Zakoni i propisi - Pravni savjeti 3 6.4.1995. Odluka o potvrđivanju Programa prosvjetne i kulturne suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine za 1995., 1996. i 1997. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora ("Narodne novine", br. 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. ožujka 1995. godine, donijela

UREDBU

o potvrđivanju Programa prosvjetne i kulturne suradnje između Vlade Bepublike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine za 1995., 1998. i 1997. godinu

Članak 1.

Potvrđuje se Program prosvjetne i kulturne suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine za 1995., 1996. i 1997. godinu (u daljnjem tekstu: Program), potpisan u Za.grebu, 16. rujna 1994., u izvorniku na hrvatskom, kineskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Programa na hrvatskom jeziku glasi:

PROGRAM

PROSVJETNE I KULTUrNE SURADNJE IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE NARODNE REPUBLIKEKINE ZA 1995., 1996. I 1997. GODINU

U želji da razvijaju prijateljske odnose između naroda svojih zemalja na području kuiture, prosvjete, športa i novinarstva, a sukladno Ugovoru o kulturnoj i prosvjetnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine, zaključenim u Beijingu, 7. lipnja 1993. godine, Vlada Fispublike Hrvatske i Vlada Narodne Republike Kine (u daljnjem tekstu: "ugovorne stranke") suglasile su se zaključiti sljedeći Program prosvjetne i kulturne suradnje za 1995., 1998. i 1997. godinu.

Članak 1.

Ugovorne stranke podržavat će izravnu suradnju između Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Kineske akademije znanosti i Kineske akademije društvenih znanosti.

1. PROSVJETA

Članak 2.

Ugovorne stranke podi ia.vat će uspostavu izravne suradnje između sveučilišta dviju zemalja, te posebice već ranije uspostavljenu razmjenu između:

Sveučilišta u Zagrebu i Beijingu;

Sveučilišta u Zagrebu i Istočnokineskog sveučilišta u Sangaju.

Sveućilišta će razmjenjivati znanstvenike u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima, na temelju izravnih dogovora.

Članak 3.

Za, vrijeme trajanja ovog Programa svaka ugovorna stranka razmijenit će po dvije (2) stipendije godišnje za studente, postdiplomante i specijalizante.

Članak 4.

Ugovorne stranke podržavat će studij hrvatskog odnosno kineskog jezika i književnosti, te će u tu svrhu osnovati urede i centre za kineske/hrvatske studije, angažirati lektore i razmotriti druge oblike razmjene preko odgovarajućih ustanova. Ugovorne stranke angažirat će lektore na sveučilištima sukladno svojim potrebama. Pojedinosti će biti utvrđene naknadnim dogovorima.

Članak 5.

Ugovorne stranke pristupit će pripremi ugovora o uzajamnom priznavanju akademskih naslova, diploma i svjedodžbi.

Članak 6.

Tijekom Programa ugovorne stranke razmijenit će po jednu tročlanu delegaciju stručnjaka za obrazovanje na studijski boravak u trajanju od tjedan dana.

II. KULTURA I UMJETNOST

Članak 7.

Ugovorne stranke podri,a,vat će razmjenu reprezentativnih umjetničkih izložaba. Teme izložaba, vrijeme njihova održavanja i broj pratećih osoba utvrdit će se naknadnim dogovorom.

a) U 1995. godini Republika Hrvatska izražava želju da se u Muzejskom prostoru u Zagrebu održi izložba "Putovi svile".

b) U 1995. godini ugovorne stranke razmotrit će zajedničko sudjelovanje u proslavi 700-te obljetnice povratka Marka Pola u Europu.

c) U 1995. godini Narodna Republika Kina prikazat će u Hrvatskoj izložbu "Kineski zmajevi".

d) U 1998. godini Republika Hrvatska prikazat će u Kini izložbu "Suvremeni hrvatski crtež" u organizaciji Moderne galerije u Rijeci.

Članak 8.

Tijekom Programa ugovorne stranke razmijenit će po jednu izložbu umjetničke fotografije.

Članak 9.

Tijekom Programa:

a) Republika Hrvatska uputit će dvama kineskim umjetnicima poziv za. sudjelovanje na Međunarodnom biennalu crteža u Rijeci 1996. godine.

b) Narodna Republika Kina uputit će poziv dvama hrvatskim umjetnicima za sudjelovanje na jednoj međunarodnoj likovnoj izložbi u Kini.

