Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 18.10.1996. Zakon o potvrđivanju dvostranog Sporazuma o konsolidaciji otplate vanjskog duga Vlade Republike Hrvatske nizozemskim vjerovnicima
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU DVOSTRANOG SPORAZUMA
O KONSOLIDACIJI OTPLATE VANJSKOG DUGA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
NIZOZEMSKIM VJEROVNICIMA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Dvostranog sporazuma o konsolidaciji otplate vanjskog duga Vlade Republike Hrvatske nizozemskim vjerovnicima, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 2. listopada 1996.

Broj: 01-96-1680/1
Zagreb, 8. listopada 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU DVOSTRANOG SPORAZUMAO KONSOLIDACIJI OTPLATE VANJSKOG DUGA
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NIZOZEMSKIM VJEROVNICIMA

Članak 1.

Potvrđuje se Dvostrani sporazum o konsolidaciji otplate vanjskog duga Vlade Republike Hrvatske nizozemskim vjerovnicima sklopljen 29. veljače 1996. u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Dvostranog sporazuma o konsolidaciji otplate vanjskog duga Vlade Republike Hrvatske nizozemskim vjerovnicima skopljenog 29. veljače 1996. godine u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

Bilateral agreement on the consolidation of the external debt service obligations of the Government of the Republic of Croatia to the Netherlands creditors.

This agreement is concluded between the Government of the Republic of Croatia (hereinafter referred to as »the Government«) and the Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij N.V. (hereinafter referred to as »NCM«) the latter acting by order and with authorization of the Government of the Netherlands, on the basis of the principles set forth in the Agreed Minute (attached as Annex I) of the meetings held in Paris on January 26, 1995 and March 20 and 21, 1995 between representatives of the Government of the Republic of Croatia and representatives of several other Governments, including the Government of the Netherlands.

The Government and NCM agree to the following:

Art. 1.

This agreement applies to the known and mutually agreed debts of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia owed or guaranteed by entities located on Croatian territory, including Government entities or entities legally authorized to act on their behalf or banks, resulting from:

a. Commercial credits insured by NCM and reinsured with the Government of the Netherlands having an original maturity of more than one year, pursuant to contracts or other financial arrangements concluded before December 2, 1982.

b. 1. The bilateral agreement on the consolidation of the external debt service obligations of the former Republic of Yugoslavia to the Netherlands Creditors, concluded September 20, 1984 according to the Agreed Minute of the Paris Club meeting of May 22, 1984;

b. 2. The bilateral agreement on the consolidation of the external debt service obligations of the former Republic of Yugoslavia to the Netherlands Creditors, concluded September 25, 1985 according to the Agreed Minute of the Paris Club meeting of May 24, 1985;

b. 3. The bilateral agreement on the consolidation of the external debt service obligations of the former Republic of Yugoslavia to the Netherlands Creditors, concluded February 20, 1987 according to the Agreed Minute of the Paris Club meeting of May 13, 1986;

b. 4. The bilateral agreement on the consolidation of the external debt service obligations of the former Republic of Yugoslavia to the Netherlands Creditors, concluded September 8, 1988 according to the Agreed Minute of the Paris Club meeting of July 13, 1983;

Art. 2

The Government recognizes all conditions stipulated in the agreements mentioned in Art. 1. b. and undertakes to fulfil all payment obligations with respect to these agreements according to the original repayment and interest schedules as laid down in the respective agreements, as far as the original debtor or guarantor of the respective debt is located on Croatian territory, with the exception of the principal and interest amounts due and not paid as at December 31, 1994 and from January 1, 1995 up to and including December 31, 1995. Latter amounts will be deferred as laid down in Art. 3 of this agreement. Lists of such debts and schedules are attached as Annex IIa, IIB, IIC and IID.

Art. 3

The debts to be rescheduled according to this agreement are:

a. All amounts of principal and interest (excluding late interest) due and not paid as at December 31, 1994 resulting from contracts (or financial arrangements) and bilateral agreements as mentioned in Art. 1. Lists of such debts are attached as Annex III.

b. All amounts of principal (excluding late interest) due and not paid from January 1, 1995 up to and including December 31, 1995 resulting from the bilateral agreements as mentioned in Art 1. b. Lists of such debts are attached as Annex IV.

Art. 4

Provided the Government continues to have an arrangement with the International Monetary Fund in the upper credit tranches (as set out in Art. IV-3 of the agreed Minute) the Government undertakes to pay NCM the debts mentioned in Art. 3 in the following way:

- 1,29% on January 31, 1998; - 1,46% on July 31, 1998

- 1,64% on January 31, 1999; - 1,82% on July 31, 1999

- 2,02% on January 31, 2000; - 2,22% on July 31, 2000

- 2,44% on January 31, 2001; - 2,66% on July 31, 2001

- 2,90% on January 31, 2002; - 3,15% on July 31, 2002

- 3,42% on January 31, 2003; - 3,69% on July 31, 2003

- 3,98% on January 31, 2004; - 4,28% on July 31, 2004

- 4,60% on January 31, 2005; - 4,93% on July 31, 2005

- 5,28% on January 31, 2006; - 5,65% on July 31, 2006

- 6,03% on January 31, 2007; - 6,43% on July 31, 2007

- 6,85% on January 31, 2008; - 7,29% on July 31, 2008

- 7,74% on January 31, 2009; - 8,23% on July 31, 2009

Art. 5

The Government agrees to pay NCM interest on 100% of the amounts to be rescheduled according to Art. 4. as follows:

a. With regard to the debts referred to in Art. 3 a.:

1. a. late interest will be calculated over the period from the original due dates as set forth in the contracts as mentioned in Art. 1 a. until December 31, 1994. This late interest will be calculated at the rates as mentioned in Annex V.

1. b. late interest will be calculated at a rate of 8,1% over the period from the original due dates as set forth in the bilateral agreements as mentioned in Art. 1 b. 1-4 until December 31, 1994.

This late interest as mentioned in Art. 5.1.a. and 5.1.b. accrued as at December 31, 1994 and not paid, will be paid in 10 equal and successive semi-annual instalments, the first payment to be made on July 31, 1996 and the final payment to be made on January 31, 2001. Lists of such debets are attached as Annex VI.

Consolidation interest at a rate of 8,0% per annum will be charged on the amounts of late interest thus deferred. This interest will be calculated over the period from January 1, 1995 until the respective dates for payment according to this article and will be paid for the first time on Novembar 30, 1995 and semi-annually thereafter starting January 31, 1996.

