Zakoni i propisi - Pravni savjeti 11 11.7.1997. Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 31. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. lipnja 1997. godine donijela

ODLUKU

O OBJAVLJIVANJU DVOSTRANIH MEĐUNARODNIH UGOVORA KOJIH JE REPUBLIKA HRVATSKA STRANKA
NA TEMELJU SUKCESIJE

I.

Na temelju sukcesije, od 8. listopada 1991. godine, Republika Hrvatska je stranka sljedećih ugovora u odnosima s:

KRALJEVINOM BELGIJOM

 1. Konvencija o socijalnom osiguranju

(Beograd, 1. studenoga 1954.)

Službeni list FNRJ: Dodatak - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 7/1956;

 2. Sporazum o kulturnoj suradnji

(Bruxelles, 5. veljače 1957.)

Službeni list FNRJ: Dodatak - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 75/1957;

 3. Veterinarska konvencija

(Bruxelles, 31. listopada 1961.)

Službeni list FNRJ: Dodatak - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 6/1962;

 4. Sporazum između Jugoslavije i Belgije o cestovnom prijevozu putnika i robe koji se obavlja komercijalnim vozilima

(Bruxelles, 1. srpnja 1963.)

Službeni list SFRJ: Dodatak - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 4/1964;

 5. Konvencija o reviziji konvencije o socijalnom osiguranju potpisane u Beogradu 1. studenoga 1954. godine

(Bruxelles, 11. ožujka 1968.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 34/1970;

 6. Sporazum o ukidanju viza zaključen između SFRJ i zemalja Beneluksa

(Beograd, 17. lipnja 1969.)

Službeni list SFRJ, br. 35/1970.

(Samo u odnosima između Republike Hrvatske i Kraljevine Belgije);

Suspendiran jednostranom odlukom Kraljevine Belgije;

 7. Konzularna konvencija između SFRJ i Kraljevine Belgije

(Beograd, 30. prosinca 1969.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 49/1974;

 8. Sporazum o zapošljavanju i boravku jugoslavenskih radnika u Belgiji

(Beograd, 2. srpnja 1970.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 22/1971;

 9. Konvencija o ekstradiciji i pravnoj pomoći u krivičnim stvarima (SFRJ - Kraljevina Belgija)

(Beograd, 4. lipnja 1971.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 9/1973;

10. Sporazum o pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima (SFRJ - Kraljevina Belgija)

(Beograd, 24. rujna 1971.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 7/1974;

11. Konvencija o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga i oslobođenju od legalizacije

(Beograd, 24. rujna 1971.)

Službeni list SFRJ, br. 55/1972;

12. Konvencija o priznanju i izvršenju sudskih odluka o izdržavanju (s Belgijom)

(Beograd, 12. prosinca 1973.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 45/1976;

13. Sporazum između SFRJ i Kraljevine Belgije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine

(Beograd, 21. studenoga 1980.)

Službeni list SFRJ, br. 11/1981;

14. Sporazum o primjeni pomorske klauzule sa zemljama Beneluksa

(Beograd, 30. siječnja 1960.)

Službeni list FNRJ: Dodatak - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 2/1961;

15. Sporazum o ekonomskoj, industrijskoj i tehničkoj suradnji između SFRJ i Belgijsko-Luksemburške ekonomske unije

(Bruxelles, 17. svibnja 1967.)

Službeni list SFRJ: Dodatak - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 9/1967;

ČEŠKOM REPUBLIKOM

 1. Ugovor o trgovini i plovidbi između Kraljevine SHS i Čehoslovačke Republike

(Prag, 14. studenoga 1928.)

Službene novine br. 268-cvs/1929;

 1.1. Sporazum o Ugovoru o trgovini i plovidbi između Kraljevine SHS i Čehoslovačke Republike (1928) dogovoren razmjenom nota

(Prag, 14. siječnja 1946.)

Tekst nije objavljen;

 1.2. Dopunski sporazum uz jugoslavensko-čehoslovački Ugovor o trgovini i plovidbi od 14. studenoga 1928. godine

(Prag, 10. travnja 1948.)

