Zakoni i propisi - Pravni savjeti 4 27.3.1996 Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/ 92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. ožujka 1996. godine donijela

ODLUKU

O OBJAVLJIVANJU DVOSTRANIH MEĐUNARODNIH UGOVORA KOJIH JE REPUBLIKA HRVATSKA STRANKA NA TEMELJU SUKCESIJE

1.

Na temelju sukcesije, od 8, listopada 1991. godine i dalje se primjenjuju sljedeći ugovori u odnosima između Republike Hrvatske i

Republike Finske:

1. Ugovor između SFRJ i Republike Finske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na porez na dohodak i na imovinu

(Beograd, 8. svibnja 1986.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 8/1987;

Francuske Republike:

1. Konvencija o trgovini i plovidbi između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Francuske

    (Pariz, 30. siječnja 1929.)

Službene novine Kraljevine Jugoslavije, broj 112-XIVII/ 1929;

2. Sporazum o izručivanju ratnih zločinaca (razmjena pisama) između francuske i jugoslavenske vlade

(Pariz, 27. srpnja 1946.)

Tekst nije objavljen;

3. Opća konvencija o socijalnom osiguranju između FNRJ i Republike Francuske

(Pariz, 5. siječnja 1950.)

Službeni vesnik Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ, broj 4/1951;

3.1. Administrativni sporazum br. 1, 2, 3 i koji se odnose na primjenu odredaba Opće konvencije o socijalnom osiguranju od 5. siječnja 1950. godine zaključen između FNRJ i Francuske (Pariz, 9. prosinca 1952.)

Službeni list FNRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 2/1957;

3.2. Sporazum između SFRJ i Republike Francuske o izmjeni i dopuni Opće konvencije o socijalnom osiguranju od 5. siječnja 1950. godine

(Beograd, 8. veljače 1966.)

Službeni list SFRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 1/1967;

3.3 Protokol o zdravstvenoj zaštiti studenata između SFRJ i Republike Francuske

(Beograd, 8. veljače 1966.)

Službeni list SFRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 1/1967;

3.4. Administrativni sporazum između SFRJ i Republike Francuske za primjenu odredaba Opće konvencije o socijalnom osiguranju, od 5. siječnja 1950. izmijenjene i dopunjene novelom uz spomenutu konvenciju i razmjenom pisama od 8. veljače 1966. godine, koja se odnosi na porodične dodatke

(Beograd, 23. siječnja 1967.)

Tekst nije objavljen;

3.5. Administrativni sporazum o načinu primjene Opće konvencije o socijalnom osiguranju, od 5. siječnja 1950.

(Beograd, 23. siječnja 1967.)

Tekst nije objavljen;

3.6. Administrativni sporazum o načinu primjene na rudarske radnike Opće konvencije o socijalnom osiguranju zaključene između SFRJ i Francuske 5. siječnja 1950, izmijenjene i dopunjene novelom od 8. veljače 1966. godine

(Pariz, 13. ožujka 1968:)

Tekst nije objavljen;

3.7. Dopunski administrativni sporazum između SFRJ i Republike Francuske kojim se ukidaju i zamjenjuju izvjesne odredbe čl. 56. Administrativnog sporazuma od 23. siječnja 1967. godine, koji je usvojen za primjenu odredaba Opće konvencije o socijalnom osiguranju, izmijenjene i dopunjene novelom (sporazumom) od 8. veljače 1966. godine

(Pariz, 13. ožujka 1968.)

Tekst nije objavljen;

3.8. Sporazum između SFRJ i Republike Francuske o izmjenama i dopunama Opće konvencije o socijalnom osiguranju

potpisane 5. siječnja 1950. godine i dopunjene i izmjenjene novelom od 8. veljače 1966. godine koji se odnosi na određivanje prava na obeštećenje u slučaju profesionalne bolesti

(Beograd, 13. veljače 1969.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 17/1971;

3.9. Administrativni sporazum između SFRJ i Republike Francuske o izmjeni, dopuni, ukidanju i zamjeni izvjesnih odredaba Administrativnog sporazuma od 23. siječnja 1967., koji se odnosi na način primjene Opće konvencije o socijalnom osiguranju od 5. siječnja 1950, izmjenjene i dopunjene novelama od 1966. i 1969. godine

(Beograd, 29. travnja 1971.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 59/1972;

3.10. Dopuna Opće konvencije o socijalnom osiguranju potpisane između Francuske i Jugoslavije 5. siječnja 1950. godine, izmjenjene i dopunjene dopunama od 8. veljače 1966. godine i 13. veljače 1969. godine

(Beograd, 31. siječnja 1973.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 22/1975;

3.11. Dopuna Opće konvencije o socijalnom osiguranju zaključene između Jugoslavije i Francuske 5. siječnja 1950, izmjenjene i kompletirane dopunama od 5. veljače 1966, 13. veljače 1969, 31. siječnja 1973. godine

(Pariz, 30. listopada 1974.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori, broj 7/1977; 3.12. Sporazum o izmjeni članka 26. Opće konvencije o socijalnom osiguranju između SFRJ i Republike Francuske od 5. siječnja 1950. (Razmjena pisama)

(Beograd, 11. listopada 1976.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori, broj 5/1979;

4. Sporazum o obeštećenju francuskih interesa nacionaliziranih u Jugoslaviji

(Pariz, 14. travnja 1951.)