2. consolidation interest will be calculated at a rate of 8,0% per annum over the period from January 1, 1995 until the dates of repayment of the debts as set forth in Art. 4. This interest will be payable for the first time on November 30, 1995 and semi- annually thereafter starting January 31, 1996.

b. With regard to the debts referred to in Art. 3 b.:

consolidation interest will be calculated at a rate of 8,0% per annum over the period from the due dates set forth in the bilateral agreements as mentioned under Art. 1b until the dates of repayment as set forth in Art. 4. This interest will be payable for the first time on November 30, 1995 and semi-annually thereafter starting January 31, 1996.

Art. 6

All interest calculations resulting from this agreement will be made on the basis of 365/366 days per annum.

Art. 7

In case any payment of principle or interest fails to be made fully or in part on its due date according to the schedules laid down in Articles 4 and 5, interest will be due on the unpaid balance of such payments at the rates mentioned in Art. 5 increased by a compensation of 1% per annum. This interest will be calculated as of the scheduled payment date until the date of receipt by the NCM of final payments of the amount(s) due and will be paid semi-annually without any intermediate capitalization.

Art. 8

NCM undertakes to forward to the Government a calculation of the amounts to be paid as a result of this agreement, based on NCMžs data on the debts, within one month after the date of signature of this agreement.

Art. 9

All payments covered by this agreement will be made by the Privedna Banka Zagreb d.d. nominated by the Government as its paying agent into the account no. 41.15.66.407 of NCM with ABN-AMRO Bank N.V., Amsterdam

Art. 10

All annexes to this agreement form an integral part of this agreement. In Annex VII a summary is presented of the aggregate amounts of the Annexes II to VI.

Art. 11

Any dispute, difference or question relating to the performance, interpretation or construction of this agreement shall be settled by consultation between the Government and NCM.

Art. 12

The Government shall seek to secure from external creditors, including banks and suppliers, rescheduling or refinancing arrangements on terms comparable to those set forth in this agreement for credits of comparable maturity, making sure to avoid inequality of treatment between different categories of creditors.

Art. 13

The present agreement shall come into preliminary implementation on the date of signature and shall enter into force on a later date on which either party to this agreement notifies the other that its national legal requirements for entry into force of this agreement have been fulfilled.

Done in duplicate in English, both copies being equally valid.

For the Government of the For the Nederlandsche

Republic of Croatia Credietverzekering

Maatschappij nv

Božo Prka, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
Ronald Meijer, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Minister of Finance Senior Director

Zagreb, 29. February 1996. Amsterdam, January 11. 1996.

Annex VII Summary of annexes

Annex I: Copy of Paris Club Agreed Minute

Annex IIA: Original debts under agreement of 20. 09. 1984 with Former Republic of Yugoslavia

Consno. debtor bank/guarantor amount hfl

001 Privredna Banka 22.716.670,-

007 Privredna Banka/VMI 16.562,-

011 Rijecka Banka 240.533,-

016 Rijecka Banka/Lips 22.899,-

021 Jugo Banka 363.057,-

031 Splitska Banka 114.570,-

041 Zagrebacka Banka 131.644,-

051 Istarska Banka 22.175,-

061 Istarska Banka/Lips 18.574,-

Annex IIB: Original debts under agreement of 25. 09. 1985 with Former Republic of Yugoslavia

Consno. debtor bank/guarantor amount hfl

002 Privredna Banka 28.925.686,-

008 Privredna Banka/VMI 14.906,-

012 Rijecka Banka 815.413,-

022 Jugo Banka 2.503.995,-

032 Splitska Banka 274.241,-

042 Zagrebacka Banka 236.960,-

052 Istarska Banka 139.928,-

062 Istarska Banka/Lips 189.150,-

Annex IIC: Original debts under agreement of 20. 02. 1987 with Former Republic of Yugoslavia

Consno. debtor bank/guarantor amount hfl

003 Privredna Banka 22.401.766,-

004 Privredna Bank 22.138.214,-

013 Rijecka Banka 242.635,-

014 Rijecka Banka 110.295,-

023 Jugo Banka 1.525.250,-

024 Jugo Banka 1.385.710,-

033 Splitska Banka 194.770,-

034 Splitska Banka 76.721,-

043 Zagrebacka Banka 223.794,-

044 Zagrebacka Banka 221.162,-

053 Istarska Banka 132.154,-

063 Istarska Banka/lips 129.618,-

064 Istarska Banka 34.223,-

Annex IID: Original debts under agreement of 08. 09. 1988 with Former Republic of Yugoslavia

Consno. debtor bank/guarantor amount hfl

005 Privredna Banka 41.154.683,-

015 Rijecka Banka 35.503,-

025 Jugo Banka 1.925.661,-

501 Privredna Banka 16.400.492,-

502 Privredna Banka/VMI 8.921,-

511 Rijecka Banka 207.650.-

512 Rijecka Banka/Lips 10.585,-

521 Jugo Banka 605.360,-

531 Splitska Banka 97.226,-

541 Zagrebacka Banka 115.373,-

551 Istarska Banka 32.342,-

561 Istarska Banka/Lips 37.302,-

Annex III: Amounts of principal and interest due as at 31. 12. 1994

Consno. debtor bank/guarantor amount hfl

601 Privredna Banka 22.294.800,-

602 Privredna Banka 7.276.692,-

603 Privredna Banka 9.371.099,-

604 Privredna Banka 1.097.136,-

611 Privredna Banka 11.357.880,-

612 Privredna Banka 23.140.548,-

613 Privredna Banka 15.681.260,-

614 Privredna Banka 13.282.932,-

615 Privredna Banka 8.281,-

616 Privredna Banka 11.924,-

621 Rijecka Banka 120.261,-

622 Rijecka Banka 652.333,-

623 Rijecka Banka 169.841,-

624 Rijecka Banka 66.180,-

625 Rijecka Banka 11.450,-

631 Jugo Banka 181.523,-

632 Jugo Banka 2.226.486,-

633 Jugo Banka 1.262.602,-

634 Jugo Banka 1.073.054,-

635 Jugo Banka 418.831,-

636 Jugo Banka 131.650,-

641 Splitska Banka 57.284,-

642 Splitska Banka 243.844,-

643 Splitska Banka 161.234,-

644 Splitska Banka 59.407,-

645 Splitska Banka 21.142,-

651 Zagrebacka Banka 65.819,-

652 Zagrebacka Banka 189.568,-

653 Zagrebacka Banka 156.660,-

654 Zagrebacka Banka 132.696,-

Consno. debtor bank/guarantor amount hfl

661 Istarska Banka 11.086,-

662 Istarska Banka 111.944,-

663 Istarska Banka 92.512,-

664 Istarska Banka 9.286,-

665 Istarska Banka 151.320,-

666 Istarska Banka 90.734,-

667 Istarska Banka 20.538,-

Annex IV: Amounts of principal due 01. 01. 1995 - 31. 12. 1995

Consno. debtor bank/guarantor amount hfl

504 Privredna Banka 23.299.004,-

513 Rijecka Banka/Lips 2.646,-

514 Rijecka Banka 131.385,-

523 Jugo Banka 78.598,-

543 Zagrebacka Banka 117.830,-

553 Istarska Banka 76.610,-

Annex V: Late interest accrued as at December 31, 1994

Annex VI: Late interest accrued as at December 31, 1994

Consno. debtor bank/guarantor amount hfl

505 Privredna Banka 19.227.689,-

524 Jugo Banka 770.799,-

534 Splitska Banka 84.496,-

554 Istarska Banka 25.015,-

Dvostrani sporazum o konsolidaciji otplate vanjskog duga Vlade Republike Hrvatske nizozemskim vjerovnicima