Zbirka ugovora UN, svezak 112;

 2. Konvencija između Kraljevine Jugoslavije i Republike Čehoslovačke zaključena u cilju izbjegavanja dvostrukog oporezivanja po predmetu nasljednih taksa (dažbina na nasljeđa)

(Prag, 24. veljače 1936.)

Službene novine br. 239-lxxii/1937;

 3. Sporazum dogovoren razmjenom nota između DFJ i Republike Čehoslovačke o naknadama za ratne štete, podjela mađarske naknade

(Prag, 22. studenoga 1945.)

Tekst nije objavljen;

 4. Sporazum o reguliranju otvorenih imovinskih pitanja između Vlade FNRJ i Vlade Čehoslovačke Republike

(Prag, 11. veljače 1956.)

Službeni list FNRJ: Dodatak - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi br. 14/1956;

 5. Sporazum između FNRJ i Čehoslovačke Republike o zračnom saobraćaju

(Beograd, 14. ožujka 1948.)

Službeni list FNRJ, br. 50/1948;

 6. Sporazum o suradnji na polju kulture, umjetnosti, znanosti, školstva i prosvjete između Vlade FNRJ i Vlade Čehoslovačke Republike

(Beograd, 29. siječnja 1957.)

Službeni list FNRJ: Dodatak - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi br. 1/1958;

 7. Konvencija o socijalnom osiguranju između FNRJ i Čehoslovačke Republike

(Beograd, 22. svibnja 1957.)

Službeni list FNRJ: Dodatak - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi br. 1/1958;

 8. Administrativni sporazum o primjeni Konvencije o socijalnom osiguranju između FNRJ i Čehoslovačke Republike

(Beograd, 22. svibnja 1957.)

Tekst nije objavljen;

 9. Konvencija o suradnji na polju socijalne politike između FNRJ i Čehoslovačke Republike

(Beograd, 22. svibnja 1957.)

Službeni list FNRJ: Dodatak - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi br. 1/1958;

10. Sporazum između Vlade FNRJ i Čehoslovačke Republike o suradnji na polju veterinarstva

(Prag, 21. lipnja 1957.)

Službeni list FNRJ: Dodatak - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi br. 7/1958;

11. Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade ČSSR o međunarodnom cestovnom prijevozu

(Prag, 22. listopada 1962.)

Službeni list FNRJ: Dodatak - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi br. 11/1963;

12. Dogovor između Saveznog sekretarijata za saobraćaj i veze SFRJ i Uprave civilnog zrakoplovstva ministarstva saobraćaja ČSSR o izmjeni priloga uz Sporazum o zračnom saobraćaju od 29. veljače 1956. godine

(Beograd, 29. lipnja 1963.)

Službeni list SFRJ: Dodatak - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi br. 5/1964;

13. Sporazum o suradnji u oblasti zdravstvene zaštite SFRJ i ČSSR

(Beograd, 5. listopada 1963.)

Službeni list SFRJ: Dodatak - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi br. 6/1964;

14. Ugovor o reguliranju pravnih odnosa u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima između SFRJ i Čehoslovačke Republike

(Beograd, 20. siječnja 1964.)

Službeni list SFRJ: Dodatak - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi br. 13/1964;

15. Platni sporazum između SFRJ i ČSSR

(Beograd, 9. svibnja 1964.)

Službeni list SFRJ: Dodatak - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi br. 15/1964;

15.1. Dodatak Platnom sporazumu između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964.

(Prag, 23. studenoga 1965.)

Tekst nije objavljen;

15.2. Protokol o obavljanju plaćanja koja proističu iz kooperacijskih odnosa (dodatak uz Platni sporazum između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964.)

(Beograd, 13. prosinca 1968.)

Službeni list SFRJ br. 25/1970;

15.3 Protokol o izmjeni Platnog sporazuma između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964.

(Beograd, 13. prosinca 1968.)

Službeni list SFRJ br. 25/1970;

15.4. Protokol o izmjeni Platnog sporazuma između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964.

(Beograd, 11. ožujka 1976.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori br. 1/1978;

15.5. Protokol o izmjeni Platnog sporazuma između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964.

(Beograd, 20. listopada 1977.)

Tekst nije objavljen;

15.6. Protokol o izmjeni platnog sporazuma između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964.

(Prag, 22. prosinca 1979.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori br. 5/1981;

15.7. Protokol o izmjeni platnog sporazuma između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964.

(Beograd, 19. svibnja 1983.)