Članak 10.

Ugovorne stranke podržat će izravnu suradnju između hrvatskih i kineskih ustanova za zaštitu i očuvanje kulturne baštine. "

Zavod za zaštitu spomenika kulture Ministarstva kulture i prosvjete Republike Hrvatske želi uspostaviti suradnju s Uredom za kulturne spomenike Narodne Republike Kine u svrhu razmjene stručnjaka i informacija o stanju kulturne baštine u objema zemljama.

Broj stručnjaka i trajanje njihova posjeta utvrdit će se naknadnim dogovorom.

Članak 11.

Ugovorne stranke organizirat će tijekom trajanja Programa gostovanje jednog manjeg glazbenog ansambla.

Vrijeme gostovanja i broj izvodaća utvrdit će se naknadnim dogovorom.

Članak 12.

Tijekom Programa:

a) Republika Hrvatska uputit će poziv jednom kineskom folklornom ansamblu za sudjelovanje na Međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu.

b) Narodna Republika Kina uputit će poziv jednom hrvatskom folklornom ansamblu za gostovanje u Kini. Vrijeme gostovanja i broj sudionika utvrdit će se naknadnim dogvorom.

Članak 13.

Tijekom Programa:

a) Republika Hrvatska uputit će poziv jednom kineskom lutkarskom ansamblu za sudjelovanje na Međunarodnom festivalu lutaka u Zagrebu.

b) Narodna Republika Kina uputit će poziv jednom hrvatskom lutkarskom kazalištu za gostovanje u Kini. Vrijeme gostovanja i broj sudionika utvrdit će se naknadnim dogovorom.

Članak 14.

Republika Hrvatska uputit će pozive jednom kineskom dječjem ansamblu za sudjelovanje na MeBunarodnom Festivalu djeteta u Sibeniku. Vrijeme posjeta i broj sudionika utvrdit će se naknadnim dogovorom.

Članak 15.

Republika Hrvatska u 1995. godini uputit će poziv jednom kineskom profesoru tradicionalne kineske glazbe voditelju tečaja za mlade glazbenike u Kulturnom centru Međunarodne muzičke omladine u Grožnjanu.

Članak 16.

Ugovorne stranke organizirat će tijekom Programa, svaka u svojoj zemlji, predstavljanje filmskih ostvarenja iz druge zemlje, u sklopu tjedna kineskog filma 1995. godine i tjedna hrvatskog filma 1996. godine.

Članak 17.

Tijekom Programa:

a) Republika Hrvatska organizirat će u 199s. godini tjedan kineskog animiranog filma u Zagrebu.

b) Narodna Republika Kina organizirat će u 1995. godini tjedan filmova Zagrebačke škole crta,nog filma u Kini.

Članak 18.

Republika Hrvatska izražava želju da u 1996. godini u Narodnoj Republici Kini prikaže izložbu "Pet stoljeća hrvatske enciklopedike" u organizaciji Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža" iz Zagreba.

Članak 19.

Ugovorne stranke razmijenit će tijekom Programa po jednu delegaciju sastavljenu od četiri do pet književnik;~,, u trajanju od tjedan dana.

Članak 20.

Tijekom Programa:

a) Republika Hrvatska uputit će poziv jednom kineskom književniku za sudjelovanje na Zagrebaćkim književnim razgovorima.

b) Narodna Republika Kina uputit će poziv jednom hrvatskom književniku za sudjelovanje na jednom književnom skupu u Kini.

Članak 21.

Ugovorne stranke inicirat će i podržati izdavanje hrvatsko-kineskog i kinesko-hrvatskog rječnika.

Članak 22.

Ugovorne stranke podržavat će razmjenu znanstvenih i književnih prevoditelja. Broj prevoditelja i trajanje njihova boravka utvrdit će se naknadnim dogovorom.

Članak 23.

Ugovorne stranke inicirat će i podržavati prevođenje značajnih književnih i drugih djela hrvatskih i kineskih autora.

Članak 24.

Tijekom Programa:

a) Republika Hrvatska uputit će poziv kineskim izdavačima i knjižarima za sudjelovanje na Međunarodnom sajmu knjiga u Za,grebu.

b) Narodna Republika Kina uputit će poziv hrvatskim izdavačima i knjižarima za sudjelovanje na jednom sajmu knjiga u Kini.

Članak 25.

