Zakoni i propisi - Pravni savjeti 1 22.1.1997 Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 31. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. siječnja 1997. godine donijela

ODLUKU

O OBJAVLJIVANJU DVOSTRANIH MEĐUNARODNIH UGOVORA KOJIH JE REPUBLIKA HRVATSKA STRANKA NA TEMELJU SUKCESIJE

I.

Na temelju sukcesije od 8. listopada 1991. godine, Republika Hrvatska je stranka sljedećih ugovora u odnosima sa:

Australijom

1. Ugovor o uzajamnom izručenju krivaca

(Beograd, 6. prosinca 1900.)

Službene novine Kraljevine Srbije, broj 35/1901;

2. Konvencija o uređenju međusobne pomoći u vođenju postupka u građanskim i trgovinskim stvarima koje su u tečaju ili koje mogu biti u tečaju pred odnosnim sudskim vlastima (Australija)

(London, 27. veljače 1936.)

Službene novine Kraljevine Jugoslavije broj 116-xxxv/1937;

3. Sporazum o razmjeni službenih publikacija

(Kanbera, 19. studenoga 1953.)

Službeni list FNRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 5/1955;

4. Sporazum između Jugoslavije i Australije o uzajamnom ukidanju taksa na vize

(Beograd, 13. lipnja 1969.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 22/1970.

5. Sporazum između SFRJ i Vlade Commonwealtha Australije o boravku i zapošljavanju jugoslavenskih državljana u Australiji, s Aranžmanom između Vlade SFRJ i Vlade Commonwealtha Australije o načinu izbora i uvjeta putovanja jugoslavenskih državljana u Australiju uz financijsku pomoć australske vlade (Kanbera, 12. veljače 1970.)

Tekst nije objavljen,

6. Trgovinski sporazum između SFRJ i Vlade Commonwealtha Australije (Beograd, 21. srpnja 1970.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 30/1971;

7. Sporazum o kulturnoj suradnji između Vlade SFRJ i Vlade Australije (Kanbera, 14. rujna 1976.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori broj 2/1978.

Republikom Austrijom

1. Sporazum između FNRJ i Austrije o reguliranju plovidbe Dunavom (Beč, 10. studenoga 1954.)

Službeni list FNRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 2/1956;

2. Ugovor o uzajamnom pravnom saobraćaju između FNRJ i Republike Austrije (Beč, 16. prosinca 1954.)

Službeni list FNRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 8/1955;

3. Sporazum između FNRJ i Republike Austrije o privremenom primjenjivanju nekih načela o obostranom prometu životinja i mesa

(Beograd, 1. veljače 1955.)

Službeni list FNRJ - dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 4/1956;

4. Veterinarska konvencija između FNRJ i Republike Austrije

(Zagreb, 15. lipnja 1956.)

Službeni list FNRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 3/1959;

5. Sporazum između FNRJ i Austrije o uzajamnom priznavanju i izvršenju odluka izabranih sudova i poravnanja zaključenih pred izabranim sudovima u trgovačkim stvarima

(Beograd, 18. ožujka 1960.)

Službeni list FNRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 5/1961;

6. Sporazum između FNRJ i Republike Austrije o suradnji na polju zaštite bilja

(Beograd, 18. ožujka 1960.)

Službeni list FNRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 2/1961;

7. Sporazum o osnivanju i djelatnosti austrijskih informativnih ustanova u FNRJ (Beograd, 30. lipnja 1961.)

Službeni list FNRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 9/1962;

8. Sporazum između Jugoslavije i Austrije o uzajamnom priznavanju i izvršenju odluka o izdržavanju

(Beč, 10. listopada 1961.)

Službeni list FNRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 2/1963;

9. Sporazum između SFRJ i Republike Austrije o suradnji na području kulture, nauke i prosvjete

(Beč, 14. travnja 1972.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 7/1974;

10. Sporazum između SFRJ i Republike Austrije o ekvivalenciji svjedočanstva o završnom ispitu za srednje škole

(Beč, 27. ožujka 1974.)

Službeni list: Međunarodni ugovori, broj 6/1977;

11. Sporazum o izmjeni članka 1. Sporazuma između Vlade SFRJ i Savezne Vlade Republike Austrije o osnivanju i djelatnosti austrijskih informativnih institucija u Jugoslaviji od 30. lipnja 1961. godine

(Beograd, 20. travnja 1976.)

Službeni list: Međunarodni ugovori, broj 1/1978;

12. Sporazum između SFRJ i Republike Austrije o administrativnoj suradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima, u cilju suzbijanja povreda carinskih propisa

(Beograd, 15. ožujka 1978.)

Službeni list: Međunarodni ugovori, broj 14/1979;

13. Sporazum između SFRJ i Republike Austrije o ekvivalencijama u univerzitetskoj oblasti

(Beč, 29. siječnja 1979.)

Službeni list: Međunarodni ugovori, broj 3/1980;

14. Ugovor između SFRJ i Republike Austrije o pravnoj pomoći u krivičnim stvarima

(Beograd, 1. veljače 1982.)

Službeni list: Međunarodni ugovori, broj 2/1983;

15. Ugovor između SFRJ i Republike Austrije o međusobnom izvršenju sudskih odluka u krivičnim stvarima

(Beograd, 1. veljače 1982.)

Službeni list: Međunarodni ugovori, broj 6/1983;

16. Ugovor između SFRJ i Republike Austrije o izručenju

(Beograd, 1. veljače 1982.)

Službeni list: Međunarodni ugovori, broj 2/1983;

17. Sporazum između SFRJ i Republike Austrije o uzajamnoj zaštiti i poticanju ulaganja

(Beograd, 25. listopada 1989.)