Službeni vesnik Prezidijuma Narodne skupštine br. 15/1952; 5. Sporazum između FNRJ i Francuske Republike o reguliranju francuskih potraživanja

(Pariz, 2. kolovoza 1958.)

Službeni list FNRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 6/1959;

5.1. Dodatak sporazumu od 2. kolovoza 1958. godine zaključen između Vlade SFRJ i Vlade Francuske Republike o reguliranju francuskih financijskih potraživanja

(Pariz, 1. lipnja 1967.)

Tekst nije objavljen;

6. Francusko-jugoslovenski sporazum o obeštećenju francuskih dobara, prava i interesa nacionaliziranih u Jugoslaviji i neobuhvaćenih Sprazumom od 14. travnja 1951. godine o obeštećenju francuskih interesa nacionaliziranih u Jugoslaviji (Pariz, 12. srpnja 1963.)

Službeni list SFRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 12/1964;

7. Konvencija o izdavanju isprava o ličnom statusu i oslobodenju od legalizacije između SFRJ i Republike Francuske

(Beograd, 29. listopada 1969.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 3/1971;

8. Sporazum između SFRJ i Francuske Republike o olakšanju primjene Haške konvencije o građanskom postupku od l. ožujka 1954. godine

(Beograd, 29. listopada 1969.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 21/1971;

9. Konvencija o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između SFRJ i Republike Francuske

(Beograd; 29. Iistopada 1969.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 16/1971;

10. Konvencija o izdavanju lica između SFRJ i Republike Francuske

(Pariz, 23. rujna 1970.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 43/1971;

11. Sporazum o uzajamnoj administrativnoj pomoći u sprečavanju, otkrivanju i suzbijanju carinskih prekršaja između SFRJ i Republike Francuske

(Beograd, 28. travnja 1971.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 17/1972;

12. Konvencija o priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima između SFRJ i Republike Francuske

(Pariz, 18. svibnja 1971.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 7;1972;

13. Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u oblasti poreza na dohodak između SFRJ i Republike Francuske (Pariz, 28. ožujka 1974:)

Službeni list SFRJ, broj 28/1975;

14. Konvencija između Vlade SFRJ i Vlade Republike Francuske o zaštiti investicija

(Pariz, 28. ožujka 1974.) Službeni list SFRJ, broj 4/1975; Helenske Republike:

1. Sporazum između FNRJ i Kraljevine Greke o uzajamnom priznavanju i izvršenju sudskih akata - odluka

(Atena, 18. lipnja 1959.)

Službeni list FNRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 6/1960;

2. Konvencija između FNRJ i Kraljevine Grčke o uzajamnim pravnim odnosima

(Atena, 18. lipnja 1959.)

Službeni list FNRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 7/1960;

3. Sporazum između FNRJ i Kraljevine Grčke o reguliranju, cestovnog prijevoza putnika i robe komercijalnim vozilima (Atena, 18. lipnja 1959.)

    Službeni list FNRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 7/1960;

4. Sporazum između FNRJ i Kraljevine Grčke o stvaranju mješovite komisije za razvoj turizma

(Atena, 18. lipnja 1959.)

Službeni list FNRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 6/1960;

S. Sporazum o ekonomskoj suradnji i dugoročnoj trgovinskoj razmjeni

(Beograd, I. listopada 1960.)

Službeni list FNRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 7/1961;

6. Sporazum između Jugoslavije i Grčke o uzajamnom oslobođenju poreza na dohodak ostvaren obavljanjem međunarodnog pomorskog i zračnog saobraćaja

(Atena, 15. travnja 1967.)

Službeni list SFRJ - Dodatak: MeBunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 2/1968;

7. Konzularna konvencija između SFRJ i Kraljevine Grčke (Atena, 17. prosinca 1974.)

Službeni list SFRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 9/1976;

8. Sporazum između SIV-a Skupštine SFRJ i Vlade Republike Grčke o suradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima (Atena, 4. listopada 1983.)

Tekst nije objavljen. Japan

1. Ugovor o trgovini i plovidbi između FNRJ i Japana (Beograd, 28. veljače 1959.)

Službeni list FNRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 7/1959;

2. Sporazum o kulturnoj suradnji između FNRJ i Japana (Tokio, 15. ožujka 1968.)

Službeni list FNRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 3/1969;

3. Sporazum između vlade SFRJ i vlade Japana o suradnji u oblasti znanosti i tehnologije

(Tokio, 22. svibnja 1981.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 6/1982;

II. Tekstovi dvostranih međunarodnih ugovora iz točke I. ove

Odluke, objavljeni u službenim glasilima država prednica, važe i primjenjuju se kao službeni tekstovi do objave službenih tekstova tih međunarodnih ugovora na hrvatskom jeziku u Narodnim novinama - Međunarodni ugovori.

III. Službeni tekstovi međunarodnih ugovora iz točke I. ove

Udluke, s izmjenama i dopunama koje su na snazi za Republiku Hrvatsku, objavit će se unutar roka od pet godina od dana objave ove Odluke, s izuzetkom međunarodnim ugovora koji nisu objavljeni u službenim glasilima država prednica. Službeni tekstovi tih ugovora objavit će se u"roku od tri mjeseca od dana objave ove Odluke.

    IV. Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama Međunarodni ugovori«.

Klasa: O 18-OS/94-O1/04

Urbroj: 5030114-96-I

Zagreb, 7. ožujka 1996.

Predsjednik

mr. Zlatko Mateša, v. r