Zakoni i propisi - Pravni savjeti 1 31.1.1995.Uredba o potvrđivanju Ugovora o ukidanju viza za nositelje diplomatskih, službenih i specijalnih putovnica, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Ćile
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Narodne novine, br. 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. siječnja 1995. donijela

UREDBU

o potvrđivanju Ugovora o ukidanju viza za nositelje diplomatskih, službenih i specijalnih putovnica, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Ćile

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o ukidanju viza za nositelje diplomatskih, službenih i specijalnih putovnica, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Ćile, potpisan u Santiagu 2. svibnja 1994., u izvorniku na hrvatskom, španjolskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora o ukidanju viza za nositelje diplomatskih, službenih i specijalnih putovnica, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Ćile, na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR

O UKIDANJU VIZA ZA NOSITELJE DIPLOMATSKIH, SLUŽBENIH I SPECIJALNIH PUTOVNICA, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE ĆILE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Ćile (u daljnjem tekstu: u govorne stranke) u želji učvršćenja prijateljskih odnosa između dviju zernalja, odlućile su sklopiti Ugovor o ukidanju viza za nositelje diplomatskih, službenih i specijalnih putovnica po sljedećim uvjetima:

1. Državljani Republike Hrvatske i Republike Čile, nositelji važećih diplomatskih, službenih i specijalnih putovnica, moći će bez potrebne vize ući na teritorij Republike Hrvatske i Republike Ćile.

2. Nositelji gore navedenih putovnica moći će ostati na teritoriju Republike Hrvatske ili Republike Ćile do tri mjeseca uz mogućnost višekratnih ulazaka. Period od tri mjeseca moći će se produljiti za istokratni period od strane nadležnih organa svake zemlje.

3. Nositelji diplomatskih, službenih ili specijalnih putovnica koji su u službi u odgovarajućim diplomatskim misijama ili konzularnim predstavništvima, a akreditirani su kao članovi osoblja istih, moći će slobodno ući, ostati i izaći iz zemlje domaćina tijekom trajanja svog mandata.

4. Ukidanjem potrebe za vizom, prema točkama ovog Ugovora, nositelji spomenutih putovnica ne oslobadaju se obveze da poštuju važeće zakone i propise glede ulaska, boravka i izlaska iz zemalja potpisnica Ugovora.

5. Ugovorne stranke zadržavaju pravo da na diskrecioni način ne odobre ulazak u zemlju određenoj osobi kada to budu smatrale nepriličnim.

6. Ovaj Ugovor se zaključuje na neograničeno razdoblje. Svaka od ugovornih stranaka može ga opozvati uz prethodnu obavijest tri mjeseca unaprijed diplomatskim putem.

7. Ovaj Ugovor stupa na snagu s datumom primitka zadnje obavijesti da su ispunjeni nacionalnim zakonodavstvom ugovornih stranaka predviđeni uvjeti za stupanje na snagu ovog Ugovora.

U nadi uspješne provedbe istog, potpisnici, punopravni predstavnici svojih Vlada, potpisuju ovaj Ugovor. Zakljućeno u Santiagu, Chile, 2. svibnja 1994. godine, u tri primjerka na hrvatskom, španjolskom i engleskom jeziku, a sva su tri teksta jednako vjerodostojna. U slučaju različitog tumačenja, stranke će se služiti tekstom Ugovora na engleskom jeziku.

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama - Međunarodni ugovori.

Klasa:216-03/93-O1/O1
Urbroj : 5030109-95-3
Zagreb, 12. siječnja 1995.

Potpredsjednik
dr. Jure Radić, v.