Tekst nije objavljen;

16. Sporazum o besplatnom liječenju osoblja diplomatsko--konzularnih predstavništava u SFRJ i ČSSR

(Prag, 19. rujna 1964.)

Službeni list SFRJ: Dodatak - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi br. 11/1965;

17. Sporazum o suradnji u oblasti zaštite bilja između Vlade SFRJ i Vlade ČSSR

(Beograd, 16. lipnja 1965.)

Službeni list SFRJ: Dodatak - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi br. 2/1966;

18. Sporazum između Državnog ureda za socijalno osiguranje u Pragu i SZSO u Beogradu o primjeni Konvencije o socijalnom osiguranju iz 1957.

(Beograd, 19. ožujka 1966.)

Tekst nije objavljen;

19. Sporazum o dugoročnoj suradnji na eksploataciji »Jugoslavenskog naftovoda« za transport nafte u Čehoslovačku

(Beograd, 6. prosinca 1974.)

Službeni list SFRJ br. 50/1975;

20. Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade ČSSR o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vlade SFRJ i Vlade ČSSR o međunarodnom cestovnom prijevozu zaključenog 22. listopada 1962. godine

(Prag, 15. svibnja 1980.) 22

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori br. 12/1981;

21. Ugovor između SFR Jugoslavije i ČSSR o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine

(Prag, 2. studenoga 1981.)

Službeni list SFRJ: br. 12/1982;

22. Konzularna konvencija između SFRJ i ČSSR

(Prag, 10. prosinca 1981.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori br. 6/1984;

23. Sporazum o naučno-tehničkoj suradnji između Vlade SFRJ i Vlade ČSSR

(Prag, 13. travnja 1989.)

Tekst nije objavljen; 2

24. Ugovor između SFRJ i ČSSR o međusobnoj predaji osuđenih osoba radi izdržavanja kazne zatvora

(Prag, 23. svibnja 1989.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori, br. 6/90;

SLOVAČKOM REPUBLIKOM

 1. Ugovor o trgovini i plovidbi između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Čehoslovačke Republike

(Prag, 14. studenoga 1928.)

Službene novine br. 268-cvs/1929;

 2. Sporazum o reguliranju otvorenih imovinskih pitanja između Vlade FNRJ i Vlade Čehoslovačke Republike

(Prag, 11. veljače 1956.)

Službeni list FNRJ: Dodatak - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi br. 14/1956;

 3. Sporazum o naučnotehničkoj suradnji između Vlade FNRJ i Vlade Republike Čehoslovačke

(Beograd, 3. srpnja 1956.)

Službeni list FNRJ: Dodatak - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi br. 7/1957;

 4. Sporazum o suradnji na polju kulture, umjetnosti, znanosti, školstva i prosvjete između Vlade FNRJ i Vlade Čehoslovačke Republike

(Beograd, 29. siječnja 1957.)

Službeni list FNRJ: Dodatak - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi br. 1/1958;

 5. Konvencija o socijalnom osiguranju između FNRJ i Čehoslovačke Republike

(Beograd, 22. svibnja 1957.)

Službeni list FNRJ: Dodatak - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi br. 1/1958;

 6. Administrativni sporazum o primjeni Konvencije o socijalnom osiguranju između FNRJ i Čehoslovačke Republike

(Beograd, 22. svibnja 1957.)

Tekst nije objavljen;

 7. Konvencija o suradnji na polju socijalne politike između FNRJ i Čehoslovačke Republike

(Beograd, 22. svibnja 1957.)

Službeni list FNRJ: Dodatak - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi br. 1/1958;

 8. Sporazum između Vlade FNRJ i Čehoslovačke Republike o suradnji na polju veterinarstva

(Prag, 21. lipnja 1957.)

Službeni list FNRJ: Dodatak - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi br. 7/1958;

 9. Sporazum o suradnji u oblasti zdravstvene zaštite između SFRJ i ČSSR

(Beograd, 5. studenoga 1963.)

Službeni list SFRJ: Dodatak - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi br. 6/1964;

10. Ugovor o reguliranju pravnih odnosa u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima između SFRJ i Čehoslovačke Republike

(Beograd, 20. siječnja 1964.)

Službeni list SFRJ: Dodatak - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi br. 13/1964;

11. Sporazum između SFRJ i ČSSR o industrijsko-tehničkoj suradnji

(Beograd, 14. ožujka 1964.)

Službeni list SFRJ: Dodatak - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi br. 14/1964;

12. Platni sporazum između SFRJ i ČSSR

(Beograd, 9. svibnja 1964.)

Službeni list SFRJ: Dodatak - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi br. 15/1964;

12.1. Dodatak Platnom sporazumu između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964.

(Prag, 23. studenoga 1965.)

Tekst nije objavljen;

12.2. Protokol o obavljanju plaćanja koja proističu iz kooperacijskih odnosa (dodatak uz Platni sporazum između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964.)

(Beograd, 13. prosinca 1968.)

Službeni list SFRJ br. 25/1970;

12.3. Protokol o izmjeni Platnog sporazuma između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964.

(Beograd, 13. prosinca 1968.)

Službeni list SFRJ br. 25/1970;

12.4. Protokol o izmjeni Platnog sporazuma između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964.

(Beograd, 11. ožujka 1976.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori br. 1/1978;

12.5. Protokol o izmjeni Platnog sporazuma između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964.

(Beograd, 20. listopada 1977.)

Tekst nije objavljen;

12.6. Protokol o izmjeni platnog sporazuma između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964.

(Prag, 22. prosinca 1979.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori br. 5/1981;

12.7. Protokol o izmjeni Platnog sporazuma između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964.

(Beograd, 19. svibnja 1983.)

Tekst nije objavljen;

13. Protokol o primjeni zajedničkih veterinarsko-sanitarnih mjera protiv slinavke i šapa između SFRJ i ČSSR

(Beograd, 23. ožujka 1965.)

Tekst nije objavljen;

14. Sporazum o suradnji u oblasti zaštite bilja između Vlade SFRJ i Vlade ČSSR

(Beograd, 16. lipnja 1965.)

Službeni list SFRJ: Dodatak - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi br. 2/1966;

15. Sporazum o suradnji u oblasti korištenja nuklearne energije u miroljubive svrhe

(Prag, 16. veljače 1966.)

Službeni list SFRJ: Dodatak - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi br. 4/1968;

16. Sporazum između Državnog ureda za socijalno osiguranje u Pragu i SZSO u Beogradu o primjeni Konvencije o socijalnom osiguranju iz 1957.

(Beograd, 19. ožujka 1966.)

Tekst nije objavljen;

17. Sporazum o suradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima (s ČSSR)

(Prag, 17. svibnja 1967.)

Službeni list SFRJ: Dodatak - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi br. 13/1967;

18. Sporazum o dugoročnoj suradnji na eksploataciji »Jugoslavenskog naftovoda« za transport nafte u Čehoslovačku

(Beograd, 6. prosinca 1974.)

Službeni list SFRJ br. 50/1975;

19. Sporazum o suradnji u suzbijanju kršenja carinskih i deviznih propisa

(Skopje, 12. studenoga 1976.)

Tekst nije objavljen;

20. Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade ČSSR o dugoročnoj suradnji u korištenju Čehoslovačkog tranzitnog plinovoda za transport zemnog plina preko teritorije ČSSR i SFRJ

(Prag, 28. listopada 1977.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori br. 10/1979;

21. Ugovor između SFR Jugoslavije i ČSSR o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine

(Prag, 2. studenoga 1981.)

Službeni list SFRJ: br. 12/1982;

22. Konzularna konvencija između SFRJ i ČSSR

(Prag, 10. prosinca 1981.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori br. 6/1984;

23. Ugovor između SFRJ i ČSSR o međusobnoj predaji osuđenih osoba radi izdržavanja kazne zatvora

(Prag, 23. svibnja 1989.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori br. 6/90;

24. Sporazum između SIV-a Skupštine SFRJ i Vlade ČSSR o uzajamnom priznavanju ekvivalentnosti dokumenata o obrazovanju kao i dokumenata o znanstvenim stupnjevima i titulama koji se izdaju u SFRJ i ČSSR

(Beograd, 12. rujna 1989.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori br. 9/90;

UJEDINJENIM KRALJEVSTVOM VELIKE
BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE

 1. Ugovor o uzajamnom izdavanju krivaca između Srbije i Velike Britanije

(Beograd, 6. prosinca 1900.)

