Zakoni i propisi - Pravni savjeti 5 23.4.1996 Ispravak Zakona o potvrđivanju Konvencije o nuklearnoj sigurnosti
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršenog usporedivanja s izvornim tekstom utvrdene su pogreške u Zakonu o potvrdivanju Konvencije o nuklearnoj sieurnosti objavljenom u »Narodnim novinama - Međunarodni ugovori« broj 13 od 29. prosinca 1995. te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O NUKLEARNOJ SIGURNOSTI

Hrvatski tekst:

U članku 13. umjesto riječi: »provede« treba stajati riječ: »provode«.

Engleski tekst:

U preambuli (ii) umjesto riječi: »Reafirming« treba stajati riječ: »Reaffirming«.

U članku 14. (i) iza riječi: »nucleara treba stajati riječ: »installationu, a umjesto riječi: »off« treba stajati riječ: »of«.

U članku 16. točki 2. umjesto riječi: »vicinty« i u točki 3. umjesto riječi: »vicinnity« treba stajati riječ: »vicinity«.

U članku 17. (ii) umjesto riječi: »enyironment« treba stajati riječ: »environment«, a pod (iv) umjesto riječi: »vicinty« treba stajati riječ: »vicinity«.

U članku 30. u naslovu umjesto riječi: »Acession« treba stajati riječ: »Accession«.

U članku 32. točki 5. umjesto riječi: »rataified« treba stajati riječ: »ratified«.

Klasa: 542-O1/94-O1/02

Zagreb, 6. ožujka 1996.

Tajnik Zastupničkog doma

Sabora Republike Hrvatske

Berislav Živković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.