Republika Hrvatska predlaže nastavak suradnje između ISIP-a (Internacionalne stalne izložbe publikacija) iz Za,greba i relevantnih kineskih izdavaćkih kuća.

Članak 26.

Ugovorne stranke podržavat će izravnu suradnju nacionalnih i sveučilišnih knjižnica, te će u tu svrhu tijekom Programa razmijeniti po jednu delegaciju stručnjaka, u trajanju od tjedan dana. Broj stručnjaka i vrijeme njihova posjeta utvrdit će se naknadnim dogovorom.

Članak 27.

Ugovorne stranke podr iavat će suradnju muzeja, galerija i arhiva na temelju izravnog dogovora o razmjeni stručnjaka, publikacija i dokumentacije.

Članak 28.

Ugovorne stranke podržavat će suradnju radijskih i televizijskih kuća na temelju neposrednih dogovora o razmjeni programa i stručnjaka.

Članak 29.

Ugovorne stranke podržavat će suradnju svojih nacionalnih komisija za UNESCO, te u tom smislu ispitati mogućnosti zajedničkih djelatnosti u međunarodnom projektu "Drvena brodogradnja u Istočnom Mediteranu 18/19. st." kao dio velikog UNESCO-ova projekta "Putovi svile".

III. NOVINARSTVO

Članak 30.

Ugovorne stranke podržavat će suradnju i razmjenu između svojih udruga novinara i novinskih agencija na temelju izravnih dogovora.

IV. ŠPORT

Članak 31.

Ugovorne stranke podrža,vat će športsku suradnju. Posebni projekti razmjena utvrdit će se između odgovarajućih športskih organizacija.

V. OPĆE ODREDBE

Članak 32.

Odredbe o razmjeni delegacija su sljedeće:

a) Najkasnije dva mjeseca unaprijed, strana šiljateljica dostavit će strani primateljici podatke o članovima delegacije i potrebama u svezi s njihovim posjetom.

b) U roku od četrdeset dana strana primateljica obavijestit će stranu šiljateljicu o tome hoće li je prihvatiti te o vremenu prihvaćenog posjeta.

c) Po primitku obavijesti o prihvaćanju posjeta, strana šiljateljica dostavit će strani primateljici podatke o točnom vremenu i mjestu dolaska te o prijevozniku, najkasnije dvadeset dana prije dolaska.

Članak 33.

Glavne odredbe o razmjeni izioi.aba su sljedeće:

a) Najkasnije četiri mjeseca unaprijed strana šiljateljica dostavit će potrebne materijale za izložbu (koncepciju izložbe, popratne tekstove, popis predmeta, podatke o iziožbenom prostoru, podatke za izradu kataloga i drugog promidžbenog matertjala te za ostale potrebe).

b) Najkasnije četrnaest dana prije otvorenja izložbe strana šiljateljica predat će izloiene predmete strani primateljici radi izIaganja.

c) Strana primateljica bit će odgovorna za sigurnost izložbenih predmeta. U slučaju gubitka ili oštećenja strana primateljica pribavit će stra,ni šiljateljici sve podatke o tom dogadaju te joj pružiti pomoć pri podnošenju zahtjeva za odštetu osiguravajućoj tvrtki. Strana primateljica snosit će sve troškove prikupljanja podataka.

d) Bez suglasnosti strane šiljateljice, strana primateljica neće popravljati oštećene izložbene predmete.

Članak 34.

Glavne odredbe o razmjeni studenata su sljedeće:

a) Svake godine, najkasnije do i. svibnja, strana šiljateIjica, dostavit će strani primateljici popis imena i potrebne podatke. Strana primateijica izvjestit će stranu šiljateljicu o rezultatu dogovora o razmjeni studenata do i. srpnja.

b) Vrijeme studiranja za studente dodiplomskog studija i diplomirane studente bit će usuglašeno s trajanjem školske godine strane primateljice; vrijeme za usavršavanje strućnjaka koji pohadaju posebnu izobrazbu trajat će godinu dana (prethodni tečajevi jezika nisu uključeni).

c) Studenti dodiplomskog studija i diplomirani studenti trebaju dobro vladati jezikom strane primateljice prije nego što upišu glavne predmete studija; stručnjaci na specijalizaciji trebaju vladati osnovama jezika strane primateljice. Uz suglasnost strane primateljice pojedini ista.knuti stručnjaci mogu se služiti engleskim kao radnim jezikom. Strana primateljica osigurat će tečaj jezika potreban onim studentima koji ne poznaju njezin jezik.

