Zakoni i propisi - Pravni savjeti 3 6.4.1995. Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju pristupa (akcesije)
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. ožujka 1995. godine, donijela

ODLUKU

o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju pristupa (akcesije]

1.

Na temelju pristupa (akcesije) Republika Hrvatska, stranka je:

od 14. rujna 1994.:

1. Konvencija o odgovornosti hotelijera u svezi s imovinom njihovih gostiju

(Pariz, 17. prosinca 1962.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 2/1991;

2. Konvencija o izradi europske farmakopeje

(Strasbourg, 22. srpnja 1964.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 2/1991;

3. Europska konvencija o nadzoru uvjetno osudenih ili uvjetno puštenih prijestupnika

(Strasbourg, 30. studenoga 1964.)

Tekst konvencije nije objavljen, ali je depozitar obaviješten o ratifikciji iste, pri čemu je SFRJ bila stranka od 1991;

4. Europska konvencija za zaštitu životinja koje se uzgajaju na poljoprivrednim domaćinstvima

(Strasbourg, 10. ožujka 1976.)

Tekst konvencije nije objavljen, ali je depozitar obaviješten o ratifikaciji iste, pri čemu je SFRJ bila stranka od 1991.;

5. Europska konvencija o međunarodnim učincima uskraćivanja prava na vožnju motornih vozila

(Bruxelless, 3. lipnja 1967.)

Tekst konvencije nije objavljen, ali je depozitar obaviješten o ratifikaciji iste, pri čemu je SFRJ bila stranka od 1991.;

6. Europska konvencija za zaštitu životinja za klanje

(Strasbourg, 10. svibnja 1979.)

Tekst konvencije nije objavljen, ali je depozitar obaviješten o ratifikaciji iste, pri čemu je SFRJ bila stranka od 1991.;

od 29. rujna 1994.;

1. Međunarodna konvencija o harmoniziranom sustavu naziva i šifarskih oznaka robe

(Bruxelles, 14. lipnja 1983.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 6/1987;

2. Međunarodna konvencija o pojednostavljenju i uskladivanju carinskih postupaka

(Kyoto, 18, svibnja 1973.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 6/1987;

3. Carinska konvencija o privremenom uvozu ambalaže

(Bruxelles, 6. listopada 1960.)

Službeni list FNRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 10/1962;

4. Carinska konvencija o privremenom uvozu stručne opreme

(Bruxelles, 8. lipnja 1981.)

Službeni list SFRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 2/1984;

5. Carinska konvencija o olakšicama prl uvozu robe za izlaganje ili korištenje na izložbama, sajmovima, sastancima ili sličnim manifestacijama

(Bruxelles, 8. lipnja 1981.)

Službeni list SFRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 9/1965;

6. Carinska konvencija o materijalu za razonodu pomoraca

(Bruxelles, 1. prosinca 1964.)

Službeni list SFR1 - dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 8/1968;

7. Carinska konvencija o karnetu A.T.A. za privremeni uvoz robe

(Bruxelles, 6. prosinca 1961.)

Službeni list FNRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 13/1963.

II.

Tekstovi mnogostranih međunarodnih ugovora iz točke I. ove Odluke, objavljeni u sluibenim glasilima država prednica, važe i primjenjuju se kao službeni tekstovi do objave sluibenih tekstova tih međunarodnih ugovora na hrvatskom jeziku u Narodnim novinama - Međunarodni ugovori.

III.

Službeni tekstovi međunarodnih ugovora iz točke I. ove Odluke, s izmjenama i dopunama koje su na snazi za Republiku Hrvatsku, objavit će se u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ove Odluke, s izuzetkom međunarodnih ugovora koji nisu objavljeni u sluibenim glasilima država prednica, Službeni tekstovi tih ugovora objavit će se u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori."

Klasa: 018-05/94-01 /05
Urbroj : 5030114-95-4
Zagreb, 18. oiujka 1995.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.