Zakoni i propisi - Pravni savjeti 5 23.4.1996 Ispravak Zakona o potvrđivanju Konvencije o nuklearnoj sigurnosti
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršenog usporedivanja s izvornim tekstom utvrdene su pogreške u Zakonu o potvrdivanju Konvencije o nuklearnoj sieurnosti objavljenom u »Narodnim novinama - Međunarodni ugovori« broj 13 od 29. prosinca 1995. te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O NUKLEARNOJ SIGURNOSTI

Hrvatski tekst:

U članku 13. umjesto riječi: »provede« treba stajati riječ: »provode«.

Engleski tekst:

U preambuli (ii) umjesto riječi: »Reafirming« treba stajati riječ: »Reaffirming«.

U članku 14. (i) iza riječi: »nucleara treba stajati riječ: »installationu, a umjesto riječi: »off« treba stajati riječ: »of«.

U članku 16. točki 2. umjesto riječi: »vicinty« i u točki 3. umjesto riječi: »vicinnity« treba stajati riječ: »vicinity«.

U članku 17. (ii) umjesto riječi: »enyironment« treba stajati riječ: »environment«, a pod (iv) umjesto riječi: »vicinty« treba stajati riječ: »vicinity«.

U članku 30. u naslovu umjesto riječi: »Acession« treba stajati riječ: »Accession«.

U članku 32. točki 5. umjesto riječi: »rataified« treba stajati riječ: »ratified«.

Klasa: 542-O1/94-O1/02

Zagreb, 6. ožujka 1996.

Tajnik Zastupničkog doma

Sabora Republike Hrvatske

Berislav Živković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.