Ovaj Sporazum se sklapa između Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu »Vlada«) i Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij N. V. (u daljnjem tekstu »NCM«), s time da posljednji djeluje po nalogu i uz ovlaštenje Vlade Nizozemske, na temelju načela iznesenih u Usklađenom zapisniku (priloženom kao Dodatak I) sa sastanaka održanih u Parizu 26. siječnja 1995. i 20. i 21. ožujka 1995. između predstavnika Vlade Republike Hrvatske i predstavnika nekolicine drugih Vlada uključujući i Vladu Nizozemske.

Vlada i NCM sporazumni su kako slijedi:

Članak 1.

Ovaj Sporazum odnosi se na poznate i zajednički utvrđene dugove bivše SFRJ što ih duguju ili za njih garantiraju subjekti na hrvatskom teritoriju uključujući vladina tijela ili subjekte pravno ovlaštene da djeluju u njihovo ime ili banke, a koji proizlaze iz:

a. Komercijalnih kredita koje je osigurao NCM i reosigurao s Vladom Nizozemske, s izvornim dospijećem iznad jedne godine, na temelju ugovora ili drugih financijskih dogovora sklopljenih prije 2. prosinca 1982,

b. 1. Dvostranog sporazuma o konsolidaciji otplate vanjskog duga bivše SFRJ nizozemskim vjerovnicima, koji je sklopljen 20. rujna 1984. prema Usklađenom zapisniku sa sastanka Pariškog kluba 22. svibnja 1984,

b. 2. Dvostranog sporazuma o konsolidaciji otplate vanjskog duga bivše SFRJ nizozemskim vjerovnicima, koji je sklopljen 25. rujna 1985. prema Usklađenom zapisniku sa sastanka Pariškog kluba 24. svibnja 1985,

b. 3. Dvostranog sporazuma o konsolidaciji otplate vanjskog duga bivše SFRJ nizozemskim vjerovnicima, koji je sklopljen 20. veljače 1987. prema Usklađenom zapisniku sa sastanka Pariškog kluba 13. svibnja 1986,

b. 4. Dvostranog sporazuma o konsolidaciji otplate vanjskog duga bivše SFRJ nizozemskim vjerovnicima, koji je sklopljen 8. rujna 1988. prema Usklađenom zapisniku sa sastanka Pariškog kluba 13. srpnja 1988.

Članak 2.

Vlada priznaje sve uvjete navedene u sporazumima navedenim u članku 1. b. i obvezuje se ispuniti sve obveze plaćanja u svezi s tim sporazumima prema izvornom rasporedu otplate duga i kamata kako su navedeni u odgovarajućim sporazumima, pri čemu se izvorni dužnik ili garant za odgovarajući dug nalazi na teritoriju Hrvatske, osim iznosa glavnice i kamata dospjelih i neplaćenih do i uključujući 31. prosinca 1994., i od 1. siječnja 1995. do zaključno 31. prosinca 1995. Plaćanje ovih posljednjih iznosa bit će odgođeno kako je navedeno u članku 3. ovog Sporazuma. Popis takvih dugova i raspored otplata priloženi su kao Dodaci IIA., II.B., IIC. i IID.

Članak 3.

Dugovi reprogramirani u skladu s ovim Sporazumom su:

a. Svi iznosi glavnice i kamate (osim zatezne kamate) koji su dospjeli i nisu plaćeni do 31. prosinca 1994. koji proizlaze iz ugovora (ili financijskih dogovora) i dvostranih sporazuma spomenutih u članku 1. Popisi takvih dugova priloženi su kao Dodatak III.

b. Svi iznosi glavnice (osim zatezne kamate) koji su dospjeli i nisu plaćeni od 1. siječnja 1995. do zaključno 31. prosinca 1995. koji proizlaze iz dvostranih sporazuma spomenutih u članku 1.b. Popisi takvih dugova priloženi su kao Dodatak IV.

Članak 4.

Ako Vlada bude i dalje imala dogovor s MMF-om u gornjim kreditnim tranšama (kao što je navedeno u članku IV.-3 Usklađenog zapisnika) Vlada se obvezuje platiti NCM-u dugove navedene u članku 3. na sljedeći način:

1,29% 31. siječnja 1998. 1,46% 31. srpnja 1998.

1,64% 31. siječnja 1999. 1,82% 31. srpnja 1999.

2,02% 31. siječnja 2000. 2,22% 31. srpnja 2000.

2,44% 31. siječnja 2001. 2,66% 31. srpnja 2001.

2,90% 31. siječnja 2002. 3,15% 31. srpnja 2002.

3,42% 31. siječnja 2003. 3,69% 31. srpnja 2003.

3,98% 31. siječnja 2004. 4,28% 31. srpnja 2004.

4,60% 31. siječnja 2005. 4,93% 31. srpnja 2005.

5,28% 31. siječnja 2006. 5,65% 31. srpnja 2006.

6.03% 31. siječnja 2007. 6,43% 31. srpnja 2007.

6,85% 31. siječnja 2008. 7,29% 31. srpnja 2008.

7,74% 31. siječnja 2009. 8,23% 31. srpnja 2009.

Članak 5.

Vlada je suglasna platiti NCM-u kamatu na 100%-ne iznose koji će biti reprogramirani u skladu s člankom 4. kako slijedi:

a. S obzirom na dugove navedene u Članku 3. a.:

1. a. Zatezne kamate će se obračunavati u razdoblju od izvornih datuma dospijeća kako je navedeno u ugovorima i prema članku 1.a. do 31. prosinca 1994. Ove zatezne kamate obračunavat će se po stopama navedenim u Dodatku V.

1. b. Zatezne kamate će se obračunavati po stopi od 8,1% u razdoblju od izvornih datuma dospijeća, kako je navedeno u dvostranim sporazumima i spomenuto u članku 1.b. 1-4, do 31. prosinca 1994.

