Zakoni i propisi - Pravni savjeti 19 12.11.1997. Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o poticanju i zaštiti ulaganja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju medunarodnih ugovora (ssNarodne novine« 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Ugovor izmedu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o poticanju i zaštiti ulaganja, potpisan u Zagrebu 12. veljače 1996., objavljen u Narodnim novinama - medunarodni ugovori broj 1/97., stupio na snagu dana 6. veljače 1997.

Klasa: 514
Urbroj: 521-OS-O1/97-11706 KIC Zagreb, 5. studenoga 1997.

Potpredsjednik Vlađe
i ministar vanjskih poslova
dr. Mate Granić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.