Zakoni i propisi - Pravni savjeti 6 23.5.1995. Odluka o objavljivanju konvencija Međunarodne organizacije rada kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (pNarodne novineK br. 41/90, 8/9t, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. svibnja 1995. godine donijela

ODLUKU

o objavljivanju konvencija MeBunarodne organizacije rada kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji

1.

Notifikacijama o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je, od 8. listopada 1991. godine sljedećih konvencija Međunarodne organizacije rada:

1. Konvencija br. 11 o pravima udruživanja i koaliranju poljoprivrednih radnika
(Geneva, 25. listopada 1921.)

Službene novine Kraljevine Jugoslavije br. 44-XVI od 25. veljače 1930.

2. Konvencija br. 12 o obeštećenju nesretnih slučajeva na poslu u poljoprivredi
Službeni list FNRJ br. 3/58 od 6. ožujka 1958.

3. Konvencija br. 14 o primjeni tjednog odmora u industrijskim poduzećima
(Geneva. 25. listopada 1921.)

Službene novine Kraljevine SHS br. 9-XXII od 30. travnja 1927.

4. Konvencija br.170obeštećenju nesretnih slučajeva pri radu
(Geneva, l0. lipnja 1925.)

Službene novine Kraljevine SHS br. 59-XXII od 30. travnja 1927.

5. Konvencija br. 18 o obeštećenju usljed profesionalnih oboljenja
(Geneva, 10. lipnja 1925.)

Službene novine Kraljevine SHS br. 95-XXII od 30. travnja 1927.

6. Konvencija br.19 o jednakom postupanju prema strancima i domaćim radnicima u pogledu obeštećenja kod nesretnih slučajeva pri radu
(Geneva, 5. lipnja 1925.)

Službene novine Kraljevine SHS br. 95-XXII od 30. travnja 1927.

7. Konvencija br. 24 o osiguranju za slučaj bolesti industrijskih i trgovačkih radnika i domaće posluge
(Geneva, 15. lipnja 1927.)

Službene novine Kraljevine Jugoslavije br. 95-XXII od 25. veljaće 1930.

8. Konvencija br. 25. o osiguranju za slučaj bolesti industrijskih i trgovačkih radnika i domaće posluge
(Geneva, 15. lipnja 1927.)

Službeni vesnik Prezidijuma Skupštine FNRJ br. 12/52 od 30. travnja 1952.

9. Konvencija br. 45 o zapošljavanju žena na podzemnim radovima u rudnicima svih kategorija
(Geneva, 21. lipnja 1935.)

Službeni vesnik Prezidijuma Skupštine FNRJ br. 12/52 od 30. travnja 1952.

10. Konvencija br. 48 o uspostavljanju međunarodnog uređenja očuvanja prava za slučajeve iznemoglosti, starosti i smrti
(Geneva, 22. lipnja 1935.)

Službeni list FNRJ br. 92/45 od 27. studenoga 1945.

11. Konvencija br. 81 o inspekciji rada u industriji i trgovini
(Genova, 11. srpnja 1947.)

Službeni list FNRJ br. 5/56 od 1. veljače 1956.

12. Konvencija br. 90 o noćnom radu djece u industriji (revidirana)
(San Francisco, 10. srpnja 1948.)

Službeni list FNRJ br. 6/57 od 18. svibnja 1957.

13. Konvencija br. 100 o jednakom nagrađivanju muške i ženske radne snage za rad jednake vrijednosti
(Geneva, 29. lipnja 1951.)

Službeni vesnik Prezidijuma Narodne Skupštine FNRJ br. 12/52 od 15. lipnja 1952.

14. Konvencija br. 103 o zaštiti materinstva (revidirana)
(Genova, 28. lipnja 1952.)

Službeni list FNRJ 9/55 od 27. listopada 1955.

15. Konvencija br. 106 o tjednom odmoru u trgovini i biroima
(Geneva, 28. lipnja 1952.)

Službeni list FNRJ br. 12/58 od 22. prosinca 195s.

16. Konvencija br. 116 o djelomičnoj reviziji konvencija usvojenih od strane generalne konferencije MOR-a na njena 32 zasjedanja radi standardizacije odredaba koje se odnose na pripremanje izvještaja o primjeni konvencija od strane Administrativnog savjeta MOR-a
(Geneva, 26. lipnja 1961.)

Službeni list SFRJ br. 96/65 od 20. svibnja 1965.

17. Konvencija br. 129 o inspekciji rada u poljoprivredi
(Geneva, 25. lipnja 1969.)

Službeni list SFRJ br. 22/75 od 30. travnja 1975.

18. Konvencija br. 132 o plaćenom godišnjem odmoru (revidirana)
(Geneva, 24.lipnja 1970.)

Službeni list SFRJ br. 52/73 od 4. listopada 1973.

19. Konvencija br. 156 o jednakim mogućnostima i tretmanu za radnike i radnice (radnici s obiteljskim obvezama) (Geneva, 23. lipnja 1981.)

Službeni list SFRJ br. 7/87 od 3. srpnja 1987.

20. Konvencija br. 159 o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju invalida
(Geneva, 20. lipnja 1983.)

Službeni list SFRJ br. 3/87 od 31. ožujka 1987.

II.

Tekstovi konvencija iz točke I. ove Odluke, objavljeni u službenim glasilima država prednica, važe i primjenjuju se kao službeni tekstovi do objave službenih tekstova tih konvencija na hrvatskom jeziku u Narodnim novinama - Međunarodni ugovori.

III.

Službeni tekstovi konvencija iz točke I. ove Odluke objavit će se u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori".

Klasa: O 18-05/92-01 / 10
Urbroj : 5030104-95-2
Zagreb, 11. svibnja 1995.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.