Ove zatezne kamate navedene u članku 5.1.a. i 5.1.b. narasle do 31. prosinca 1994. i neplaćene, platit će se u 10 jednakih i uzastopnih polugodišnjih obroka, s time da će prvi obrok biti plaćen 31. srpnja 1996. a posljednji 31. siječnja 2001. Popisi takvih dugova priloženi su kao Dodatak VI.

Konsolidacijske kamate po stopi od 8,0% godišnje zaračunavat će se na iznose zateznih kamata koje su na taj način odgođene. Ta kamata obračunavat će se u razdoblju od 1. siječnja 1995. do odgovarajućih datuma plaćanja prema ovom članku i platit će se prvi put 30. studenog 1995. i nakon toga polugodišnje počevši od 31. siječnja 1996.

2. Konsolidacijska kamata obračunavat će se po stopi od 8,0% godišnje u razdoblju od 1. siječnja 1995. do datuma otplate dugova kako je navedeno u članku 4. Ova kamata dospijeva prvi put za plaćanje 30. studenog 1995. i zatim se plaća polugodišnje počevši od 31. siječnja 1996.

b. S obzirom na dugove navedene u Članku 3.b.:

Konsolidacijska kamata obračunavat će se po stopi od 8,0% godišnje u razdoblju od datuma dospijeća navedenih u dvostranim sporazumima i spomenutih u članku 1.b. do datuma otplate navedenim u članku 4. Ova kamata dospijeva za plaćanje prvi put 30. studenog 1995. a zatim se plaća polugodišnje počevši od 31. siječnja 1996.

Članak 6.

Sve kamate koje proizlaze iz ovog Sporazuma obračunavat će se na osnovi 365/366 dana godišnje.

Članak 7.

Ako glavnica ili kamate ne budu plaćene ili budu tek djelomično plaćene na datum dospijeća prema rasporedu izloženom u člancima 4 i 5, na neplaćen saldo takvih otplata plaćat će se kamate po stopama navedenim u članku 5. uz odštetu od 1% godišnje. Te kamate će se obračunavati od dana dospijeća otplate prema rasporedu do datuma kad NCM primi dospjeli iznos ili iznose, i plaćat će se polugodišnje bez kapitalizacije u međuvremenu.

Članak 8.

NCM se obvezuje da će u roku od mjesec dana od potpisivanja ovog Sporazuma, na temelju podataka o dugovima koje posjeduje NCM, uputiti Vladi obračun iznosa koje bi trebalo platiti kao rezultat ovog Sporazuma.

Članak 9.

Sva plaćanja u okviru ovog Sporazuma obavljat će Privredna banka Zagreb d. d. ovlaštena od Vlade kao platni agent u korist računa NCM-a broj 41.15.66.407 kod ABN-AMRO BANK N. V., Amsterdam.

Članak 10.

Svi dodaci ovom Sporazumu su sastavni dio ovog Sporazuma. U Dodatku VII dat je kratak prikaz ukupnih iznosa iz Dodatka II do VI.

Članak 11.

Svaki spor, razmirica ili nesporazum u svezi s izvršenjem, tumačenjem ili strukturom ovog Sporazuma riješit će se savjetovanjima između Vlade i NCM.

Članak 12.

Vlada će nastojati postići kod vanjskih vjerovnika, uključujući banke i isporučitelje, dogovore o reprogramiranju i refinanciranju sa sličnim uvjetima kao što su u ovom Sporazumu, za kredite s usporednim rokovima dospijeća, i pri tomu će se pobrinuti da izbjegne nejednaki postupak spram različitih kategorija vjerovnika.

Članak 13.

Ovaj Sporazum se privremeno primjenjuje od dana potpisivanja i stupa na snagu od kasnijeg dana kada bilo koja stranka ovog Sporazuma obavijesti drugu stranku da su ispunjeni pravni uvjeti za stupanje na snagu ovog Sporazuma.

Sastavljeno u dva primjerka na engleskom jeziku, oba primjerka s jednakom vrijednošću izvornika.

Za Vladu Za Nederlandsche

Republike Hrvatske Credietverzekering Maatschappij nv

Božo Prka Ronald Meijer

ministar financija viši direktor

Zagreb, 29. veljače 1996. Amsterdam, 11. siječnja 1996.

Dodatak VII - Zbirni prikaz dodataka

Dodatak I Tekst Usklađenog zapisnika Pariškog kluba

Dodatak IIA Izvorni dugovi koji proizlaze iz sporazuma od 20.

rujna 1984. s bivšom Republikom Jugoslavijom

  Konsolidacija    banka dužnik/garant iznos hfl

001 Privredna banka 22,716,670.00

007 Privredna banka/VMI 16,562.00

011 Riječka banka 240,533.00

016 Riječka banka/Lips 22,899.00

021 Jugobanka 363,057.00

031 Splitska banka 114,570.00

041 Zagrebačka banka 131,644.00

051 Istarska banka 22,175.00

061 Istarska banka/Lips 18,574.00

Dodatak IIB Izvorni dugovi koji proizlaze iz sporazuma od 25.rujna 1985. s bivšom Republikom Jugoslavijom

  Konsolidacija    banka dužnik/garant iznos hfl

002 Privredna banka 28,925,686.00

008 Privredna banka/VMI 14,906.00

012 Riječka banka 815,413.00

022 Jugobanka 2,503.995.00

032 Splitska banka 274,241.00

042 Zagrebačka banka 236,960.00

052 Istarska banka 139,928.00

062 Istarska banka/Lips 189,150.00

Dodatak IIC Izvorni dugovi koji proizlaze iz sporazuma od 20. veljače 1987. s bivšom Republbli Jugoslavijom

  Konsolidacija    banka dužnik/garant iznos hfl

003 Privredna banka 22,401,766.00

004 Privredna banka 22,138,214.00

013 Riječka banka 242,635.00

014 Riječka banka 110,295.00

023 Jugobanka 1,525,250.00

024 Jugobanka 1,385,710.00

033 Splitska banka 194,770.00

034 Splitska banka 76,721.00

043 Zagrebačka banka 223,794.00

044 Zagrebačka banka 221,162.00

053 Istarska banka 132,154.00

063 Istarska banka/Lips 129,618.00

064 Istarska banka 34,223.00

Dodatak IID Izvorni dugovi koji proizlaze iz sporazuma od 8. rujna 1988. s bivšom Republikom Jugoslavijom

