Zakoni i propisi - Pravni savjeti 3 6.4.1995. Uredba o potvrđivanju Sporazuma o gospodarskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora ("Narodne novine", br. 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. ožujka 1995. donijela

UREDBU

o potvrđivanju ugovora o uzajamnom ukidanju viza za kratki boravak između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Grčke Republike

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o uzajamnom ukidanju viza za kratki boravak između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Grčke Republike, potpisan u Ateni, 10. ožujka 1895. godine u izvorniku na hrvatskom, francuskom i grčkom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora o uzajamnom ukidanju viza za, kratki boravak između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Grčke Republike u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR

O UZAJAMNOM UKIDANJU VIZA ZA KRATKI BORAVAK IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE GRČKE REPUBLIKE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Grčke Republike, u daljnjem tekstu ugovorne stranke,

u svrhu razvijanja bilateralnih odnosa između dviju zemalja,

u cilju olakšanja kretanja svojih gradana, te u duhu suradnje i na osnovi uzajamnosti sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Državljani Republike Hrvatske mogu ući na teritorij Grčke Republike bez vize za boravak kraći ili jednak razdoblju od 90 dana uz predočenje važeće nacionalne diplomatske, službene ili obične putovnice.

Članak 2.

Državljani Grčke Republike mogu ući na teritorij Republike Hrvatske bez vize za boravak kraći ili jednak razdoblju od 90 dana uz predočenje važeće nacionalne diplomatske, službene ili obične putovnice.

Članak 3.

Državljani obiju zemalja, koji su nositelji bilo diplomatske, službene ili obične putovnice, i dalje potrebuju vizu za boravak dulji od onog navedenog u člancima 1. i 2.

Članak 4.

Prethodno navedeno ne utječe na primjenu va,žećih zakona i propisa Republike Hrvatske i Grčke Republike glede ulaska, boravka, rada i udaljavanja stranaca.

Članak 5.

Ugovorne stranke će diplomatskim putem razmijeniti uzorke njihovih naciona.lnih putovnica, novih ili modificiranih, kao i podatke u svezi s njihovom upotrebom i to, ukoliko je moguće, 80 dana prije početka njihove primjene.

Članak 6.

Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme.

Ovaj Ugovor može biti otkazan u svakom trenutku uz obavijest 30 dana unaprijed.

Opoziv ovog Ugovora priopćit će se drugoj ugovornoj stranci diplomatskim putem.

Članak 7.

Ugovorne stranke mogu u cijelosti ili djelomično prekinuti primjenu ovog ugovora.

Prekid primjene ovog Ugovora priopćit će se diplomatskim putem bez odlaganja.

Članak 8.

Ovaj Ugovor stupa na snagu trideset (30) dana od dana potpisivanja.

Ovaj Ugovor sačinjen je u dva istovjetna primjerka na hrvatskom, grčkom i francuskom jeziku.

U slučaju razlike u tumačenju mjerodavan je francuski tekst.

U potvrdu prethodno navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj Ugovor.

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama - Međunarodni ugovori.
Klasa: 216-03/93-01 /O1
Urbroj : 5030109-95-6
Zagreb, 23. ožujka 1995.

Predsjednik
Nikica Valentić