Zakoni i propisi - Pravni savjeti 3 6.4.1995. Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. ožujka 1995. godine donijela

ODLUKU

o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji

1.

Notifikacija o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je, od 8. listopada 1991. sljedećih mnogostranih međunarodnih ugovora:

1. Konvencija o sprečavanju zagadivanja mora izbacivanjem otpadaka

(London, 29. prosinca 1972.)

Službeni list SFRI - Međunarodni ugovori, broj 13/1977;

2. Konvencija o međunarodnim obvezama za štetu prouzročenu od strane svemirskih letjelica

(Washington, London, Moskva, 29. ožujka 1972.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 9/1977;

3. Konvencija o jednoobraznom zakonu o obliku međunarodne oporuke

(Washington, 28. listopada 1973.)

Službeni list SFRI - Međunarodni ugovori, broj 3/1977.

4. Sporazum o spašavanju astronauta, povratku astronauta i vraćanju predmetaizbačenih u izvanatmosferskom prostoru

(Washington, London, Moskva, 22. travnja 1968.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 21/1971:

5. Ugovor o odricanju od rata (kao sredstva nacionalne politike)

(Pariz, 27. kolovoza 1928.)

Službene novine, broj 73-XXIX, od 28. ožujka 1929.

6. Međunarodna konvencija za olakšanje uvoza trgovačkih uzoraka i materijeta za reklamne svrhe

(Ženeva, 7. studenoga 1952.)

Službeni list FNRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 9/1956;

7. Konvencija o carinskim olalsšicama u turizmu (New York, 4. lipnja 1954.)

Službeni list FNRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 5/1980;

8. Carinska konvencija o prIvremenom uvozu prIvatnih cestovnih vozila

(New York, 4. lipnja 1954.)

Službeni list FNRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 5/1960;

9. Carinska konvencija o kontejnerima

(Ženeva, 18. svibnja 1958.)

Službeni list FNRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 1/1981;

10. Carlnska konvencija o privremenom uvozu komercijalnih cestovnih vozila

(Ženeva, 18. svibnja 1958.)

Službeni list FNRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 3/1981;

11. Carinska konvencija o privremenom uvozu izletnićkih plovila i zrakoplova za privatnu uporabu

(Ženeva, 18. svibnja 1958.)

Službeni list FNRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 9/1980;

12. Europska konvencija o carins.kom postupku s paletama koje se koriste umeđunarodnom prijevozu

(Ženeva, 9. prosinca 1980.)

Službeni list SFRI - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 13/1984;

13. Europski sporazum o glavnim međunarodnim cestama

(Ženeva, 15. studenoga 1975.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 5/1980;

14. Europski sporazum o najvažnijim međunarodnim željezničkim prugama

(Geneva, 31. svibnja 1985.)

Službeni list SFR1 - Međunarodni ugovori, broj 11/1989;

15. Međunarodna konvendja o uskladivanju graničnih kontrola roba

(Geneva, 21. listopada 1982.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 4/1985;

18. Konvendja o putnim znadma i signalima

(Beč, 8. studenoga 1988.)

Tekst Konvencije nije objavljen, ali je depozitar Konvencije obavješten o ratifikaciji iste, prema čemu je SFRJ bila stranka Konvencije od 1977;

17. Konvendja o izjednačavanju izvjesnih pravila o međunarodnom zračnomprijevozu

(Varšava, 12. listopada 1929.)

Službene novine Kraljevine Jugoslavije, broj 124-XXXVII od 5. lipnja 1931;

18. Protokol o izmjeni Konvendje o izjednačavanju izvjesnih pravila o međunarodnom zračnom prijevozu

(Hag, 28. rujna 1955.)

Siužbeni list FNRI - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 5/1959;

19. Konvendja o dopuni Varšavske konvendje za izjednačavanje izvjesnih pravila o međunarodnom zračnom prijevozu kojeg obavlja osoba koja nije ugovorni prijevoznik

(Guadalajara, 18. rujna 1981.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 3/1978;

20. Dopunski protokol broj 1 o izmjeni Konvendje o izjednačavanju izvjesnih pravila o međunarodnom zračnom prijevozu potpisane u Varšavi 12. listopada 1929.

(Montreal, 25. rujna 1975.)

Službeni list SFR1 - Međunarodni ugovori, broj 1/1978;

21. Dopunski protokol broj 2 o izmjeni Konvencije o izjednačavanju izvjesnih pravila o međunarodnom zračnom prijevozu potpisane u Varšavi 12. listopada 1929. i izmijenjene Protokolom sačinjenim u Hagu 29. rujna 1955.

(Montreal, 25. rujna 1975.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 1/1978;

22. Montrealski protokol broj 4 o izmjeni Konvendje o izjednačavanju izvjesnih pravila o međunarodnom zračnom prijevozu potpisane u Varšavi 12. listopada 1929. i izmijenjene Protokolom sačinjenim u Hagu 29, rujna 1955.

(Montreal, 25. rujna 1975.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 1/1978;

II.

Tekstovi mnogostranih međunarodnih ugovora iz točke I. ove Odluke objavljeni u sluibenim glasilima država prednica, važe i primjenjuju se kao službeni tekstovi do objave službenih tekstova tih međunarodnih ugovora na hrvatskom jeziku u Narodnim novinama - Međunarodni ugovori.

III.

Službeni tekstovi međunarodnih ugovora iz točke I. ove Odlukeu, s izmjenama i dopunama koje su na snazi za Republiku Hrvatsku, objavit će se u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ove Odluke, s izuzetkom međunarodnih ugovora koji nisu objavljeni u službenim glasilima država prednica. Službeni tekstovi tih ugovora objavit će se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori."

Klasa: 018-05/95-01 /04
Urbroj: 5030114-95-4
Zagreb, 16. ožujka 1995.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.