  Konsolidacija    banka dužnik/garant iznos hfl

005 Privredna banka 41,154,683.00

015 Riječka banka 35,503.00

025 Jugobanka 1,925,661.00

501 Privredna banka 16,400,492.00

502 Privredna banka/VMI 8,921.00

511 Riječka banka 207,650.00

512 Riječka banka/Lips 10,585.00

521 Jugobanka 605,360.00

531 Splitska banka 97,226.00

541 Zagrebačka banka 115,373.00

551 Istarska banka 32,342.00

561 Istarska banka/Lips 37,302.00

Dodatak III Iznosi glavnice i kamate dospjele do uključivo 31 prosinca 1994. godine

  Konsolidacija    banka dužnik/garant iznos hfl

601 Privredna banka 22,294,800.00

602 Privredna banka 7,276,692.00

603 Privredna banka 9,371.099.00

604 Privredna banka 1,097.136.00

611 Privredna banka 11,357,880.00

612 Privredna banka 23,140,548.00

613 Privredna banka 15,681,260.00

614 Privredna banka 13,282,932.00

615 Privredna banka 8,281.00

616 Privredna banka 11,924.00

621 Riječka banka 120,261.00

622 Riječka banka 652,333.00

623 Riječka banka 169,841.00

624 Riječka banka 66,180.00

625 Riječka banka 11,450.00

631 Jugobanka 181,523.00

632 Jugobanka 2,226,486.00

633 Jugobanka 1,262.602.00

634 Jugobanka 1,073.054.00

635 Jugobanka 418,831.00

636 Jugobanka 131,650.00

641 Splitska banka 57,284.00

642 Splitska banka 243,844.00

643 Splitska banka 161,234.00

644 Splitska banka 59,407.00

645 Splitska banka 21,142.00

651 Zagrebačka banka 65,819.00

652 Zagrebačka banka 189,568.00

653 Zagrebačka banka 156,660.00

654 Zagrebačka banka 132,696.00

661 Istarska banka 11,086.00

662 Istarska banka 111,944.00

663 Istarska banka 92,512.00

664 Istarska banka 9,286.00

665 Istarska banka 151,320.00

666 Istarska banka 90,734.00

667 Istarska banka 20,538.00

Dodatak IV Iznosi glavnice dospjele u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 1995. godine

  Konsolidacija    banka dužnik/garant iznos hfl

504 Privredna banka/Lips 41,154,683.00

513 Privredna banka 35,503.00

514 Riječka banka 1,925,661.00

523 Jugobanka 16,400,492.00

533 Splitska banka 8,921.00

543 Zagrebačka banka 207,650.00

553 Istarska banka 10,585.00

Dodatak V Postotni iznosi zatezne kamate

Dodatak VI Zatezna kamata narasla do uključivo 31. prosinca 1994. godine

  Konsolidacija    banka dužnik/garant iznos hfl

505 Privredna banka 19,227,689.00

524 Jugobanka 770,799.00

534 Splitska banka 84,496.00

554 Istarska banka 25,015.00

Članak 3.

Financijske obveze koje nastaju za Republiku Hrvatsku na temelju Dvostranog sporazuma o konsolidaciji otplate vanjskog duga Vlade Republike Hrvatske nizozemskim vjerovnicima podmirivat će se sukladno odredbama propisa o izvršavanju državnih proračuna za godine 1996. do 2009. te Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 4.

Za provedbu ovoga Zakona nadležno je Ministarstvo financija Republike Hrvatske.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 402-09/93-01/05
Zagreb, 2. listopada 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

78

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE, VLADE BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE O PRAVNOJ POMOĆI U GRAĐANSKIM I KAZNENIM STVARIMA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 2. listopada 1996.

Broj: 01-96-1683/1
Zagreb, 8. listopada 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA
IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE, VLADE BOSNE I HERCEGOVINEI VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE O PRAVNOJ POMOĆI U GRAĐANSKIM I KAZNENIM STVARIMA

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima, potpisan u Splitu, dana 26. veljače 1996. godine, u tri izvornika na hrvatskom i bosanskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE, VLADE BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE O PRAVNOJ POMOĆI U GRAĐANSKIM I KAZNENIM STVARIMA

Vlada Republike Hrvatske, Vlada Bosne i Hercegovine i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine su se u želji,

unapređenja pravnih odnosa među državama,

unapređenja svoje suradnje na području pravosuđa i olakšanja međusobnog pravnog prometa

sporazumjele, sklopiti ovaj Sporazum.

I. POGLAVLJE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1) Državljani jedne države ugovornice imaju jednako jamstvo svojih prava u postupcima pred sudovima druge države ugovornice kao i njezini državljani.

2) Državljani jedne države ugovornice imaju slobodan pristup sudovima i sudjeluju u postupcima pred sudovima druge države ugovornice pod jednakim uvjetima kao njezini državljani.

3) Odredbe gornjih stavaka odnose se i na pravne osobe.

Obujam pravne pomoći

Članak 2.

1) Države ugovornice uzajamno pružaju pravnu pomoć u građanskim i kaznenim stvarima, na način i u obujmu, predviđenim ovim Sporazumom.

2) Pojam »građanske stvari« u ovom Sporazumu obuhvaća i gospodarske i obiteljske stvari.

3) Pojam »kaznene stvari« u ovom Sporazumu obuhvaća kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje.

4) Pravosudna tijela država ugovornica, sukladno odredbama ovog Sporazuma, pružaju pravnu pomoć i drugim tijelima koja su po zakonodavstvu države ugovornice nadležna za stvari iz prethodnih stavaka ovog članka.

Članak 3.

Države ugovornice uzajamno će pružati pravnu pomoć tako, da će dostavljati i uručivati pismena, razmjenjivati obavijesti o pitanjima iz zakonodavstva i kaznene evidencije te obavljati pojedine procesne radnje, kao što su: pojedine istražne radnje, dostava materijalnih dokaza, saslušavanje okrivljenih, svjedoka, stranaka, vještaka i drugih osoba, sudski uviđaj, vještačenje i drugo.

Način suobraćanja

Članak 4.

1) Nadležna tijela država ugovornica suobraćaju, postupajući po ovom Sporazumu, sa strane Republike Hrvatske putem Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, sa strane Bosne i Hercegovine putem Ministarstva pravde i opće uprave Bosne i Hercegovine, a sa strane Federacije Bosne i Hercegovine putem Ministarstva pravde Federacije Bosne i Hercegovine.

2) Odredba prvog stavka ovog članka ne isključuje suobraćanje diplomatskim odnosno konzularnim putem.

3) U hitnim slučajevima nadležna tijela države ugovornice mogu upućivati zamolnice i obavijesti predviđene ovim Sporazumom nadležnim tijelima druge države ugovornice putem Međunarodne organizacije kriminalističke policije (INTERPOL).