Službeni list: Međunarodni ugovori, broj 12/1990.

Kanadom

1. Konvencija o uređenju međusobne pomoći u vođenju postupaka u građanskim i trgovačkim stvarima koje su u tečaju ili koje mogu biti u tečaju pred odnosnim sudskim vlastima

(London, 27. veljače 1936.)

Službene novine Kraljevine Jugoslavije br. 116-xxxv/1937;

2. Sporazum između Velike Britanije po pitanju kompenzacije za britansku imovinu, prava i interese pogođene jugoslavenskim mjerama nacionalizacije, eksproprijacije, oduzimanja ili likvidacije

(London, 23. prosinca 1948.)

Zbirke ugovora UN, broj 81/1951. i 119/1952;

3. Sporazum između Jugoslavije i Kanade o ukidanju taksa na sve vrste viza

(Beograd, 19. rujna 1966.)

Službeni list SFRJ: Dodatak - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 9/1967 (prestaje važiti 1. travnja 1997.);

4. Sporazum o razmjenama na području znanosti i tehnologije

(Ottawa, 3. studenoga 1971.)

Tekst nije objavljen;

5. Trgovinski sporazum između Vlade SFRJ i Vlade Kanade

(Beograd, 24. listopada 1973.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori, broj 1/1978;

6. Sporazum između Saveznog Izvršnog Vijeća SFRJ i Vlade Kanade o zaštiti investicija

(Beograd, 21. prosinca 1979.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori, broj 5/1980;

7. Aranžman između Saveznog komiteta za poljoprivredu SFRJ i Ministarstva poljoprivrede Kanade u oblasti veterinarstva

(Beograd, 15. studenoga 1984.)

Tekst nije objavljen;

8. Sporazum o filmskoj i video koprodukciji između SIV-a Skupštine SFRJ i Vlade Kanade

(Montreal, 11. veljače 1988.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori, broj 13/1990;

Narodnom Republikom Kinom

1. Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade NR Kine o uzajamnom poreskom izuzimanju dohotka od međunarodnog putničkog i robnog odnosno putničkog ili robnog pomorskog saobraćaja

(Peking, 2. ožujka 1979.)

Tekst nije objavljen;

2. Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade NR Kine o suradnji u području veterinarstva

(Peking, 2. ožujka 1979.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori, broj 2/1981;

3. Sporazum o biljnoj karanteni i zaštiti bilja između Vlade SFRJ i Vlade NR Kine

(Beograd, 6. lipnja 1980.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori, broj 12/1981;

4. Konzularna konvencija između SFRJ i NR Kine

(Peking, 4. veljače 1982.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori, broj 2/1984;

5. Ugovor između SIV-a Skupštine SFRJ i Vlade NR Kine o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

(Peking, 2. prosinca 1988.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori, broj 16/89;

6. Sporazum između SIV-a Skupštine SFRJ i Vlade NR Kine o suradnji u carinskim pitanjima

(Beograd, 23. siječnja 1989.)

Tekst nije objavljen;

Švicarskom konfederacijom

1. Konvencija o izdavanju krivaca između Švicarske i Srbije

(Beč, 28. studenoga 1887.)

Službene novine Kraljevine Srbije, broj 83/1888;

2. Konvencija o nastanjivanju i konzulstvu između Kraljevine Srbije i Švicarske Konfederacije

(Beč, 16. veljače 1888.)

Službene novine Kraljevine Srbije, broj 83/1888;

3. Konvencija o socijalnom osiguranju

(Bern, 8. lipnja 1962.)

Službeni list FNRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 8/1963;

4. Administrativni aranžman o načinu primjene konvencije o socijalnom osiguranju između SFRJ i Švicarske Konfederacije

(Bern, 5. srpnja 1963.)

Službeni list SFRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 12/1964;

5. Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade Švicarske Konfederacije o recipročnom oslobađanju od oporezivanja poduzeća za pomorsku ili zračnu plovidbu

(Beograd, 29. prosinca 1964.)

Službeni list SFRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 11/1965;

6. Sporazum o tehničkoj suradnji između SFRJ i Švicarske Konfederacije

(Bern, 1. prosinca 1966.)

Službeni list SFRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 9/1967;

7. Konvencija o izmjenama i dopunama Konvencije od 8. lipnja 1962. godine između FNRJ i Švicarske Konfederacije o socijalnom osiguranju

(Bern, 9. srpnja 1982.)

Službeni list SFRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 12/1984;

8. Sporazum između SIV-a Skupštine SFRJ i Švicarskog Saveznog Vijeća o pružanju uzajamne pomoći u slučaju elementarnih nepogoda

(Beograd, 9. studenoga 1982.)

Službeni list SFRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 9/1984.

II.

Tekstovi dvostranih međunarodnih ugovora iz točke I. ove Odluke, objavljeni u službenim glasilima država prednica, važe i primjenjuju se kao službeni tekstovi do objave službenih tekstova tih međunarodnih ugovora na hrvatskom jeziku u »Narodnim novinama«.

III.

Službeni tekstovi međunarodnih ugovora iz točke I. ove Odluke, s izmjenama i dopunama koje su na snazi za Republiku Hrvatsku, objavit će se unutar roka od pet godina od dana objave ove Odluke, s izuzetkom međunarodnih ugovora koji nisu objavljeni u službenim glasilima država prednica. Službeni tekstovi tih ugovora objavit će se u roku od šest mjeseci od dana objave ove Odluke.

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 018-05/94-01/04
Urbroj: 5030114-96-4
Zagreb, 15. siječnja 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA, PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. Bero i lako kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, plaćanje karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>