Ovaj sporazum ne oslobađa slovenske i hrvatske državljane od obveze da tijekom boravka na teritoriju druge strane poštuju zakone i druge propise te strane.

6. Nadležna tijela obiju strana pridržavaju si pravo da neželjenim osobama ne dozvole ulazak i da im otkažu boravak.

7. Obje strane će svoje državljane koji imaju valjanu putnu ispravu u svako doba bez formalnosti primiti na svoj teritorij.

8. Obje strane će isto tako primiti na svoj teritorij svoje državljane koji nemaju valjane putne isprave. Ako to bude potrebno, putnu ispravu će im izdati nadležno diplomatsko ili konzularno predstavništvo.

9. Svaka strana može radi javnog reda, sigurnosti ili iz zdravstvenih razloga, kao i iz drugih opravdanih razloga privremeno u cijelosti ili djelomično prestati provoditi prethodne odredbe. O prestanku provođenja i opozivu toga treba drugu stranu obavijestiti diplomatskim putem.

10. Ovaj sporazum se može otkazati u svako doba s otkaznim rokom od tri mjeseca. O otkazivanju treba obavijestiti drugu stranu diplomatskim putem.

11. Ovaj sporazum se provodi od 7. travnja 1992. nadalje. U potpunosti počinje važiti na dan kada će se obje Vlade međusobno izvijestiti da su ispunjeni unutarnjepravni uvjeti.

Ukoliko Vlada Republike Hrvatske izjavi da je suglasna s prijedlogom Vlade Republike Slovenije, ova verbalna nota i nota odgovor o suglasnosti Vlade Republike Hrvatske činit će sporazum između Vlade Republike Slovenije i Vlade Republike Hrvatske.

Ministarstvo inozemnih poslova Republike Slovenije koristi i ovu priliku da Ministarstvu inozemnih poslova Republike Hrvatske ponovi izraze svog poštovanja.

Ljubljana 7. travnja 1992.

MINISTARSTVO MINISTARSTVO
INOZEMNIH POSLOVA INOZEMNIH POSLOVA
REPUBLIKE HRVATSKE REPUBLIKE SLOVENIJE Klasa: 508 Ljubljana
Urbroj: 521-0502/92-1957

VERBALNA NOTA

Ministarstvo inozemnih poslova Republike Hrvatske izražava svoje poštovanje Ministarstvu inozemnih poslova Republike Slovenije i ima čast potvrditi primitak verbalne note Ministarstva od 7. travnja 1992. godine koja u hrvatskom prijevodu glasi:

»Ministarstvo inozemnih poslova Republike Slovenije izražava svoje poštovanje Ministarstvu inozemnih poslova Republike Hrvatske i ima čast predložiti zaključenje Sporazuma između Vlade Republike Slovenije i Vlade Republike Hrvatske o ukidanju viza, koji bi glasio kako slijedi:

1. Hrvatski državljani koji imaju valjanu putnu ispravu i koji ne namjeravaju dulje od tri mjeseca ostati u Republici Sloveniji ili u njoj obavljati prihodovne djelatnosti mogu bez vize (dozvole boravka u obliku vize) ući u Republiku Sloveniju i tamo boraviti.

2. Slovenski državljani koji imaju valjanu putnu ispravu i koji ne namjeravaju dulje od tri mjeseca ostati u Republici Hrvatskoj ili u njoj obavljati prihodovne djelatnosti mogu bez vize (dozvole boravka u obliku vize) ući u Republiku Hrvatsku i tamo boraviti.

3. Obje strane će na vrijeme prije stupanja na snagu ovog sporazuma izmijeniti uzorke valjanih putnih isprava.

4. Ukoliko jedna od strana nakon stupanja na snagu ovog sporazuma uvede novu putnu ispravu, dužna je o tome obavijestiti drugu stranu najkasnije 30 dana prije uvođenja nove isprave diplomatskim putem i poslati uzorak.

5. Ovaj sporazum ne oslobađa slovenske i hrvatske državljane od obveze da tijekom boravka na teritoriju druge strane poštuju zakone i druge propise te strane.

6. Nadležna tijela obiju strana pridržavaju si pravo da neželjenim osobama ne dozvole ulazak i da im otkažu boravak.

7. Obje strane će svoje državljane koji imaju valjanu putnu ispravu u svako doba bez formalnosti primiti na svoj teritorij.

8. Obje strane će isto tako primiti na svoj teritorij svoje državljane koji nemaju valjane putne isprave. Ako to bude potrebno, putnu ispravu će im izdati nadležno diplomatsko ili konzularno predstavništvo.

9. Svaka strana može radi javnog reda, sigurnosti ili iz zdravstvenih razloga, kao i iz drugih opravdanih razloga privremeno u cijelosti ili djelomično prestati provoditi prethodne odredbe. O prestanku provođenja i opozivu toga treba drugu stranu obavijestiti diplomatskim putem.

10. Ovaj sporazum se može otkazati u svako doba s otkaznim rokom od tri mjeseca. O otkazivanju treba obavijestiti drugu stranu diplomatskim putem.

11. Ovaj sporazum se provodi od 7. travnja 1992. nadalje. U potpunosti počinje važiti na dan kada će se obje Vlade međusobno izvijestiti da su ispunjeni unutarnjepravni uvjeti.

Ukoliko Vlada Republike Hrvatske izjavi da je suglasna s prijedlogom Vlade Republike Slovenije, ova verbalna nota i nota odgovor o suglasnosti Vlade Republike Hrvatske činit će sporazum između Vlade Republike Slovenije i Vlade Republike Hrvatske.

Ministarstvo inozemnih poslova Republike Hrvatske ima čast izvijestiti Ministarstvo inozemnih poslova Republike Slovenije da se Vlada Republike Hrvatske izjašnjava sporazumno s prijedlogom Vlade Republike Slovenije. Prema tome verbalna nota Ministarstva inozemnih poslova Republike Slovenije od 7. travnja 1992. godine i ova verbalna nota čine Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o ukidanju viza«.

Ministarstvo inozemnih poslova Republike Hrvatske koristi i ovu priliku da Ministarstvu inozemnih poslova Republike Slovenije ponovi izraze svog poštovanja.

Zagreb, 15. svibnja 1992.

III.

Za izvršenje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o ukidanju viza te Sporazuma o dopuni Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o ukidanju viza nadležno je Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Odluke Sporazum o dopuni Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o ukidanju viza nije na snazi, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Klasa: 216-03/92-01/02
Urbroj: 5030107-97-2
Zagreb, 30. listopada 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.