Jezik

Članak 5.

1) Zamolnica za pravnu pomoć (u daljnjem tekstu: zamolnica) i sva ostala pismena, koja je potrebno priložiti sukladno odredbama ovog Sporazuma, dostavljaju se na jeziku države, koja moli za pravnu pomoć (u daljnjem tekstu: država moliteljica). Prijevod na jezik države ugovornice, koju se moli za pravnu pomoć (u daljnjem tekstu: zamoljena država) nije potrebno prilagati.

2) Odgovori na zamolnice dostavljaju se na jeziku zamoljene države.

Zamolnica za pravnu pomoć

Članak 6.

1) Zamolnica za pravnu pomoć mora sadržavati:

1. naziv tijela, koje moli za pravnu pomoć, i tijela, od kojeg se moli pomoć,

2. opis predmeta, u kojem se moli za pomoć; u kaznenim stvarima i zakonski opis kaznenog djela,

3. oznaku podataka, koji su važni za provedbu postupka davanja pravne pomoći,

4. ime i prezime te podatke o rođenju stranaka u postupku, mjesto njihovog stalnog prebivališta, državljanstvo, a za pravne osobe tvrtku odnosno ime i sjedište,

5. ime i prezime mogućih pravnih zastupnika u pojedinim predmetima.

2) Zamolnica i priložena pismena moraju biti potpisana i imati pečat tijela, koje moli za pravnu pomoć.

Članak 7.

1) Pravna pomoć se pruža sukladno zakonodavstvu zamoljene države.

2) Nadležno tijelo, koje pruža zamoljenu pravnu pomoć može pri tom postupati i na način i u obliku, koji želi država moliteljica, ukoliko to nije u suprotnosti s propisima zamoljene države.

Članak 8.

1) Ako zamoljeno tijelo nije nadležno za udovoljenje zamolnici, zamolnicu upućuje nadležnom tijelu u zamoljenoj državi ugovornici i o tome obavještava državu moliteljicu.

2) Ako zamolnici nije bilo udovoljeno, potrebno je o tome odmah izvijestiti državu moliteljicu i navesti razloge, zašto zamolnici nije bilo udovoljeno. Ako su zajedno sa zamolnicom za pravnu pomoć poslana i druga pismena, i ta se vraćaju.

Članak 9.

Zamoljena država može odbiti pravnu pomoć ako bi udovoljenje zamolnici bilo u suprotnosti s njezinim pravnim poretkom ili bi moglo štetiti njezinoj suverenosti ili sigurnosti.

Uručivanje pismena

Članak 10.

Zamolnica za uručenje pismena mora pored podataka iz odredbe članka 6. ovog Sporazuma sadržavati i adresu osobe, kojoj se pismeno uručuje.

Članak 11.

1) Nadležno tijelo izvršava uručenje sukladno propisima zamoljene države. Na izričitu molbu može se kod uručenja pismena primijeniti propis države moliteljice, ako to nije u suprotnosti s propisima zamoljene države.

2) Uručenje pismena dokazuje se sukladno propisima o uručenju, koji važe na teritoriju zamoljene države. Nadležno tijelo navodi u potvrdi o uručenju vrijeme i mjesto uručenja, te osobu, kojoj je pismeno bilo uručeno.

3) Potvrda o uručenju odmah se dostavlja državi moliteljici. Ukoliko uručenje nije moguće, potrebno je državu moliteljicu odmah izvijestiti o razlozima.

Obavijesti o propisima

Članak 12.

Države ugovornice će, na molbu, jedna drugu izvijestiti o propisima, koji važe ili su važili na njezinom teritoriju te će po potrebi slati i tekstove tih propisa.

Troškovi pružanja pravne pomoći

Članak 13.

1) Ako u ovom Sporazumu nije drukčije određeno, države ugovornice ne mogu zahtijevati vraćanje troškova koji su nastali radi pružanja pravne pomoći, osim nagrade vještaku i naknade troškova vještačenja.

2) Zamoljeno tijelo može tražiti jamčevinu za troškove iz prvog stavka ovog članka.

II. POGLAVLJE

PRAVNA POMOĆ U GRAĐANSKIM STVARIMA

Oslobobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka

Članak 14.

Državljani jedne države ugovornice su pred sudovima druge države ugovornice oslobođeni plaćanja troškova sudskog postupka pod jednakim uvjetima i u jednakom obujmu kao i državljani te države.

Članak 15.

1) O oslobođenju od plaćanja troškova iz članka 14. ovog Sporazuma sud zamoljene države odlučuje na prijedlog stranaka. Sukladno propisima zamoljene države o oslobođenju od plaćanja troškova sudskog postupka odlučuje se na temelju potvrde o imovinskom stanju koju izdaje nadležno tijelo one države ugovornice, na čijem teritoriju stranka ima svoje stalno prebivalište.

2) Ako osoba iz prethodnog stavka ima stalno prebivalište na teritoriju treće države, potvrdu može izdati diplomatsko ili konzularno predstavništvo države ugovornice čiji je državljanin ta osoba.

3) Sud zamoljene države koji odlučuje o molbi za oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka, može zahtijevati u svezi s time dodatne obavijesti.

Osiguranje parničnih troškova

Članak 16.

1) Od državljana jedne države ugovornice koji sudjeluje u postupku pred sudom druge države ugovornice kao tužitelj ili umješač, nije dopušteno zahtijevati osiguranje parničnih troškova samo zato jer je strani državljanin i na teritoriju te države nema stalno prebivalište.

2) Odredba prvog stavka ovog članka primjenjuje se i na pravne osobe.

Isprave

Članak 17.

1) Isprave, koje je izdao ili ovjerio u propisanom obliku sud ili drugo nadležno tijelo države ugovornice te su potpisane i na njima je otisnut pečat nadležnog tijela nije potrebno dalje ovjeravati za uporabu na teritoriju druge države ugovornice.

2) Prvi stavak ovog članka odnosi se i na prijepise i preslike isprava, koje je ovjerio sud ili drugo nadležno tijelo.

Članak 18.

Javne isprave, izdane na teritoriju jedne države ugovornice imaju na teritoriju druge države ugovornice istu dokaznu snagu kao i javne isprave te države.

Članak 19.

1) Države ugovornice dostavljaju jedna drugoj izvode iz državnih matica te pravomoćne sudske odluke, koje se odnose na osobna stanja državljana druge države ugovornice.

2) Isprave i sudske odluke iz prvog stavka ovog članka dostavljaju se besplatno svakih šest mjeseci diplomatskim putem.

Priznanje i izvršenje sudskih odluka

Članak 20.

