Zakoni i propisi - Pravni savjeti 5 23.4.1996. Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o putovanju građana bez viza
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, br. 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. ožujka 1996. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE ČEŠKE REPUBLIKE O PUTOVANJU GRAĐANA BEZ VIZA

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o putovanju građana bez viza, potpisan u Zagrebu 5. ožujka 1996. godine, u izvorniku na hrvatskom i češkom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o putovanju građana bez viza objavljuje se na hrvatskom jeziku i glasi:

UGOVOR

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE ČEŠKE REPUBLIKE O PUTOVANJU GRAĐANA BEZ VIZA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Češke Republike (u daljnjem tekstu: »ugovorne stranke«), u želji razvijanja prijateljskih odnosa između dviju država i u cilju olakšavanja putovanja svojim građanima, sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

1. Državljani obiju država ugovornih stranaka, nositelji važećih putnih isprava navedenih u Dodatku ovom Ugovoru, mogu ući, napustiti ili prelaziti preko teritorija druge države ugovorne stranke te tamo boraviti do devedeset (90) dana bez vize.

2. Za boravak preko devedeset (90) dana, odnosno boravak tijekom kojeg se ostvaruje neka dobit državljani jedne ugovorne stanke dužni su prije ulaska na teritorij druge ugovorne stranke pribaviti vizu za tu državu.

Članak 2.

1. Državljani jedne države ugovorne stranke koji su članovi diplomatske misije ili konzularnog ureda na teritoriju druge države ugovorne stranke, a nositelji su važeće diplomatske ili službene putovnice, mogu bez vize ući na teritorij druge države ugovorne stranke i boraviti tamo tijekom razdoblja svog mandata.

2. Državljani jedne države ugovorne stranke koji su članovi obitelji osoba navedenih u stavku 1. ovog članka s kojima žive u zajedničkom domaćinstvu, a koji su nositelji važećih diplomatskih ili službenih putovnica, mogu bez vize boraviti na teritoriju druge države ugovorne stranke tijekom razdoblja trajanja njihova mandata.

Članak 3.

Državljani jedne države ugovorne stranke mogu ulaziti na teritorij druge države ugovorne stranke na bilo kojem graničnom prijelazu namijenjenom međunarodnom prometu.

Članak 4.

Ugovorne stranke odmah će diplomatskim putem izvijestiti jedna drugu o svakoj usvojenoj promjeni unutarnjeg zakonodavstva i propisa kojima se uređuje ulazak, boravak ili napuštanje teritorija.

Članak 5.

Državljani jedne države ugovorne stranke dužni su se tijekom boravka na teritoriju druge države ugovorne stranke pridržavati njezinih zakona i ostalih općeobveznih propisa.

Članak 6.

Ovaj Ugovor ne utječe na pravo bilo koje ugovorne stranke da uskrati ulazak ili boravak državljanina druge države ugovorne stranke koji bi mogli ugroziti sigurnost ili javni red, odnosno osobama koje nemaju na raspolaganju dovoljno financijskih sredstava za uzdržavanje i smještaj tijekom boravka.

Članak 7.

1. Svaka ugovorna stranka pridržava pravo uskrate ulaska ili boravka na svom teritoriju nepoželjnim osobama.

2. Ugovorne stranke obvezuju se bez ikakvih zapreka ponovno preuzeti na svoj teritorij vlastite državljane.

Članak 8.

1. Izuzev slučajeva navedenih u članku 7. stavku 2., svaka ugovorna stranka može iz razloga sigurnosti, zaštite javnog reda, zaštite zdravlja ili iz drugih ozbiljnih razloga privremeno obustaviti u cijelosti ili djelomično provedbu ovog Ugovora.

2. Uvođenje kao i ukidanje takvih zaštitnih mjera priopćit će se u drugoj ugovornoj stranci diplomatskim putem bez odgađanja, te će se primjenjivati danom kad druga ugovorna stranka primi obavijest o tome.

Članak 9.

Državljani jedne države ugovorne stranke koji su izgubili svoje važeće putne isprave na teritoriju druge države ugovorne stranke napustit će njen teritorij s važećim putnim ispravama izdanim od nadležne diplomatske misije ili konzularnog ureda.

Članak 10.

1. Ugovorne stranke diplomatskim putem razmjenjuju uzorke važećih putnih isprava.

2. U slučaju bilo kakve izmjene važećih ili uvođenja novih putnih isprava ugovorne stranke razmijenit će njihove uzorke diplomatskim putem najkasnije 30 dana prije njihova uvođenja.

Članak 11.

1. Ovaj Ugovor podliježe odobrenju u skladu s unutarnjim zakonodavstvom i propisima obiju država ugovornih stranaka, a stupa na snagu trideset dana od dana primitka zadnje obavijesti kojom ugovorne stranke izvješćuju jedna drugu da su ispunjeni unutarnjim zakonodavstvom utvrđeni uvjeti.

2. Danom stupanja na snagu ovog Ugovora u odnosima Republike Hrvatske i Češke Republike prestaje se primjenjivati Ugovor o ukidanju viza između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Čehoslovačke Socijalističke Republike od 8. listopada 1964.

Članak 12.

Ovaj Ugovor zaključuje se na neodređeno vrijeme. Svaka ga ugovorna stranka može otkazati. Ugovor prestaje važiti devedeset (90) dana od dana uručenja obavijesti o otkazivanju Ugovora drugoj ugovornoj stranci.

Sastavljeno u dva primjerka u Zagrebu, 5. ožujka 1996. na hrvatskom i češkom jeziku, od kojih oba imaju jednaku važnost.

U potvrdu navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj Ugovor.

DODATAK
Ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o putovanju građana bez viza

Važećim putnim ispravama prema ovom Ugovoru smatraju se:

1. za hrvatske državljane

a) diplomatska putovnica

b) službena putovnica

c) obična putovnica

d) pomorska knjižica

e) putni list

2. za češke državljane

a) diplomatska putovnica

b) službena putovnica

c) obična putovnica

d) pomorska knjižica

e) putovnica za slučaj nužde.

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama - Međunarodni ugovori«.

Klasa: 212-04/96-01-01
Urbroj: 5030109-96-1
Zagreb, 21. ožujka 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA, PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. Bero i lako kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, plaćanje karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>