Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 29.12.1995. Uredba o potvrđivanju ugovora o trgovini, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipat
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora ("Narodne novine", broj 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. prosinca 1995. godine, donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O TRGOVINI, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE ARAPSKE REPUBLIKE EGIPAT

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o trgovini, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipat, potpisan u Kairu, 13. prosinca 1994. godine, u dva izvornika na hrvatskom, arapskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR

O TRGOVINI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE ARAPSKE REPUBLIKE EGIPAT

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Arapske Republike Egipat, (u daljnjem tekstu "Ugovorne stranke") u cilju daljeg jačanja i poticanja prijateljskih odnosa i stvaranja trgovinskih odnosa između dvije zemlje na načelima jednakosti i zajedničke dobrobiti, ugovorile su kako slijedi:

Članak 1.

Ugovorne stranke, u ciiju razvijanja trgovine između dvije zemlje, će poticati robnu razmjenu u skladu sa zakonima i odredbama u svakoj od zemalja.

Članak 2.

Robna razmjena između Ugovornih stranaka će se ostvariti u skladu sa svakim ugovorom koji je zaključen između fizičkih i pravnih osoba s pravom sudjelovanja u međunarodnoj trgovini iz Republike Hrvatske i Arapske Republike Egipat.

Članak 3.

Ugovorne stranke će nastojati ostvariti trgovinsku ravnotežu između dvije zemlje i poticati sve oblike trgovinske suradnje uobičajene u međunarodnoj trgovinskoj praksi.

Članak 4.

Ugovorne stranke, u cilju poboljšanja i stvaranja raznolike dvostrane trgovine između svojih zemalja, dogovorile su da olakšaju i ubrzaju izmjenu informacija, da iniciraju kontakte između svojih poslovnih ljudi, da potiču stvaranje zajedničkih gospodarskih komora i ostalih oblika suradnje između udruženja poslovnih Ijudi dvije zemlje, te da podrže sudjelovanje na međunarodnim izložbama i sajmovima koji se organiziraju u njihovim zemljama.

Svaka od Ugovornih stranaka može organizirati sajmove i izložbe na teritoriju druge stranke u okviru zakona i odredbi koje su na snazi u njihovim zemljama.

Ugovorne stranke će poduzeti sve potrebne mjere za nesmetano organiziranje sajmova i izložbi.

Članak 5.

Ugovorne stranke, s namjerom stvaranja svih neophodnih preduvjeta za razvijanje dvostrane trgovine, su se suglasile da iniciraju i potiču suradnju između poslovnih banaka u njihovim zemljama.

Članak 6.

Cijene roba i usluga u okviru ovog Ugovora zasnivat će se na cijenama na svjetskom tržištu.

Članak 7.

Sva plaćanja vrijednosti roba i ostalih pristojbi u okviru ovoga Ugovora, uključujući kontra-trgovinu, ostvarit će se u konvertibilnoj valuti, o kojoj su se dogovorile dvije trgovinske stranke.

Članak 8.

Ugovorne stranke, u okviru zakona i odredbi na snazi u njihovim zemljama, će osigurati sve potrebne mjere za prekrcaj, privremeno uskladištenje i transport roba druge stranke.

Članak 9.

Ugovorne stranke, u svrhu olakšanja provedbe ovoga Ugovora, te poticanja trgovine između dvije zemlje, će utemeljiti Zajednički odbor sa sljedećim zadacima:

a) nadgledanje provedbe ovoga Ugovora;

b) rješavanje poteškoća koje mogu nastati tijekom provedbe odredbi ovoga Ugovora;

c) prihvaćanje prijedloga s ciljem poticanja i produbljivanja trgovinskih odnosa između dviju stranaka;

d) davanje preporuka za promjene i dopune ovog Ugovora. Zajednički. odbor će se sastati na zahtjev jedne od Ugovornih stranaka, na dan o kojem će se one zajednički dogovoriti, naizmjence u Zagrebu i Kairu.

Članak 10.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom primitka zadnje obavijesti kojom Ugovorne stranke izvijeste jedna drugu, diplomatskim putem, da su ispunjeni unutrašnji pravni postupci, neophodni da bi ovaj Ugovor stupio na snagu.

Članak 11.

Ovaj Ugovor se sklapa na razdoblje od dvije godine, te se automatski produžava za dodatno razdoblje od dvije godine, osim ako jedna od Ugovornih stranaka ne dostavi drugoj strani pismenu obavijest o otkazu Ugovora, najmanje tri mjeseca prije isteka prvog ili bilo kojeg dvogodišnjeg razdoblja.

Sastavljen u Kairu dana 13. prosinca 1994. u dva izvornika, na hrvatskom, arapskom i engleskom jeziku.

U slučaju neslaganja u tumačenju, engleski jezik je mjerodavan.

U potvrdu navedenoga, propisno ovlašteni punomoćnici su potpisali ovaj Ugovor.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama - Međunarodni ugovori.

Klasa: 303-03/94-O1/09
Urbroj : 5030114-95-5
Zagreb, 21. prosinca 1995.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v.r.