VI. FINANCIJSKE ODREDBE

Članak 35.

Financijske odredbe o razmjeni delegacije i osoba su sljedeće:

a) Strana šiljateljica snosit će troškove međunarodnog prijevoza - povratnu kartu i troškove prijevoza prtljage do glavnog grada strane primateljice.

b) Strana primateljica snosit će troškove boravka uključujući smještaj, hranu, tumača, prijevoz i rekreaciju, kako je dogovoreno programom posjeta, te zdravstvene troškove koji uključuju potrebne lijekove u slučaju akutne bolesti ili ozljede na radu i dnevnice.

c) U slučaju potrebe, strana primateljica, snosit će troškove usluga zračne luke za posjetitelje.

Članak 36.

Financijske odredbe o razmjeni umjetničkih grupa su sljedeće:

a) Strana šiljateljica pokrit će troškove povratne karte u međunarodnom prijevozu, prijevoz rekvizita, kostima i glazbenih instrumenata.

b) Strana primateljica snosit će troškove stanovanja, hrane (tri obroka, užina i piće tijekom predstave), tumača, gradskog prijevoza (za aktivnosti u gradovima vozila trebaju biti dodijeljena grupi na isključivu uporabu), troškove organizacije i najave predstave, troškove zdravstvenih usluga koje uključuju potrebne lijekove u slučaju akutne bolesti ili ozljede na radu i dnevnice.

Članak 37.

Financijske odredbe o razmjeni izložaba su sljedeće:

a) Strana šiljateljica, snosit će troškove povratnog prijevoza i osiguranja izloia,ka do glavnog grada strane primateljice.

b) Strana primateljica. snosit će troškove prijevoza u želji, organizaciju, reklamu i troškove tehničkih usluga potrebnih za izložbu.

c) Vrijede jednaki financijski uvjeti za osobe koje prate izložbu kao u članku 38.

Članak 38.

Financijske odredbe o razmjeni studenata (studenti, diplomirani studenti i postdiplomanti) i sveučilišnih lektora su sljedeće:

a) Strana šiljateljica snosit će studentima na razmjeni troškove povratne karte u međunarodnom prijevozu do glavnog grada strane primateljice. Strana primateljica snosit će troškove povratne karte od glavnog grada do grada gdje će studenti boraviti na studiju te stipendije.

Svaka ugovorna stranka će na temelju reciprociteta pruisti stipendistima, za vrijeme njihova boravka u zemlji domaćina, odgovarajuće uvjete boravka i školovanja (smještaj, prehrana, zdravstveno osiguranje, gradski prijevoz, džeparac, i dr.).

b) Strana šiljateljica snosit će za lektore i članove njihovih obitelji troškove povratnih karata u međunarodnom prijevozu i troškove prijevoza. prtljage do glavnog grada strane primateljice (ukijučujući i putovanje na dopust i povratak s njega); strana primateljica, osigurat će za lektore i njihove supruge te jedno dijete mlade od 12 godina troškove povratne karte za putovanje od glavnog grada do grada u kojemu žive. Ugovorne stranke osigurat će odgovarajući smještaj, potrebne zdravstvene usluge i snositi troškove prijevoza do radnog mjesta; također će snositi troškove grijanja, vode, električne energije i plina ako te troškove ne pokriva lektorova plaća..

Članak 39.

Program stupa na snagu na dan kada ugovorne stranke izvijeste jedna drugu diplomatskim putom da su, ispunjeni svi uvjeti predviđeni nacionalnim zakonodavstvom za njegovo stupanje na snagu.

Program ostaje na snazi do kraja 1997.

Članak 40.

Ovaj Program potpisan je u Zagrebu, 18. rujna 1994., u po dva izvornika na hrvatskom, kineskom i engleskom jeziku. Sva tri teksta jednako su vjerodostojna.

U potvrdu navedenog, opunomoćenici su potpisali ovaj Progra.m.

Članak 3.

Za izvršavanje Programa nadležni su:

1. Ministarstvo kulture Republike Hrvatske;

2. Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske i

3. Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama - Meciunarodni ugovori."

Klasa: 605-01 /94-01 / 18
Urbroj: 5030104-95-1
Zagreb, 16. ožujka 1995.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.