Države ugovornice pod uvjetima iz ovog Sporazuma na svojem teritoriju priznaju i izvršavaju sudske odluke u građanskim stvarima, te sudske nagodbe u takvim predmetima, donesene i sklopljene pred sudom druge države ugovornice.

Članak 21.

1) Odluke iz članka 20. ovog Sporazuma priznaju se i izvršavaju:

1. ako je odluka pravomoćna i izvršna po zakonu države ugovornice, na čijem je teritoriju donesena,

2. ako za stvar, u kojoj je odluka donesena, nije isključivo nadležan sud države ugovornice, na čijem teritoriju se zahtijeva priznanje odnosno izvršenje odluke,

3. ako je u slučaju odluke, donesene u odsutnosti, stranka, koja se nije pojavila i nije sudjelovala u postupku, a protiv koje je donesena odluka, sukladno zakonu države ugovornice na čijem je teritoriju postupak proveden, pravilno i pravovremeno obaviještena o postupku, a u slučaju njene procesne nesposobnosti, ako je bila pravilno zastupana,

4. ako u istoj pravnoj stvari, među istim strankama, nije bila donesena pravomoćna odluka pred sudom države ugovornice, na čijem teritoriju se zahtijeva priznanje ili izvršenje odluke,

5. ako pred sudom zamoljene države nije u tijeku već prije započeta parnica u istoj pravnoj stvari i među istim strankama,

6. ako priznanje i izvršenje odluke nije u suprotnosti s Ustavom i pravnim poretkom zamoljene države.

2) Odluku o priznanju i izvršenju odluke države moliteljice donosi nadležni sud zamoljene države.

Članak 22.

1) Onaj, koji moli za priznanje i izvršenje odluke, može molbu za priznanje i izvršenje podnijeti kod suda države ugovornice, koji odlučuje o priznanju i izvršenju, ili kod suda države ugovornice, koji je odluku donio. Upućivanje molbe sudu, koji je nadležan za odlučivanje o priznanju i izvršenju, izvršit će se sukladno odredbi članka 4. ovog Sporazuma.

2) Molbi za priznanje i izvršenje odluke treba priložiti:

1. pravomoćnu odluku ili njen ovjereni prijepis s potvrdom o pravomoćnosti i izvršnosti,

2. potvrdu, da je stranka, koja nije sudjelovala u postupku, a protiv koje je bila donesena odluka, sukladno zakonu države, koja je odluku donijela, pravilno i pravovremeno pozvana na raspravu, a u slučaju, da je stranka procesno nesposobna još i potvrdu, da je bila pravilno zastupana.

Članak 23.

1) Postupak za priznanje i izvršenje odluke provodi se po propisima države, koja odlučuje o priznanju i izvršenju.

2) Molbu za priznanje i izvršenje može podnijeti svatko, tko ima pravni interes za takvo priznanje i izvršenje.

III. POGLAVLJE

PRAVNA POMOĆ U KAZNENIM STVARIMA

Članak 24.

Države ugovornice, u skladu s odredbama ovog Sporazuma, jedna drugoj pružaju pravnu pomoć u svim postupcima glede kaznenih djela, za koja su bili u trenutku, kad je pravna pomoć zamoljena, nadležna pravosudna tijela države moliteljice.

Članak 25.

Države ugovornice jedna drugoj pružaju pravnu pomoć i u prekršajnim stvarima.

Odbijanje pravne pomoći

Članak 26.

Države ugovornice odbit će pravnu pomoć:

1. ako djelo, koje je navedeno u zamolnici, po pravu zamoljene države nije kazneno djelo,

2. ako bi udovoljenje zamolnici bilo u suprotnosti s pravnim poretkom zamoljene države i moglo bi, po mišljenju zamoljene države, ugroziti njezinu suverenost, sigurnost ili druge bitne interese države,

3. ako je zamolnica u svezi s djelom, koje je po mišljenju zamoljene države političke ili vojne prirode.

Pozivi

Članak 27.

U pozivu osumnjičeniku, svjedoku ili drugom sudioniku u postupku, koji se poziva iz države ugovornice, ne smije biti zaprijećeno poduzimanjem mjera prinude u slučaju, da se pozivu ne odazove. Ako se pozvani ne odazove pozivu, za to mu ne smije biti izrečena kaznena sankcija.

Članak 28.

Svjedoku ili vještaku, koji se odazove pozivu suda države moliteljice, pripada pravo na naknadu putnih troškova i troškova boravka, sukladno propisima države moliteljice.

Privremena predaja osoba lišenih slobode

Članak 29.

1) Ukoliko država ugovornica, koja provodi kazneni postupak, pozove kao svjedoka ili radi suočenja osobu, koja je lišena slobode u drugoj državi ugovornici, ta će se, uz njenu suglasnost, privremeno predati državi moliteljici.

2) Država moliteljica mora privremeno predanu osobu vratiti u roku, koji odredi zamoljena država.

3) Privremena predaja može se odbiti:

1. ako se osoba iz prvog stavka ovog članka s tim ne slaže,

2. ako bi uslijed predaje došlo do produljenja lišavanja slobode osobe iz prvog stavka ovog članka,

3. ako po mišljenju zamoljene države postoje drugi važni razlozi protiv njene predaje državi moliteljici.

4) Privemena predaja se odgađa ako je potrebno, da je osoba iz prvog stavka ovog članka prisutna u kaznenom postupku koji je u tijeku na teritoriju zamoljene države.

5) Privremeno predana osoba iz prvog stavka ovog članka mora biti na teritoriju države moliteljice u pritvoru.

Članak 30.

Predaju osobe iz prvog stavka članka 29. ovog Sporazuma obavljaju nadležna tijela države ugovornice, koja se dogovaraju o mjestu i vremenu predaje.

Zaštita osobne slobode

1) Svjedok ili vještak, koji se odazove pozivu suda države moliteljice, neovisno o njegovom državljanstvu ne može biti u toj državi kazneno gonjen ili pritvoren te mu se ne može na bilo koji drugi način ograničiti sloboda radi kaznenog djela, koje je učinio prije dolaska na teritorij države moliteljice.

2) Osoba koja je pozvana da se pojavi pred sudom države moliteljice, da bi kazneno odgovarala za djelo, koje joj se stavlja na teret, ne smije, neovisno o državljanstvu, na njezinu teritoriju biti gonjena ili pritvorena niti joj se na bilo koji drugi način smije ograničiti sloboda za djela i osude, koji nisu navedeni u pozivu, a potječu iz vremena prije njezina odlaska iz zamoljene države ugovornice.

