Zakoni i propisi - Pravni savjeti 14 9.10.1997. - O POTVRĐIVANJU OPĆEG SPORAZUMA O POVLASTICAMA I IMUNITETIMA VIJEĆA EUROPE
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU OPĆEG SPORAZUMA O POVLASTICAMA I IMUNITETIMA VIJEĆA EUROPE, PROTOKOLA OD 6. STUDENOGA 1952., DRUGOG PROTOKOLA OD 15. PROSINCA 1956., TREĆEG PROTOKOLA OD 6. OŽUJKA 1959., ČETVRTOG PROTOKOLA OD 16. PROSINCA 1961., PETOG PROTOKOLA OD 18. LIPNJA 1990. I ŠESTOG PROTOKOLA OD 5. OŽUJKA 1996., UZ OPĆI SPORAZUM O POVLASTICAMA I IMUNITETIMA VIJEĆA EUROPE

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Općeg sporazuma o povlasticama i imunitetima Vijeća Europe, Protokola od 6. studenoga 1952., Drugog protokola od 15. prosinca 1956., Trećeg protokola od 6. ožujka 1959., Četvrtog protokola od 16. prosinca 1961., Petog protokola od 18. lipnja 1990. i Šestog protokola od 5. ožujka 1996., uz Opći sporazum o povlasticama i imunitetima Vijeća Europe, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 19. rujna 1997.

Broj: 081-97-1516/1
Zagreb, 29. rujna 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU OPĆEG SPORAZUMA O POVLASTICAMA I IMUNITETIMA VIJEĆA EUROPE, PROTOKOLA OD 6. STUDENOGA 1952., DRUGOG PROTOKOLA OD 15. PROSINCA 1956., TREĆEG PROTOKOLA OD 6. OŽUJKA 1959., ČETVRTOG PROTOKOLA OD 16. PROSINCA 1961., PETOG PROTOKOLA OD 18. LIPNJA 1990. I ŠESTOG PROTOKOLA OD 5. OŽUJKA 1996., UZ OPĆI SPORAZUM O POVLASTICAMA I IMUNITETIMA VIJEĆA EUROPE

Članak 1.

Potvrđuje se Opći sporazum o povlasticama i imunitetima Vijeća Europe, sastavljen u Parizu 2. rujna 1949. u izvorniku na engleskom i francuskom jeziku.

Potvrđuje se protokol uz Opći sporazum o povlasticama i imunitetima Vijeća Europe, i to:

- Protokol uz Opći sporazum o povlasticama i imunitetima Vijeća Europe od 6. studenoga 1952. u izvorniku na engleskom i francuskom jeziku.

- Drugi protokol uz Opći sporazum o povlasticama i imunitetima vijeća Europe od 15. prosinca 1956. u izvorniku na engleskom i francuskom jeziku.

- Treći protokol uz Opći sporazum o povlasticama i imunitetima vijeća Europe od 6. ožujka 1959. u izvorniku na engleskom i francuskom jeziku.

- Četvrti protokol uz Opći sporazum o povlasticama i imunitetima Vijeća Europe od 16. prosinca 1961. u izvorniku na engleskom i francuskom jeziku.

- Peti protokol uz Opći sporazum o povlasticama i imunitetima Vijeća Europe od 18. lipnja 1990. u izvorniku na engleskom i francuskom jeziku.

- Šesti protokol uz Opći sporazum o povlasticama i imunitetima Vijeća Europe od 5. ožujka 1996. u izvorniku na engleskom i francuskom jeziku.

Članak 2.

Tekstovi Općeg sporazuma o povlasticama i imunitetima Vijeća Europe od 2. rujna 1949., Protokola od 6. studenoga 1952., Drugog prokola od 15. prosinca 1956., Trećeg protokola od 6. ožujka 1959., Četvrtog protokola od 16. prosinca 1961., Petog protokola od 18. lipnja 1990. i Šestog protokola od 5. ožujka 1996., uz Opći sporazum o povlasticama i imunitetima Vijeća Europe, u izvorniku na engleskom jeziku te u prijevodu na hrvatskom jeziku glase: