Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 19.9.1997. Odluka o objavljivanju Popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 31. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. rujna 1997. godine donijela

ODLUKU

O OBJAVLJIVANJU POPISA DVOSTRANIH MEĐUNARODNIH UGOVORA KOJIH JE REPUBLIKA HRVATSKA STRANKA NA TEMELJU SUKCESIJE

I.

Na temelju sukcesije od 8. listopada 1991. godine, Republika Hrvatska je stranka sljedećih ugovora u odnosima s:

REPUBLIKOM MAĐARSKOM

 1. Sporazum o uređenju neriješenih financijskih i gospodarskih pitanja

(Beograd, 29. svibnja 1956.)

Tekst nije objavljen;

 2. Poslovnik mješovite komisije sastavljene na bazi Sporazuma o uređenju neriješenih financijskih i gospodarskih pitanja (29. svibnja 1956.)

(Budimpešta, 16. srpnja 1956.)

Tekst nije objavljen;

 3. Sporazum o ribarstvu graničnim vodama

(Beograd, 25. svibnja 1957.)

Službeni list FNRJ-Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 4/1958;

 4. Dopunski sporazum uz Sporazum o uređenju neriješenih financijskih i gospodarskih pitanja (29. svibnja 1956.)

(Budimpešta, 11. lipnja 1957.)

Tekst nije objavljen;

 5. Konvencija između Vlade FNRJ i Vlade NRM o uređenju pitanja socijalnog osiguranja njihovih državljana

(Budimpešta, 7. listopada 1957.)

Službeni list FNRJ-Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 8/1958;

 6. Konvencija između Vlade FNRJ i Vlade NR Mađarske o sprječavanju i suzbijanju zaraznih bolesti

(Beograd, 20. studenoga 1957.)

Službeni list FNRJ-Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 9/1958.

 7. Sporazum između Vlade FRNJ i Vlade NR Mađarske o vršenju zdravstvenog nadzora nad pošiljkama bilja koje je u tranzitu za NR Mađarsku preko FNRJ, a dolazi morskim putem

(Beograd, 29. kolovoza 1961.)

Službeni list FNRJ-Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 7/1962;

 8. Konzularna Konvencija između FNRJ i NR Mađarske

(Beograd, 20. veljače 1963.)

Službeni list FNRJ-Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 13/1963;

 9. Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade NR Mađarske o ukidanju viza

(Beograd, 23. studenoga 1965.)

Službeni list SFRJ-Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 3/1966;

10. Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade NR Mađarske o turističkoj suradnji između dvije zemlje

(Beograd, 11. svibnja 1966.)

Službeni list SFRJ-Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 7/1967;

11. Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade NR Mađarske o zdravstvenoj suradnji

(Budimpešta, 26. rujna 1966.)

Službeni list SFRJ-Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 7/1967;

12. Ugovor između SFRJ i NR Mađarske o uzajamnom pravnom saobraćaju

(Beograd, 7. ožujka 1968.)

Službeni list SFRJ-Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 3/1968;

13. Sporazum o primjeni klauzule najpovlaštenije nacije između SFRJ i NR Mađarske

(Budimpešta, 24. svibnja 1968.)

Službeni list SFRJ-Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 1/1969;

14. Sporazum o primjeni Konvencije koja je zaključena 7. listopada 1957. između Vlade SFRJ i Vlade NR Mađarske o uređenju pitanja socijalnog osiguranja njihovih državljana

(Beograd, 20. travnja 1973.)

Službeni list SFRJ-Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 33/1975;

15. Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade NR Mađarske o plovidbi na rijeci Dravi

(Beograd, 11. lipnja 1975.)

Službeni list SFRJ-Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 11/1977;

16. Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade NR Mađarske o reguliranju malograničnog saobraćaja

(Budimpešta, 5. studenoga 1975.)

Službeni list SFRJ-Međunarodni ugovori, broj 8/1977;

17. Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade NR Mađarske o unifikaciji isprava za prelaženje jugoslavensko-mađarske granice u službene svrhe

(Beograd, 27. studenoga 1975.)

Službeni list SFRJ-Međunarodni ugovori, broj 9/1977;

18. Pravilnik o obilježavanju plovnog puta na Dravi

(Budimpešta, 8. listopada 1976.)

Tekst nije objavljen;

19. Pravilnik o uvjetima plovidbe na sektoru Drave od 70,2 do 198,6 kilometara

(Budimpešta, 8. listopada 1976.)

Tekst nije objavljen;

20. Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade NR Mađarske o suradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima

(Beograd, 29. ožujka 1978.)

Službeni list SFRJ-Međunarodni ugovori, broj 14/1979;

21. Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade NR Mađarske o sprječavanju i rješavanju povreda graničnog režima na jugoslavenskoj-mađarskoj državnoj granici

(Budimpešta, 4. listopada 1978.)

Službeni list SFRJ-Međunarodni ugovori, broj 6/1980;

22. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima plovidbe na sektoru Drave od 70,2 do 198,6 kilometra (1976.)

(Portorož, 14. prosinca 1979.)

Tekst nije objavljen;

23. Pravila o radu lokalnih jugoslavensko-mađarskih komisija za rješavanje povreda graničnog režima

(Subotica, 22. prosinca 1979.)

Tekst nije objavljen;

24. Sporazum o uzajamnom priznanju ekvivalencije školskih svjedodžbi i diploma izdatih u SFRJ i NR Mađarskoj

(Budimpešta, 7. ožujka 1980.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 4/1981;

25. Konvencija o dopuni jugoslavensko-mađarske Konzularne konvencije potpisane između Vlade SFRJ i Vlade NR Mađarske u Beogradu 20. veljače 1963.

(Budimpešta, 5. lipnja 1980.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 12/1980;

26. Sporazum između SFRJ i NR Mađarske o kontroli prelaženja državne granice na Dunavu u Bezdanu i Mohaču

(Pečuh, 28. travnja 1983.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 2/1986;

27. Sporazum o izmjenama Sporazuma Vlade SFRJ i Vlade NR Mađarske o plovidbi na rijeci Dravi (1975.)

(Osijek, 20. rujna 1983.)

Tekst nije objavljen;

28. Konvencija između SIV Skupštine SFRJ i NR Mađarske o obnavljanju, obilježavanju i održavanju granične linije i graničnih oznaka na jugoslavensko-mađarskoj državnoj granici

(Beograd, 20. listopada 1983.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 10/1985;

29. Sporazum o suradnji na području zaštite bilja i karantena

(Bečej, 21. studenoga 1983.)

Tekst nije objavljen;

30. Pravilnik o načinu rada mješovite jugoslavensko-mađarske komisije o obnavljanju, obilježavanju i održavanju granične linije i graničnih oznaka na jugoslavensko-mađarskoj granici

(Osijek, 3. kolovoza 1984.)

Tekst nije objavljen;

31. Ugovor između SFRJ i NR Mađarske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na dohodak i na imovinu

(Budimpešta, 17. listopada 1985.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 6/1987;

32. Okvirni Sporazum o suradnji na području energetike i rudarstva

(Beograd, 10. prosinca 1985.)

Tekst nije objavljen;

33. Sporazum između SIV-a Skupštine SFRJ i Vlade NR Mađarske o naučnoj, prosvjetnoj i kulturnoj suradnji

(Beograd, 24. ožujka 1986.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 5/1988;

34. Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora između SFRJ i NR Mađarske o uzajamnom pravnom prometu (1968.)

(Budimpešta, 25. travnja 1986.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 1/1987;

KRALJEVINOM ŠPANJOLSKOM

1. Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade Kraljevine Španjolske o suradnji na području turizma

(Beograd, 12. srpnja 1978.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 5/1980;

2. Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade Kraljevine Španjolske o zračnom prometu

(Beograd, 11. travnja 1979.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 12/1980;

3. Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade Kraljevine Španjolske o pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i izdavanju krivaca

(Beograd, 8. srpnja 1980.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori broj 3/1981;

KRALJEVINOM TURSKOM

1. Konvencija između Kraljevine Jugoslavije i Republike Turske o uzajamnoj pomoći u sudskim građanskim i trgovačkim stvarima

(Ankara, 3. srpnja 1934.)

Službene novine - Zbirka međunarodnih ugovora, broj 4/1937;

2. Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade Republike Turske o ukidanju viza

(Ankara, 3. srpnja 1967.)

Službeni list SFRJ - Dodatak Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 12/1967;

3. Konzularna konvencija između SFRJ i Republike Turske

(Ankara, 31. ožujka 1968.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 9/1972;

4. Konvencija između SFRJ i Republike Turske o sudskoj i pravnoj pomoći u krivičnim stvarima

(Ankara, 8. listopada 1973.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 12/1976;

II.

Tekstovi dvostranih međunarodnih ugovora iz točke I. ove Odluke, objavljeni u službenim glasilima država prednica, važe i primjenjuju se kao službeni tekstovi do objave službenih tekstova tih međunarodnih ugovora na hrvatskom jeziku u Narodnim novinama.

III.

Službeni tekstovi međunarodnih ugovora iz točke I. ove Odluke, s izmjenama i dopunama koje su na snazi za Republiku Hrvatsku, objavit će se unutar roka od pet godina od dana objave ove Odluke, s izuzetkom međunarodnih ugovora koji nisu objavljeni u službenim glasilima država prednica. Službeni tekstovi tih ugovora objavit će se u roku od šest mjeseci od dana objave ove Odluke.

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 018-05/94-01/04
Urbroj: 5030114-97-5
Zagreb, 11. rujna 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.