Službene novine br. 35, od 13. veljače 1901. godine;

 2. Ugovor o trgovini i plovidbi (između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Irske) i razmjena pisama Đurić-Chamberlen u vezi ugovora

(London, 12. svibnja 1927.)

Službene novine br. 46-xii, od 28. veljače 1928. godine;

 3. Konvencija između Kraljevine Jugoslavije i Velike Britanije o uređenju međusobne pomoći u vođenju postupka u građanskim i trgovačkim stvarima koje su u tečaju ili koje mogu biti u tečaju pred odnosnim vlastima

(London, 27. veljače 1936.)

Službene novine br. 116-xxv, od 26. svibnja 1937. godine;

 4. Trgovinski sporazum (između Vlade Jugoslavije i Ujedinjenog Kraljevstva)

(London, 27. studenoga 1936.)

Svezak br. 11 Zbirke međunarodnih ugovora za 1937. godinu;

 5. Sporazum između FNRJ i Velike Britanije po pitanju kompenzacije za britansku imovinu, prava i interese pogođene jugoslavenskim mjerama nacionalizacije, eksproprijacije, oduzimanja ili likvidacije

(London, 23. prosinca 1948.)

Zbirke ugovora UN, svezak br. 81/1951; Zbirke ugovora UN, svezak br. 119/52;

 6. Konvencija o socijalnom osiguranju (između FNRJ i Velike Britanije)

(London, 24. svibnja 1958.)

Službeni list FNRJ: Dodatak - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi br. 7/1958;

 7. Sporazum o sprovođenju konvencije o socijalnom osiguranju između FNRJ i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske

(Beograd, 20. studenoga 1959.)

Službeni list FNRJ: Dodatak - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi br. 12/1960;

 8. Konzularna konvencija (između SFRJ i Velike Britanije) - dopunski članak; Prvi i drugi protokol o potpisivanju

(Beograd, 21. travnja 1965.)

Službeni list SFRJ: Dodatak - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi br. 10/1966;

 9. Sporazum (između SFRJ i Velike Britanije) o međunarodnom cestovnom prijevozu robe

(London, 3. veljače 1969.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 35/1970;

10. Sporazum o ukidanju viza između Vlade SFRJ i Vlade Velike Britanije i Sjeverne Irske, postignut razmjenom pisama od 29. travnja 1969.

(Beograd, 29. travnja 1969.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 38/1970;

10.1. Dopunski sporazum između Vlade SFRJ i Vlade Velike Britanije i Sjeverne Irske o ukidanju viza, koji je postignut razmjenom pisama od 19. veljače i 4. ožujka 1970.

(Beograd, 4. ožujka 1970.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 16/1971;

10.2. Sporazum o izmjeni i dopuni sporazuma između Vlade SFRJ i Vlade Velike Britanije i Sjeverne Irske o ukidanju viza, koji je postignut razmjenom nota

(Beograd, 16. lipnja 1988.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori, br. 11/1990;

11. Sporazum između SFR Jugoslavije i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak

(London, 6. studenoga 1981.)

Službeni list SFRJ, br. 7/1982;

II.

Tekstovi dvostranih međunarodnih ugovora iz točke I. ove Odluke, objavljeni u službenim glasilima država prednica, važe i primjenjuju se kao službeni tekstovi do objave službenih tekstova tih međunarodnih ugovora na hrvatskom jeziku u Narodnim novinama.

III.

Službeni tekstovi međunarodnih ugovora iz točke I. ove Odluke, s izmjenama i dopunama koje su na snazi za Republiku Hrvatsku, objavit će se unutar roka od pet godina od dana objave ove Odluke, s izuzetkom međunarodnih ugovora koji nisu objavljeni u službenim glasilima država prednica. Službeni tekstovi tih ugovora objavit će se u roku od šest mjeseci od dana objave ove Odluke.

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 018-05/94-01/04
Urbroj: 5030114-97-2
Zagreb, 19. lipnja 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranica za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave za Vaše web stranice.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice po povoljnim cijenama.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>