3) Kazneno gonjenje, lišavanje slobode ili kakvo drugo ograničenje osobne slobode, dozvoljeni su:

1. radi kaznenog djela, radi kojega je netko pozvan kao okrivljenik,

2. kada se pozvani, nakon što njegova prisutnost po izjavi suda više nije potrebna, zadrži više od petnaest dana na teritoriju države moliteljice, iako bi ga mogao napustiti,

3. ako se nakon što je napustio teritorij države moliteljice, na njezin teritorij dobrovoljno vrati.

Prisutnost radnjama pravne pomoći

Članak 32.

1) Na izričitu molbu države moliteljice, zamoljena država obavijestit će je o mjestu i vremenu izvršenja zamolnice.

2) Sudionici u kaznenom postupku i njihovi pravni zastupnici, te predstavnici tijela, uključenih u kazneni postupak, imaju u zamoljenoj državi pravo prisustvovati radnjama pravne pomoći i postavljati dodatna pitanja putem zamoljenog tijela. Na njih se odgovarajuće primjenjuje odredba iz članka 31. ovog Sporazuma.

3) Za prisutnost predstavnika pravosudnih tijela države moliteljice pri pružanju pravne pomoći u zamoljenoj državi, potrebna je suglasnost zamoljene države. Suglasnost u Republici Hrvatskoj izdaje Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, u Bosni i Hercegovini Ministarstvo pravde i opće uprave Bosne i Hercegovine, a u Federaciji Bosne i Hercegovine Ministarstvo pravde Federacije Bosne i Hercegovine.

Obavijesti iz kaznene evidencije

Članak 33.

1) Države ugovornice obavještavaju jedna drugu o svim osudama državljana druge ugovornice koje su upisane u njezinu kaznenu evidenciju. Izvode iz kaznene evidencije države ugovornice izmjenjuju svakih šest mjeseci putem ministarstava pravosuđa država ugovornica.

2) Države ugovornice jedna drugu obavještavaju i o drugim podacima upisanim u kaznenoj evidenciji.

Ustupanje kaznenog gonjenja

Članak 34.

1) Ako državljanin države ugovornice počini kazneno djelo na teritoriju druge države ugovornice, može država, na čijem teritoriju je djelo počinjeno, pod uvjetima iz ovog Sporazuma, zamoliti drugu državu ugovornicu da preuzme kazneno gonjenje.

2) Nadležna tijela zamoljene države provode kazneni postupak u skladu s propisima te države.

3) Pravosudna tijela države moliteljice poduzet će u svezi sa zamolnicom za preuzimanje kaznenog gonjenja sve što je potrebno, da bi zamoljenoj državi omogućili obavljanje procesnih radnji koje su u njezinoj kaznenoj sudskoj nadležnosti. Te mjere obuhvaćaju i predaju tijelima zamoljene države okrivljenika, koji je u pritvoru u državi moliteljici.

Članak 35.

1) U zamolnici za preuzimanje kaznenog gonjenja mora biti opisano činjenično stanje i moraju biti navedeni što potpuniji podaci o okrivljeniku, njegovu državljanstvu i prebivalištu ili boravištu.

2) Zamolnici treba priložiti:

1. spise u izvorniku ili ovjereom prijepisu,

2. potvrdu ili druge podatke o državljanstvu osobe, za koju se moli preuzimanje kaznenog gonjenja,

3. izvod odredbi iz kaznenog zakona koje su primijenjene u toj kaznenoj stvari,

4. izjave oštećenih da su suglasni sa ustupanjem kaznenog gonjenja.

3) Izjava oštećenika, koja je potrebna za pokretanje kaznenog postupka u državi moliteljici vrijedi i u zamoljenoj državi.

Članak 36.

1) Pravosudna tijela države moliteljice privremeno će prekinuti mjere u svezi s gonjenjem za djelo navedeno u zamolnici za preuzimanje kaznenog gonjenja.

2) Te će se mjere uvijek obustaviti:

1. ako je okrivljenik u zamoljenoj državi pravomoćno oslobođen ili je postupak obustavljen zbog pomanjkanja dokaza ili zato, jer počinjeno djelo nije kažnjivo djelo,

2. ako su izrečena kazna ili mjera sigurnosti već izvršeni ili ako izvršenje po zakonu ili zbog akta pomilovanja nije više moguće,

3. za onoliko vremena, za koliko je izvršenje kazne ili mjere sigurnosti potpuno ili djelomično odgođeno.

Članak 37.

Zamoljena država obavjestit će državu moliteljicu da li je zamoljeno kazneno gonjenje preuzela. Ako kazneno gonjenje nije preuzeto, sva se dokumentacija u svezi tog predmeta vraća državi moliteljici, zajedno s obavijesti zašto zamolnici nije bilo udovoljeno. Ako je zamoljeno kazneno gonjenje preuzeto, po završenom postupku državi moliteljici dostavit će se pravomoćna odluka.

IV. POGLAVLJE

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

1) Ovaj Sporazum stupa na snagu trideseti dan od dana zadnje obavijesti diplomatskim putem ugovornih stranaka o ispunjenju uvjeta koji su predviđeni nacionalnim zakonodavstvom za stupanje na snagu ovoga Sporazuma, a privremeno će se primjenjivati od dana potpisivanja.

2) Ovaj Sporazum sklopljen je na neodređeno vrijeme. Svaka država ugovornica može ga pismeno otkazati diplomatskim putem s otkaznim rokom od šest mjeseci.

Sporazum je sastavljen u tri izvorna primjerka, na hrvatskom i bosanskom jeziku, pri čemu su svi primjerci jednako vjerodostojni.

U Splitu, dana 26. veljače 1996.

Za Vladu Za Vladu

Republike Hrvatske Bosne i Hercegovine

mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
dr. Hasan Muratović, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

predsjednik Vlade predsjednik Vlade

Republike Hrvatske Bosne i Hercegovine

Za Vladu Federacije Bosne i Hercegovine
Mato Tadić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ministar pravde Federacije Bosne i Hercegovine

POSEBAN DODATAK

sporazumu o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima

Točka 1.

Stranke ugovornice suglasne su da se ovaj sporazum privremeno odnosi samo na teritorij Federacije Bosne i Hercegovine, dok će se posebnim sporazumom urediti pitanje i njegove primjene na Srpski entitet u BiH.

U Splitu, 26. veljače 1996.

Za Vladu Za Vladu

Republike Hrvatske Bosne i Hercegovine

mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: dr Hasan Muratović, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

predsjednik Vlade predsjednik Vlade

Republike Hrvatske Bosne i Hercegovine

Za Vladu Federacije Bosne i Hercegovine

Mato Tadić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ministar pravde Federacije Bosne i Hercegovine

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 720-02/95-01/01
Zagreb, 2. listopada 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog domaSabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.